Gå till innehåll

Kurslitteratur Vård- och omsorgsutbildningen

Här hittar du kurslitteratur kopplade till våra kurser på vård- och omsorgsutbildningen för termin 1, 2, 3 och 4 våren 2023.

Litteraturlista vård- och omsorgskurser termin 1, våren 2023

Ämne

Titel

ISBN-nummer

Författare

Förlag

Anatomi & Fysiologi 1

Anatomi och fysiologi , första upplagan [Malmö]

ISBN: 9789151105345

Bengtsson, Maria & Lundström, Ulla (2021).

Gleerups
Utbildning AB

Omvårdnad 1

Omvårdnad 1. första upplagan [Malmö]

ISBN:
9789151106410

Bengtsson,  Christidis, Lundström, Stenlund, (2021)

Gleerups

Psykologi 1

Psykologi 1, andra upplagan [Malmö]

ISBN:
9789151103273

Phillips, Tove (2021)

Gleerups Utbildning AB

Social omsorg 1

Social omsorg 1. Första upplagan [Malmö]

ISBN:
9789151105383

Carlander, Helen (2021)

Gleerups

Friskvård- och hälsa
(valbar kurs)

Friskvård och hälsa. [Lund]

ISBN: 9789198024746

Zegarra Willquist, Stina & Paulsson, Johan (2014)

NA

Svas 1

 

Svenska som andraspråk 1

Kontext Svenska som andraspråk 1 Språkhäfte med övningar. (Upplaga 2) [Lund]

ISBN:

978914413623

Hedencrona, E. & Smed-Gerdin, K. (2020)

Studentlitteratur

Svenska 1

Kontext Svenska. 1 För vård- och omsorgsprogrammet. (Första upplagan) [Lund]

ISBN:

9789144097503

Hedencrona, E. & Smed-Gerdin, K. (2020)

Studentlitteratur

Litteraturlista vård- och omsorgskurser termin 2, våren 2023

Ämne

Titel

ISBN-nummer

Författare

Förlag

Gerontologi och Geriatrik

Gerontologi och geriatrik. Första upplagan Malmö

ISBN:
9789151104454

Lindqvist, Eva-Lena (2021)

Gleerups

Hälso- och sjukvård 1

Hälso- och sjukvård 1. Första upplagan [Malmö]

ISBN:
9789151106458

Bengtsson,  Christidis, , Lundström, Stenlund, (2021).

Gleerups

Psykiatri 1

Psykiatri 1. Andra upplagan, [Malmö]

ISBN:
9789151105307

Niemi, Susanne (2021)

Gleerups

Funktions-förmåga 1

Funktions-förmåga 1. Första upplagan,[Malmö]

ISBN: 9789151104485

Larsson, Iréne & Bäcklinder Setterlund, Marie (2021).

Gleerups

Litteraturlista vård- och omsorgskurser termin 3, våren 2023

Ämne

Titel

ISBN-nummer

Författare

Förlag

Omvårdnad 2

Omvårdnad 2. Första upplagan Malmö

ISBN:
9789151106427

Bengtsson, Maria, Christidis, Maria, Lundström, Ulla & Stenlund, Anna-Lena (2021).

Gleerups

Psykiatri 2

Psykiatri 2. Första upplagan, [Malmö]

ISBN:
9789151105314

Niemi, Susanne (2021)

Gleerups

Social omsorg 2

Social omsorg 2. Första upplagan [Malmö]

ISBN:
9789152361658

Hurtig, Cattrin (2021).

Sanoma utbildning

Funktions-förmåga 2

Funktions-förmåga och funktionsnedsättning 2.

Samt annat material som tillhandahålls av kursansvarig lärare

ISBN: 9789152361825

Svensson Höstfält, Sonja (2022).

Sanoma utbildning

Litteraturlista vård- och omsorgskurser termin 4, våren 2023

Ämne

Titel

ISBN-nummer

Författare

Förlag

Anatomi och fysiologi 2

Anatomi och fysiologi 2, elevbok.

ISBN:
9789151107714

Bengtsson, Maria & Lundström, Ulla (2022).

Gleerups

Hälso- och sjukvård 2

Hälso- och sjukvård 2, Första upplagan, [Malmö]

ISBN:
9789151106465

Stenlund, Anna-Lena, Lundström, Ulla, Christidis, Maria & Bengtsson, Maria (2021).

Gleerups

Samhällskunskap 1a1

Kompass till samhällskunskap 50. Andra upplagan, [Malmö]

ISBN:
9789140694249

Eliasson, M. & Nolervik, G. (2018)

Gleerups

Komvuxarbete

Material tillhandahålls av din lärare
Vård- och omsorgsspecialisering

Valda böcker utifrån din fördjupning samt annat material som din lärare tillhandahåller
Räddningsmedicin

Räddningsmedicin, första upplagan, [Malmö]

ISBN:
9789151107684

Eweson,Sara & Malm, Andreas (2022)

Gleerups

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se