Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Kurser – Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna erbjuder flera kurser på både grundläggande och gymnasial nivå.

Biologi

Grundläggande nivå

Kurskod: SGRBIO7

Exempel på kursens innehåll:

 • Människan och människokroppen
 • Samlevnadsformer och sexualitet
 • Motion och hälsa
 • Djur och växter i närmiljön
 • Miljö och klimat

Digital kompetens

Gymnasial nivå

Kurskod: INMDIG5

Exempel på kursens innehåll:

 • Program för text, bild och kommunikation
 • Tjänster på internet, ex för bank, lagring och
  sociala medier
 • Söka, värdera och sprida information
 • Säkerhet på internet
 • Lagar och bestämmelser

Engelska

Grundläggande nivå

Kurskod: SGRENG7

Exempel på kursens innehåll:

 • Tala och förstå enkel engelska i kända sammanhang
 • Skriva enkel text med eller utan bildstöd
 • Läsa text med bildstöd
 • Vardagliga engelska uttryck och fraser
 • Vardagsliv och seder i engelskspråkiga länder
 • Använda ordböcker, datorprogram, film och musik

Gymnasial nivå

Engelska är uppdelat på tre kurser

Kurskod: ENSENG51, ENSENG52 och ENSENG53

Exempel på kursens innehåll:

 • Tala och förstå engelska i olika sammanhang
 • Läsa, förstå och skriva texter
 • Engelska uttryck och fraser
 • Grammatik
 • Mer om vardagsliv och seder i engelskspråkiga länder
 • Använda ordböcker, datorprogram, film och musik

Fysik

Grundläggande nivå

Kurskod: SGRFYS7

 Exempel på kursens innehåll:

 • Fysiken i naturen såsom solsystemet, väderfenomen, ljud och ljus
 • Fysiken i vardagen och samhället såsom elektricitet och energi
 • Enkla undersökningar i fysik

Att leva med förvärvad hjärnskada

Gymnasial nivå

Orienteringskurs

Exempel på kursens innehåll:

 • Hjärnkunskap
 • Minnesstrategier
 • Vardagsstrategier
 • Hälsa och friskvård

Geografi

Grundläggande nivå

Kurskod: SGRGEO7

Exempel på kursens innehåll:

 • Väder, årstidsväxlingar och klimat
 • Hur människor lever och arbetar på olika platser i världen
 • Människan, miljön och hållbar utveckling
 • Länder i världen
 • Använda karta och jordglob

Gymnasial nivå

Geografi är uppdelat på två kurser

Kurskod: GEGGEO51 och GEGGEO52

Exempel på kursernas innehåll:

 • Sambanden mellan människa , samhälle och natur i olika delar av världen
 • Reflektera över hur människor i sin vardag kan bidra till en hållbar utveckling
 • Hur jordens resurser används och fördelas
 • Använda olika geografiska källor, metoder och tekniker

Hemkunskap

Grundläggande nivå

Kurskod: SGRHEM7

Exempel på kursens innehåll:

 • Kost, rörelse och hälsa
 • Matlagning
 • Ekonomi
 • Miljö och livsstil
 • Aktuella samhällsfrågor
 • Olika mattraditioner

Historia

Grundläggande nivå

Kurskod: SGRHIS7

 • Exempel på kursens innehåll:
 • Viktiga historiska händelser i Sverige
 • Hur människor levde förr
 • Olika tidsperioder i Sverige och världen
 • Hur historiska händelser påverkar oss som lever idag
 • Andra världskriget

Gymnasial nivå

Historia är uppdelat på tre kurser

Kurskoder: HITHIS51, HITHIS52 och HITHIS53

Exempel på kursernas innehåll:

 • Vad som utmärker olika tidsperioder och levnadsvillkoren för människor under dessa tidsperioder
 • Hur historiska händelser påverkar oss idag
 • Använda och tolka historiska källor

Individ och samhälle

Grundläggande nivå

Kurskod: SGRIND7

Exempel på kursens innehåll:

 • Välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön
 • Undersöka närmiljö, dess historia och traditioner
 • Undersöka olika religioner och livsfrågor
 • Reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt
 • Söka information om service- och kulturutbud
 • Använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet

Kemi

Grundläggande nivå

Kurskod: SGRKEM7

Exempel på kursens innehåll:

 • Vattnets egenskaper och kretslopp
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan
 • Enkla undersökningar i kemi

Matematik

Grundläggande nivå

Kurskod: SGRMAT7

Exempel på kursens innehåll:

 • Använda matematik i vardagssituationer
 • Förstå och använda olika räknesätt
 • Kunna hantera och förstå pengars värde
 • Kunna hantera och förstå klockan och tid
 • Arbeta med längd, volym och vikt
 • Använda miniräknare och dator

Gymnasial nivå

Matematik är uppdelat på tre kurser
Kurskoder: MAMMAT51, MAMMAT52 och MAMMAT53

Exempel på kursens innehåll:

 • Använda och förstå flera olika räknesätt
 • Mäta, uppskatta och jämföra längd, area, volym, vikt och temperatur
 • Lösa enklare matematiska problem med anknytning till arbete, fritid och boende
 • Läsa diagram och tabeller, till exempel tidtabeller
 • Vardagsekonomi och budget
 • Kunna hantera och förstå klockan samt göra enkla tidsberäkningar
 • Kunna välja metod och hjälpmedel för att lösa matematiska problem
 • Använda miniräknare och dator


Människan

Gymnasial nivå

Kurskod: MNNMAN5

Exempel på kursens innehåll:

 • Människors sociala och kulturella tillhörighet
 • Människors levnadsvillkor
 • Att möta och bemöta människor från olika kulturer och sociala sammanhang
 • Likabehandling och diskriminering

Naturkunskap

Gymnasial nivå

Naturkunskap är uppdelad på tre kurser.

Kurskoder: NANNAT51, NANNAT52 och NANNAT53

Exempel på kursens innehåll

 • Naturen i vår närhet, årstider, väder och klimat
 • Djur och växters beroende av varandra
 • Biologisk mångfald
 • Några kretslopp
 • Energi, miljö och miljöförstöring

Natur och miljö

Grundläggande nivå

Kurskod: SGRNAT7

Exempel på kursens innehåll:

 • Människa, djur och natur
 • Ordna händelser och upplevelser i tid och rum
 • Sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet
 • Reflektera över samband mellan orsak och verkan
 • Teknisk utrustning i närmiljön

Religionskunskap

Grundläggande nivå

Kurskod: SGRREL7

Exempel på kursens innehåll:

 • Samtal kring olika livsfrågor samt etik och moral
 • Förstå hur kristendomen präglat det svenska samhällets värderingar
 • Grundläggande kunskaper om världsreligionerna

Gymnasial nivå

Religionskunskap är uppdelat på tre kurser

Kurskoder: REIREL51, REIREL52 och REIREL53

 Exempel på kursen innehåll:

 • En fördjupning i kunskaperna kring världsreligionerna samt andra livsåskådningar
 • Kunna utveckla sina egna tankar och förståelse i religion/livsåskådning
 • Bli medveten om kopplingen mellan samhälle och olika religioner
 • Förstå innebörden av människors lika värde oavsett ursprung eller trosuppfattning

Samhällskunskap

Grundläggande nivå

Kurskod: SGRSAM7

Exempel på kursens innehåll:

 • Enkla demokratiska värden
 • Hur Sverige styrs - politik
 • Medias inverkan på människan och samhället
 • Närsamhällets tjänster och service
 • Verksamheter och service i samhället
 • Enkla lagar
 • Immigration och emigration och vad det betyder i ett samhälle

Gymnasial nivå

Samhällskunskap är uppdelat på tre kurser

Kurskoder: SALSAM51, SALSAM52 och SALSAM53

Exempel på kursens innehåll

 • Känna till hur en demokrati fungerar
 • Mänskliga rättigheter
 • Människors olika livsvillkor
 • Samhällsfrågor - historiskt och i nutid
 • Kunskaper om arbetsmarknaden och dess villkor
 • Verksamheter och service i samhället
 • Budget - privatekonomi

