Gå till innehåll

Byggnadsarbetare - inriktning husbyggnad

Som byggnadsarbetare kan du arbeta med allt från stora byggprojekt till mindre snickerier. Yrket passar dig som är händig och lösningsfokuserad, som gillar att röra på dig och att vara utomhus.

Det går för tillfället inte att söka till utbildningen

När vi har klart med datum för nästa kursstart informerar vi här om när ansökan öppnar.

Innehåll på sidan

Vad gör en byggnadsarbetare?

I denna utbildning får du efter en tid på utbildningen välja mellan att fortsätta studera husbyggnad eller att utbilda dig till plattsättare.

En byggnadsarbetare har många olika uppgifter under byggprocessen, från grundläggning till det att bygget är klart med inredning och taktäckning. Det finns en stor variation i arbetet som ständigt utvecklas med nya material och tekniker. Att kunna läsa och tyda en ritning är en viktig del av arbetet.

En plattsättare arbetar med att montera kakel, klinker, mosaik och konstbetongplattor på väggar och golv. De arbetar framför allt med renoveringar, men också med nyproduktion av bostäder och lokaler. En viktig del av arbetet handlar om att göra ett noggrant underarbete för ett hållbart resultat.

Om utbildningen

Utbildningen ska ge dig grundläggande kunskaper och färdigheter i den teknik som krävs för att arbeta med nybyggnad, underhåll och reparationer. Du läser motsvarande yrkeskurser som ingår på bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet med inriktning husbyggnad.

Du får lära dig att arbeta med byggnation och anläggning, och får även kunskaper om hur man bygger rationellt, säkert och miljömässigt. Du får även kunskaper om branschens olika yrken och arbetsprocesser.

Utbildningen sker i samarbete med Tullängsgymnasiet i Örebro, och är i deras lokaler på Tullängsgatan 7.

Efter utbildningen krävs det att du arbetar som lärling på ett företag innan du kan erhålla ditt yrkesbevis. Utbildaren ansvarar inte för att hitta ett företag för den studerande att göra sin lärlingsperiod på efter genomgången utbildning.

Arbetssätt och arbetsformer

Studierna bedrivs på heltid och på dagtid. Det innebär att du förväntas närvara vid undervisningen på skolan. Vi varvar teoretiska genomgångar med praktiska övningar, och studierna bedrivs både i grupp och enskilt.

Minst 15 procent av utbildningen gör du på en arbetsplats med handledare, i så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Vi strävar efter att anpassa utbildningen utifrån deltagarnas indivi­du­ella behov, önskemål och förutsättningar. Samtidigt förutsätter vi att du själv tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbild­ning­en.

Datorn är ett nödvändigt hjälpmedel i dina studier, du behöver därför ha tillgång till en bärbar dator.

Avgifter

Utbildningen kostar inget men du måste själv betala för kurslitteratur.

Utbildningsperiod

23 januari 2023 – 15 december 2023. Sommaruppehåll vecka 27–30.
Utbildningstiden är 43 veckor

Utbildningen startar under förutsättning att den beviljas ekonomiskt stöd och att det är tillräckligt många sökande.

Kurser som ingår, 1 400 poäng

Länkarna går till Skolverkets webbplats.

Kurs och poäng 1 400 p

Kurs

Poäng

Bygg och anläggning 1                

200 p

Bygg och anläggning 2

200 p

Husbyggnad 1

100 p

Husbyggnad 2

200 p

Husbyggnad 3 – ombyggnad

200 p

Husbyggnadsprocessen 

200 p

Trä 1 – stommar 

100 p

Trä 2 – beklädnad  

100 p

Trä 3 – montage

100 p

Inför senare delen av utibildningen kan du välja:

Plattsättare 300 p (läser ej Trä 1, Trä 2, Trä 3)

Kurs

Poäng

Specialyrken 1

100 p

Specialyrken 2

200 p

Behörighet till utbildningen

För att få gå utbildningen måste du uppfylla kraven som gäller för alla yrkesutbildningar på gymnasienivå. Här kan du läsa vilka dessa krav är.

Du måste dessutom ha kunskaper i matematik och svenska för att kunna tillgodogöra dig utbildningen, som motsvarar grundskolans årskurs 9. Om du har läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 ska du ha kunskaper motsvarande:

  • matematik, delkurs 3 på grundläggande nivå
  • svenska/svenska som andraspråk, delkurs 4 på grundläggande nivå.

Du måste kunna styrka dina kunskaper genom betyg, intyg eller testresultat.

Språktest

Yrkesutbildningarna bedrivs i ett högt tempo. Därför är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska språket så att du kan hänga med i undervisningen och klara av utbildningen.

Du kommer därför att bli kallad till ett språktest efter att du ansökt.

Detta gäller inte elever som har något av följande:

  • Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från svensk grundskola (åk 9), eller
  • Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på gymnasienivå.

Är du döv eller har en hörselnedsättning och vill läsa en av våra yrkesutbildningar?

Du som är döv eller har en hörselnedsättning kan också läsa våra yrkesutbildningar på gymnasienivå. Vill du veta mer kan du boka ett möte med vår lärare Thomas Söderkvist, thomas.soderkvist@orebro.se. Thomas kan hjälpa dig med information om hur och när du kan söka till den utbildning du är intresserad av.

Så här ansöker du

Du ansöker till utbildningen på webben. Ansök här och få mer information.

Sista ansökningsdag

Kort ansökningsperiod. Lämna in din ansökan omgående.

Så fungerar antagning

Alla sökande till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Urvalet görs enligt förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Du kan läsa om hur urvalet går till här.

Besked om antagning

Om du blir antagen får du en kallelse till utbildningen före kursstart. Blir du inte antagen får du ett reservbesked.

Inför utbildningsstart kallas du till ett obligatoriskt registreringstillfälle. Där bekräftar du att du tackar ja till din plats. Om du inte kan komma måste du anmäla det i förväg, annars stryks du från din plats.

Vid avhopp i början av utbildningen kan du som är reserv få en plats.

Finansiera dina studier

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier. Vid ansökan ska du uppge studietid och omfattning, det vill säga antal poäng.

Frågor?

Generella frågor om utbildningen och hur du ansöker

Kontakta Vägledningscenter

Frågor om innehållet i utbildningen

Imri Gashi, imri.gashi@orebro.se

Frågor om yrkesvuxutbildningar eller om du har behov av stöd i undervisningen

Lovisa Anell, utbildningssamordnare
lovisa.anell@orebro.se, 019-21 33 36

Blå EU-flagga till vänster och under en vit ruta med blå text: Finansieras av Europeiska unionen.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se