Gå till innehåll

Kombinationsutbildning - lokalvårdare

Att arbeta som lokalvårdare innebär ofta ett varierat arbete eftersom uppgifterna kan skilja sig åt beroende på arbetsplats. Det kan exempelvis handla om att städa kontor, affärer eller trapphus och tvättstugor i hyreshus. Du behöver vara flexibel, engagerad och ansvarsfull för att fungera i arbetet.

Innehåll på sidan

Om yrket och utbildningen

Lokalvårdare är ett yrke med flexibla arbetstider. Du arbetar för det mesta dagtid, men även tidiga morgnar, sena kvällar samt helger. Arbetet som lokalvårdare innebär att du ska hantera olika maskiner och redskap, därför måste du kunna vara fysiskt aktiv.

Utbildningen är på heltid. I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska moment samt APL, arbetsplatsförlagt lärande. Utbildaren ansvarar för att ordna din APL-plats. Platsen kommer att erbjudas inom ett område som du kan ta dig till med kollektivtrafiken.

Den teoretiska delen av utbildningen är på Komvux, Campus Risbergska, Hagagatan 53.

I utbildningen får du göra prov för att få ett yrkesbevis, SRY.

Utbildningen är gratis men kostnader för kurslitteratur kan tillkomma. Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier.

Utbildningen börjar 16 september 2024 och slutar 16 maj 2025. Utbildningen är 35 veckor.

Behörighet: Godkänt betyg i kurs C på SFI.

Just nu kan du inte söka till utbildningen. När ansökan är öppen kommer du att hitta länken här.

Kurser som ingår, 700 poäng

Läs mer om kurserna på Skolverkets hemsida. Utbildningen består av en kombination av gymnasiala kurser som matchar de kompetenskrav som arbetsmarknaden ställer för att kunna anställa. Du läser kurser i svenska som andraspråk på den nivå där du befinner dig.

Kurs och poäng

Kurs

Poäng

Ergonomi

100 p

Orienteringskurs

200 p

Service och bemötande 1

100 p

Service och bemötande 2

100 p

Städservice

100 p

Våningsservice 1

100 p

Så här ansöker du

Du ansöker till utbildningen på webben. Ansök här och få mer information.

Sista ansökningsdag

Kort ansökningstid. Lämna in ansökan omgående.

Frågor?

Behöver du vägledning, kontakta vagledningscenter@orebro.se.

Frågor om kombinationsutbildning och innehållet i utbildningen, kontakta komvux.kombinationsutbildning@orebro.se

För att utbildningen ska starta behöver det vara tillräckligt många sökande.

Alla sökande till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Urvalet görs enligt förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Du kan läsa om hur urvalet går till här.

Medfinansiering av EU

Utbildningen delfinansieras av EU-medel.

Blå EU-flagga till vänster och under en vit ruta med blå text: Finansieras av Europeiska unionen.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se