Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Installationselektriker - inriktning förnyelsebar energi

Att jobba som elektriker betyder att du har ett varierat och rörligt yrke. En installationselektriker är den som drar ledningar i bostäder, kontor, köpcentra och andra byggnader.

Ansökan öppen

Så här ansöker du. Sista dag då ansökan ska vara inlämnad är torsdag 5 januari. Sista dag att komplettera din inlämnade ansökan är 12 januari. För att veta om du är behörig till att söka utbildningen kan du läsa om behörighetskraven här.

Välkommen på informationsträff fredag 16 december kl. 11

På informationsträffen får du veta mer om utbildningen och kan ställa frågor. Anmäl dig till träffen genom att mejla till henrik.frih@orebro.se senast den 15 december.

Plats: Glasrummet, Campus Risbergska, Hagagatan 53

Innehåll på sidan

Vad gör en installationselektriker?

En installationselektriker är den som drar ledningar i nya bostäder, kontor, köpcentra och annan nybyggnation. Men arbetet kan också gälla ombyggnation och renoveringar av befintliga hus.

Att montera elcentral och kabelstegar hör till vanliga arbetsuppgifter, och när ett nybygge nästan är klart så är det elektrikern som monterar strömbrytare och vägguttag samt belysning. En elektriker kan också dra fram ström till fläktar och värmeanläggningar, och ansluta både kylskåp och spisar. En viktig del i arbetet är att kunna ta del av ritningar och elscheman samt att kunna göra en teknisk beskrivning av en installation så att andra kan se hur den är gjord. Tekniskt och matematiskt kunnande är alltså viktigt.

Att samhället ställer om mot en mer hållbar utveckling med striktare klimatmål innebär förändrade krav på de installationselektriker som ska vara involverade i framtidens energilösningar. De nya arbetsuppgifterna kan till exempel innebära att installera smarta laddstationer med lastbalansering till elbilar, koppla in solpanelsystem till fastigheter samt installera batterilagringssystem när solen lyser med sin frånvaro.

Om utbildningen

Utbildningen sker i samarbete med Nercia.

Arbeta som lärling efter utbildningen

Innan du kan arbeta som elektriker måste du först arbeta som lärling på ett företag. Det ska du göra i 1 600 timmar (knappt ett år). Sedan kan du få anställning som elektriker.

Lärlingstiden ingår inte i utbildningen och utbildaren ansvarar inte för att hitta ett företag för den studerande att göra sin lärlingsperiod på.

Arbetssätt och arbetsformer

Studierna bedrivs på heltid och på dagtid. Det innebär att du förväntas närvara vid undervisningen på skolan. Vi varvar teoretiska genomgångar med praktiska övningar, och studierna bedrivs både i grupp och enskilt.

Minst 15 procent av utbildningen gör du på en arbetsplats med handledare, i så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Vi strävar efter att anpassa utbildningen utifrån deltagarnas indivi­du­ella behov, önskemål och förutsättningar. Samtidigt förutsätter vi att du själv tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbild­ning­en.

Du behöver ha tillgång till en bärbar dator, då den är ett nödvändigt hjälpmedel i dina studier.

En installationselektriker som arbetar med service behöver ofta köra en servicebil med de verktyg och delar som behövs för att utföra jobbet. För att kunna tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt och öka dina möjligheter att få ett arbete som installationselektriker efter utbildningen, är det därför bra om du har körkort.

Avgifter

Utbildningen kostar inget men du måste själv betala för kurslitteratur och material.

Utbildningsperiod

20 mars 2023 – 26 april 2024. Utbildningstiden är 58 veckor.

Kurser som ingår, 1 700 poäng

Länkarna går till Skolverkets webbplats.

Kurs och poäng

Kurser

Poäng

Belysningsteknik

100 p

Datorteknik 1a

100 p

Elektromekanik

100 p

Elinstallationer

200 p

Elkraftteknik

100 p

Elmotorstyrning

100 p

Energiteknik 1

100 p

Energiteknik 2

100 p

Fastighetsautomation 1

100 p

Förnybar energi

100 p

Kommunikationsnät 1

100 p

Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem

100 p

Mekatronik 1

100 p

Praktisk ellära

100 p

Servicekunskap

100 p

Komvuxarbete


För att du efter avslutad utbildning ska ha möjlighet till certifiering enligt Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY) måste du ha gjort ett komvuxarbete inom ellära.

100 p

Behörighet för utbildningen

För att få gå utbildningen måste du uppfylla kraven som gäller för alla yrkesutbildningar på gymnasienivå. Här kan du läsa vilka dessa krav är.

Du måste dessutom ha kunskaper i matematik och svenska som motsvarar grundskolans årskurs 9. Om du har läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 ska du ha kunskaper motsvarande:

  • matematik, delkurs 3 på grundläggande nivå 
  • svenska/svenska som andraspråk, delkurs 4 på grundläggande nivå.

Du måste kunna styrka dina kunskaper genom betyg, intyg eller testresultat.

Observera att Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY) kräver att vuxen­utbildade elektriker även ska ha godkända betyg i gymnasie­kurserna svenska 1, matematik 1a och engelska 5. Sökande med betyg i dessa kurser kommer att prioriteras vid antagningen till utbildningen.

Språktest

Yrkesutbildningarna bedrivs i ett högt tempo. Därför är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska språket så att du kan hänga med i undervisningen och klara av utbildningen.

Du kommer därför att bli kallad till ett språktest efter att du ansökt.

Detta gäller inte elever som har något av följande:

  • Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från svensk grundskola (åk 9), eller
  • Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på gymnasienivå.

Är du döv eller har en hörselnedsättning och vill läsa en av våra yrkesutbildningar?

Du som är döv eller har en hörselnedsättning kan också läsa våra yrkesutbildningar på gymnasienivå. Vill du veta mer kan du boka ett möte med vår lärare Thomas Söderkvist, thomas.soderkvist@orebro.se. Thomas kan hjälpa dig med information om hur och när du kan söka till den utbildning du är intresserad av.

Så här ansöker du

Du ansöker till utbildningen på webben. Ansök här och få mer information.

Sista ansökningsdag

Sista dag ansökan ska vara inlämnad är torsdag 5 januari. Sista dag för komplettering av inlämnad ansökan är 12 januari.

Så fungerar antagning

Alla sökande till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Urvalet görs enligt förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Du kan läsa om hur urvalet går till här.

Besked om antagning

Om du blir antagen får du en kallelse till utbildningen före kursstart. Blir du inte antagen får du ett reservbesked.

Inför utbildningsstart kallas du till ett obligatoriskt registreringstillfälle. Där bekräftar du att du tackar ja till din plats. Om du inte kan komma måste du anmäla det i förväg, annars stryks du från din plats.

Vid avhopp i början av utbildningen kan du som är reserv få en plats.

Finansiera dina studier

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier. Vid ansökan ska du uppge studietid och omfattning, det vill säga antal poäng.

Frågor?

Generella frågor om utbildningen och hur du ansöker

Kontakta Vägledningscenter

Frågor om innehållet i utbildningen

Kontakta Susanne Malmström, susanne.malmstrom@nercia.se, 076-000 63 00

Frågor om yrkesvuxutbildningar eller om du är i behov av stöd i undervisningen

Kontakta Henrik Frih, utbildningssamordnare
henrik.frih@orebro.se, 019-21 38 50

Blå EU-flagga till vänster och under en vit ruta med blå text: Finansieras av Europeiska unionen.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se