Service och bemötande

Gymnasial nivå

Kurskod: SECSER51

Exempel på kursens innehåll:

 • Kunskap om service och servicesituationer
 • Hur man utför arbetsuppgifter på ett serviceinriktat sätt
 • Att bemöta människor i olika servicesituationer

Språk och kommunikation

Grundläggande nivå

Kurskod: SGRSPR7

Exempel på kursens innehåll:

 • Uttrycka tankar och känslor genom olika kommunikationsformer
 • Minnesträning
 • Utveckla fantasi och kreativitet
 • Använda ord, stödtecken, symboler och bilder för kommunikation och språkinlärning
 • Läs- och språkinlärning

Svenska

Grundläggande nivå

Kurskod: SGRSVE7

Exempel på kursens innehåll:

 • Läsa och förstå enkla texter
 • Läsa och förstå enkla instruktioner
 • Skriva enkla texter
 • Bild och text
 • Samtala, lyssna och diskutera om aktuella frågor
 • Väcka intresse för litteratur
 • Använda ordböcker, datorer och olika IT-tekniska hjälpmedel

Gymnasial nivå

Svenska är uppdelat på två kurser

Kurskoder: SVBSVE51 och SVBSVE52

Exempel på kursens innehåll:

 • Läsa och förstå texter av olika slag
 • Läsa och förstå instruktioner
 • Skriva texter med tydligt innehåll
 • Muntligt kunna delge egna arbeten och tankar till andra
 • Samtala, lyssna och diskutera inom givna ämnen
 • Väcka intresse för litteratur
 • Använda ordböcker, datorer och olika media för att få information

Svenska som andraspråk

Grundläggande nivå

Kurskod: SGRSVA7

Exempel på kursens innehåll:

 • Samtal på enkel svenska
 • Samtala om bilder och symboler
 • Ord och uttryck i vardagslivet
 • Uttalsövningar
 • Grunderna i att läsa och skriva
 • Pedagogiska datorprogram

Gymnasial nivå

Svenska som andraspråk är uppdelat på två kurser

Kurskoder: SVOSVE51 och SVOSVE52

Exempel på kursens innehåll:

 • Samtala och diskutera på svenska
 • Läsa och förstå texter av olika slag
 • Skriva texter
 • Uttalsövningar
 • Enkel grammatik
 • Använda ordböcker, datorer och olika media för att få information

Tecken som stöd

Orienteringskurs

Kurskod: SGROR171C

Exempel på kursens innehåll:

 • Handalfabetet
 • Inlärning av tecken
 • Enkel och vardaglig kommunikation
 • Avläsning
 • Teori om dövkultur

Teknik

Grundläggande nivå

Kurskod: SGRTEK7

Exempel på kursens innehåll

 • Tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamål och funktion
 • Föremål i elevens vardag
 • Säkerhet vid teknikanvändning
 • Säkerhet vid användning av kommunikations- och informationsteknik

Trafikantkunskap

Gymnasial nivå

Kurskod: SALTRA5

Exempel på kursens innehåll:

 • Trafikmiljöer och trafiksituationer.
 • Trafikregler
 • Risker i trafiken
 • Trafikens påverkan på miljön.

Vård och omsorg

Gymnasial nivå

Kurskod: VARVAR51

Exempel på kursens innehåll:

 • Olika former av service, vård och omsorg i samhället.
 • Personliga omsorgsuppgifter, till exempel beröring, hårtvätt och hjälp vid måltider.
 • Sociala aktiviteter till exempel samtal, promenad och högläsning.
 • Service för personer i behov av vård och omsorg, till exempel tvätt, städning och inköp.
 • Smitta, smittspridning och hygien.
 • Tystnadsplikt i vård- och omsorgsarbetet.
 • Ergonomi.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se