Gå till innehåll

Vård- och omsorgsutbildning

Det här är en utbildning för dig som tycker om att hjälpa andra människor. Efter utbildningen kan du arbeta som undersköterska inom sjukvården och äldreomsorgen. Du kan även arbeta inom psykiatrin och med personer som har funktionsvariationer.

Just nu kan du inte söka utbildningen, ansökan till nästa kursstart 230807 är öppen mellan 15 april - 15 maj 2023.

Innehåll på sidan

Behörighet för vård- och omsorgsutbildningen

För att få gå utbildningen måste du uppfylla kraven som gäller för alla yrkesutbildningar på gymnasienivå. Här kan du läsa vilka dessa krav är.

Du måste dessutom ha kunskaper i matematik och svenska för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Kunskaperna ska motsvara grundskolans årskurs 9.

Om du har läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 ska du ha kunskaper motsvarande:

 • matematik, delkurs 3 på grundläggande nivå
 • svenska/svenska som andraspråk, delkurs 4 på grundläggande nivå
 • godkänt resultat på språktest (gäller ej sökande som har godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på gymnasienivå.)

Du styrker dina kunskaper genom betyg, intyg och/eller testresultat.

Språktest
Du som inte har ett godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på gymnasienivå kommer efter din ansökan att bli kallad på ett språktest, som Komvux betalar.

Om yrket

På Vård- och omsorgsutbildningen får du kunskaper för att kunna arbeta inom hälso- och sjukvård,  psykiatrisk verksamhet, verksamhet för personer med funktionsvariationer samt äldreomsorg.

Exempel på yrken efter utbildningen:

 • Vårdbiträde
 • Undersköterska inom hälso- och sjukvård
 • Undersköterska inom äldreomsorgen
 • Skötare inom psykiatrisk vård
 • Boendestödjare
 • Personlig assistent

Om utbildningen

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

I utbildningen ingår 4–5 veckors APL varje studieperiod. Den ger dig praktisk inblick i och erfarenhet av ditt kommande yrke. Den ger dig också värdefulla kontakter i arbetslivet. Det arbetsplatsförlagda lärandet genomförs med stöd av en handledare och sker på dagtid, kvällstid och helger. För att få genomföra APL inom vård och omsorg krävs utdrag ur polisens belastningsregister

Studieperioder

Du läser på heltid (40 timmar per vecka) i fyra studieperioder om totalt 80 veckor och är schemalagd ungefär 25 timmar per vecka.

Tänk på att många arbetsgivare inom vård och omsorg kräver att du har kunskaper motsvarande Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 på gymnasienivå.

Behörighet för vård- och omsorgsutbildningen

För att få gå utbildningen måste du uppfylla kraven som gäller för alla yrkesutbildningar på gymnasienivå. Här kan du läsa vilka dessa krav är.

Du måste dessutom ha kunskaper i matematik och svenska för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Kunskaperna ska motsvara grundskolans årskurs 9.

Om du har läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 ska du ha kunskaper motsvarande:

 • matematik, delkurs 3 på grundläggande nivå
 • svenska/svenska som andraspråk, delkurs 4 på grundläggande nivå
 • godkänt resultat på språktest (gäller ej sökande som har godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på gymnasienivå.)

Du styrker dina kunskaper genom betyg, intyg och/eller testresultat.

Språktest
Du som inte har ett godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på gymnasienivå kommer efter din ansökan att bli kallad på ett språktest, som bekostas av Komvux.

Upplägg nya vårdutbildningen

Kurser som läses respektive termin och antal poäng.

Kurser och poäng termin 1 - Vårdbiträde

Kurs

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50 p

Omvårdnad 1

100 p

Psykologi 1

50 p

Social omsorg 1

100 p

Sv1/Sva1/
Friskvård och hälsa

100 p

Kurser och poäng termin 2 - Vårdbiträde

Kurs

Poäng

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning

100 p

Gerontologi / geriatrik

100 p

Hälso och sjukvård 1,

100 p

Psykiatri 1

100 p

Kurser och poäng termin 3 - Undersköterska

Kurs

Poäng

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100 p

Omvårdnad 2

100 p

Psykiatri 2

100 p

Social omsorg 2

100 p

Kurser och poäng termin 4 - Undersköterska

Kurs

Poäng

Anatomi och fysiologi

50 p

Hälso och sjukvård 2

100 p

Komvuxarbete

100 p

Samhällskunskap 1a1

50 p

Räddningsmedicin

100 p

Kurser som ingår

Kurser som ingår i de fyra studieperioderna

Studieperiod 1

Kurs

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50 p

Psykologi 1

50 p

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

eller Friskvård och hälsa

100 p

Omvårdnad 1

100 p

Social omsorg 1

100 p

Studieperiod 2

Kurs

Poäng

Psykiatri 1

100 p

Gerontologi / geriatrik

100 p

Hälso och sjukvård 1

100 p

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100 p

Studieperiod 3

Kurs

Poäng

Omvårdnad 2

100 p

Social omsorg 2

100 p

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100 p

Psykiatri 2

100 p

Studieperiod 4

Kurs

Poäng

Anatomi och fysiologi 2

50 p

Hälso och sjukvård 2

100 p

Räddningsmedicin

100 p

Komvuxarbete

100 p

Samhällskunskap 1a1

50 p

Kurslitteratur

Kurslitteratur till vård- och omsorgskurser hittar du här.

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan skolor och arbetsgivare inom vård och omsorg. Vård- och omsorgsutbildningen på Komvux är en del av Vård- och omsorgscollege. För dig som elev innebär det bland annat att du har möjlighet att ta ut diplom efter utbildningen. För att få jobb som undersköterska på Universitetssjukhuset i Örebro måste du ha ett diplom från Vård- och omsorgscollege.

Kunskapskrav för dig som vill ta ut diplom

Om du vill ta ut diplom måste du, förutom kurser i vård och omsorg, även ha kunskaper som motsvarar godkänt betyg i följande gymnasiekurser:

 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
 • Samhällskunskap 1a1

Läs mer om diplom på Vård- och omsorgscollege webbplats.

Är du döv eller har en hörselnedsättning och vill läsa en av våra yrkesutbildningar?

Döva och hörselskadade kan också läsa våra yrkesutbildningar på gymnasienivå. Se film nedan på teckenspråk.

Du som är döv eller har en hörselnedsättning kan också läsa våra yrkesutbildningar på gymnasienivå. Vill du veta mer kan du boka ett möte med vår lärare Thomas Söderkvist, thomas.soderkvist@orebro.se. Thomas kan hjälpa dig med information om hur och när du kan söka till den utbildning du är intresserad av.

Validering av kunskaper inom vård och omsorg

Du som har arbetat inom vård och omsorg och har kunskaper inom området kan validera dina kunskaper. Validering innebär en bedömning av dina kunskaper och din kompetens. Här kan du läsa mer om validering och hur du ansöker.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se