Ansökan till höstens kurser med start 18 oktober är stängd. Vad händer nu? Vad ska jag göra?

Här finns information om vad som händer efter att du gjort din ansökan och vad du behöver göra nu. 

Det här behöver du göra så snart som möjligt

 1. Du behöver logga in i på dina sidor och hålla koll på din status i ansökan.
 2. Du behöver se till att din ansökan är komplett och du har till 28 september på dig att komplettera din ansökan med kopior på betyg, intyg eller testresultat.

1. Logga in i din ansökan ofta och håll koll på din status 

Efter att din ansökan kommit in börjar vi att titta på den (granska) och det är då viktigt att du håller koll på din status i ansökan och om det är något du behöver fixa eller komplettera. Du behöver logga in regelbundet ända till antagningen den 6 oktober.

Så här ser du din status i ansökningssystemet. Pdf, 124.4 kB. (Pdf, 124.4 kB)

Status

När vi granskar din ansökan använder vi olika status för olika situationer. Här nedan ser du vad olika status betyder:

 • Sökt: Ansökan har kommit in men är inte behandlad.
 • Test: Om dina förkunskaper inte kan styrkas med betyg. När statusen Test sätts så kallar testadministrationen dig till test. (Nivåtest kan göras i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, naturkunskap).
 • Komplettera: Ansökan är inte komplett och du behöver lämna in ytterligare betyg eller intyg. Vet du inte vad du ska kompletera med? Kontakta oss på antagning.komvux@orebro.se
 • Avvakta betyg: Vi inväntar dina betyg från pågående kurser.
 • Ej antagen: Du är inte antagen till kursen.
 • Ej antagen på grund av full kurs: Du är inte antagen till en kurs som är full.
 • Ofullständig: Din ansökan är inte komplett efter sista kompletteringsdag.
 • Mottagen: Ansökan är okej och mottagen. Klar för antagning.
 • Erbjuden plats: Den sökande blir erbjuden plats, får ett antagningsbesked med svarskrav.
 • Reserv: Du står på reservlistan.
 • Intagen: Du är antagen till aktuell kurs eller utbildning. - Läs informationen om kursstart mm på hemsidan.

2. Du behöver se till att din ansökan är komplett.

Du har till 28 september på dig att komplettera din ansökan med kopior på betyg, intyg eller testresultat.

Här ser du vilka dokument du ska ladda upp.

Antagningsbesked

Antagning görs den 5 oktober och du kommer att få ett antagningsbesked senast 6 oktober.
Kom ihåg att tacka nej till din plats om du inte önskar gå kursen senast 10 oktober.

Information om kursstart, kurslitteratur och schema kommer en vecka innan kurstart från dina lärare.

Viktiga datum

Under antagningsperioden behöver du hålla reda på några datum.

 • 28 september sista dag att komplettera din ansökan med kopior på betyg/intyg/testresultat. För elever som går på gymansiet
 • 5 oktober sker antagningen och du får ett antagningsbesked den 6 oktober där du ser om du blivit antagen till och fått plats på den sökta kursen.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!