Gå till innehåll

Att arbeta som lokalvårdare innebär ofta ett varierat arbete eftersom uppgifterna kan skilja sig åt beroende på arbetsplats. Det kan exempelvis handla om att städa kontor, affärer eller trapphus och tvättstugor i hyreshus. Du behöver vara flexibel, engagerad och ansvarsfull för att fungera i arbetet.

Det går för tillfället inte att söka till utbildningen

När vi har klart med datum för nästa kursstart informerar vi här om när ansökan öppnar.

Innehåll på sidan

Om yrket

Lokalvårdare arbetar för det mesta dagtid, men även tidiga morgnar, sena kvällar samt arbete under helger kan förekomma. Arbetet som lokalvårdare innebär att du ska hantera olika maskiner och arbetsredskap. Du måste därför kunna vara fysiskt aktiv.

För att du ska kunna arbeta som lokalvårdare är det viktigt att kunna prata, förstå, läsa och skriva på svenska. I kurserna ges stöd av en svensklärare som arbetar tillsammans med yrkesläraren för att du ska nå utbildningens mål.

I denna utbildning kombineras de praktiska och teoretiska kurserna med kurser där du tillsammans med svensklärare får mer stöd för att klara av att nå målen.

Om utbildningen

Under utbildningen lär du dig vad som krävs för att bli en effektiv lokalvårdare. Arbetet som lokalvårdare är ett viktigt arbete och du måste förstå produkters inverkan på miljön. Du får också lära dig om hur produkter och verktyg ska användas i jobbet. I ett fysiskt arbete är det dessutom viktigt att ha kunskap om hur du ska arbeta för att inte skada dig.

De praktiska och teoretiska kurserna som är specifika för yrket lokalvårdare bedrivs av lärare med erfarenhet av yrket. Stödet du får för att klara av att nå kursmålen sker med hjälp av en utbildad och erfaren svenskalärare.

Som en del av utbildningen ingår möjligheten att arbeta för och göra prov för att få ett yrkesbevis, SRY. Detta är ett led i att säkerhetsställa att utbildningen levererar framtida attraktiva medarbetare.

Utbildningen bedrivs mestadels på Campus Risbergska, men viss undervisning sker i samarbete med TS-lokalvård i andra lokaler än Campus Risbergska.

Arbetssätt och arbetsformer

Studierna bedrivs på heltid och på dagtid. Det innebär att du förväntas närvara vid undervisningen på skolan. Vi varvar teoretiska genomgångar med praktiska övningar, och studierna bedrivs både i grupp och enskilt.

Minst 15 procent av utbildningen gör du på en arbetsplats med handledare, i så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Vi strävar efter att anpassa utbildningen utifrån deltagarnas individuella behov, önskemål och förutsättningar. Samtidigt förutsätter vi att du själv tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbildningen.

Datorn är ett nödvändigt hjälpmedel i dina studier. Du behöver därför ha tillgång till en dator.

Avgifter

Utbildningen kostar inget men du måste själv betala för kurslitteratur.

Utbildningsperiod

11 september 2023 – 17 maj 2024. Utbildningstiden är 36 veckor.

För att utbildningen ska starta behöver det vara tillräckligt många sökande. Utbildningen måste även få ekonomiskt stöd från staten.

Kurser som ingår, 800 poäng

Läs mer om kurserna på Skolverkets hemsida.

Kurs och poäng

Kurs

Poäng

Ergonomi

100 p

Miljö- och energikunskap

100 p

Orienteringskurs arbetsliv och arbetsmarknad

200 p

Orienteringskurs yrkessvenska

100 p

Service och bemötande 1

100 p

Service och bemötande 2

100 p

Städservice

100 p

Behörighet till utbildningen

För att få gå utbildningen måste du uppfylla kraven som gäller för alla yrkesutbildningar på gymnasienivå. Här kan du läsa vilka dessa krav är.

Du måste dessutom ha kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du ska ha kunskaper motsvarande:

  • svenska/svenska som andraspråk, delkurs 2 på grundläggande nivå.

Du måste kunna styrka dina kunskaper genom betyg, intyg eller testresultat.

Är du döv eller har en hörselnedsättning och vill läsa en av våra yrkesutbildningar?

Döva och hörselskadade kan också läsa våra yrkesutbildningar på gymnasienivå. Se film nedan på teckenspråk.

Du som är döv eller har en hörselnedsättning kan också läsa våra yrkesutbildningar på gymnasienivå. Vill du veta mer kan du boka ett möte med vår lärare Thomas Söderkvist, thomas.soderkvist@orebro.se. Thomas kan hjälpa dig med information om hur och när du kan söka till den utbildning du är intresserad av.

Så här ansöker du

Du ansöker till utbildningen på webben. Ansök här och få mer information.

Sista ansökningsdag

Kort ansökningstid. Lämna in ansökan omgående.

Så fungerar antagning

Alla sökande till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Urvalet görs enligt förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Du kan läsa om hur urvalet går till här.

Besked om antagning

Om du blir antagen får du en kallelse till utbildningen före kursstart. Blir du inte antagen får du ett reservbesked.

Inför utbildningsstart kallas du till ett obligatoriskt registreringstillfälle. Där bekräftar du att du tackar ja till din plats. Om du inte kan komma måste du anmäla det i förväg, annars stryks du från din plats.

Vid avhopp i början av utbildningen kan du som är reserv få en plats.

Finansiera dina studier

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier. Vid ansökan ska du uppge studietid och omfattning, det vill säga antal poäng.

Frågor?

Generella frågor om utbildningen och hur du ansöker

Kontakta Vägledningscenter

Frågor om innehållet i utbildningen

Kontakta Ann-Charlotte Gustafsson, lärare
ann-charlotte.b.gustafsson@orebro.se

Frågor om yrkesvuxutbildningar eller om du har behov av stöd i undervisningen

Kontakta Henrik Frih, utbildningssamordnare
henrik.frih@orebro.se, 019-21 38 50

Medfinansiering av EU

Utbildningen delfinansieras av EU-medel.

Blå EU-flagga till vänster och under en vit ruta med blå text: Finansieras av Europeiska unionen.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se