Gå till innehåll

En yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildning. Utbildningarna genomförs i nära samarbete med näringslivet och kombinerar teori med praktik. Efter utbildningen finns goda möjligheter till jobb. Här kan du läsa om de utbildningar som kommunen erbjuder.

Lämna in ansökan till reservplats

Det går att lämna in en ansökan till att få en reservplats till våra utbildningar till Specialistundersköterska. Du har då möjlighet att bli antagen om det finns lediga platser på utbildningen. Vi kommer enbart att behandla din ansökan om de ansökningar som lämnats in i tid inte räcker till för att fylla utbildningsplatserna.

Du ansöker till utbildningarna på respektive utbildningssida som du hittar här.

Innehåll på sidan

Våra yrkeshögskoleutbildningar

Örebro kommun erbjuder följande yrkeshögskoleutbildningar:

Utbildningen Specialistundersköterska Palliativ vård kommer inte att starta hösten 2024.

Kort om yrkeshögskoleutbildningar

 • Eftergymnasiala och oftast ett till tre år långa.
 • Del av utbildningen består av Lärande i arbete (LIA) och är förlagd på en arbetsplats.
 • Genomförs i nära samarbete med arbetslivet.
 • Leder till yrkeshögskoleexamen eller kvalificerad yrkeshögskoleexamen.
 • Utbildningsanordnaren kan vara ett privat utbildningsföretag, en kommun, landstinget eller högskola/universitet.
 • Berättigar till studiemedel från CSN.
 • 5 yrkeshögskolepoäng (YHP) motsvara en veckas heltidsstudier.

Ansökan och antagning till yrkeshögskoleutbildningar

För att vara behörig till en yrkeshögskoleutbildning krävs att man har en grundläggande behörighet. Läs mer om vad det innebär på Yrkeshögskolans webbplats. Vissa utbildningar kräver även särskilda förkunskaper vilket då framgår på respektive utbildnings hemsida. Ansökan lämnas till respektive utbildningsanordnare som sköter antagningen till sin/sina utbildningar.

Är det fler behöriga än antalet platser sker ett urval. Urvalsgrunderna som får användas är:

 • betyg
 • särskilt prov
 • tidigare utbildning
 • yrkeserfarenhet.

Urvalsgrunder och urvalsmetod skiljer sig mellan olika utbildningar.

Kontakt

Amanda Wirén
Samordnare
019-21 61 90, amanda.wiren@orebro.se

Se alla yrkeshögskoleutbildningar i länet

yrkeshogskolan.se kan du se vilka utbildningar som finns i länet.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se