Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

  • Start
  • / Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är organiserad under Tullängsgymnasiet, men bedriver en del av sin verksamhet på Kvinnerstaområdet. På Kvinnersta finns det nationella programmet för skog, mark och djur.

Program

Nationella programmet för skog, mark och djur

Programmet för skog, mark och djur är till för dig vill arbeta med olika arbetsuppgifter inom naturbruk. Det kan handla om arbete med lantbruk, park eller trädgård. Det kan också vara arbete med att ta hand om skogen eller att på olika sätt sköta miljön i landskapet. Är du intresserad av djurskötsel passar det här programmet också för dig.

Utbildningen ger dig den yrkeskunskap du behöver för att arbeta med till exempel mark och utemiljöer, växter, växtmiljöer och djur.

Du kan välja mellan två programfördjupningar: djur eller mark.

Här kan du se Skolverkets film om programmet.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

En del av utbildningen sker på olika arbetsplatser. Utifrån ditt val av program ordnar vi APL-platser där du få möjlighet att växa in i arbetslivet och utveckla dina förmågor att samarbeta med arbetskamrater och möta människor i olika sammanhang. Det arbetsplatsförlagda lärandet omfattar 22 veckor.

Jobb i sikte

Med ”Jobb i sikte” erbjuder vi ett långsiktigt stöd i övergången mellan skola och arbetsliv. "Jobb i sikte" är ett samarbete mellan skolan, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stiftelsen Activa.

Programstruktur

Utbildningen delas in i gymnasiesärskolegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, programfördjupning, individuellt val och gymnasiesärskolearbete.

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Engelska 1

100 p

Estetisk verksamhet

100 p

Historia 1

50 p

Idrott och hälsa 1

200 p

Matematik 1

100 p

Naturkunskap 1

50 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1

50 p

Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1

200 p

Total

900 p

Programgemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Biologi – naturbruk

100 p

Naturbruk

200 p

Naturbruksteknik

100 p

Total

400 p

Programfördjupning‌ djur och mark – gemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Entreprenörskap

100 p

Lantbruksdjur 1

100 p

Odling i växthus 1

100 p

Service och bemötande 1

100 p

Trädgårdsodling – grund

100 p

Total

500 p

Programfördjupning‌ djur

Kurs

Poäng

Sällskapsdjur 1

100 p

Sällskapsdjur 2

100 p

Sällskapsdjur - specialområde

200 p

Total

400 p

Programfördjupning‌ mark

Kurs

Poäng

Körning - basmaskin 1

100 p

Naturbruksteknik – specialområde

100 p

Skötsel av utemiljöer 1

100 p

Växtkunskap 1

100 p

Total

400 p

Individuellt val

Kurs

Poäng

Individuellt val

200 p

Total

200 p

‌Gymnasiesärskolearbete

Kurs

Poäng

Gymnasiesärskolearbete

100 p

Total

100 p

Vill du veta mer eller ansöka? Kontakta oss.

Kontaktuppgifter

Namn

Titel

E-post

Telefon

Fredrik Aronsson

Rektor

fredrik.aronsson

@orebro.se

019‑21 66 90

Ingela Bäck Gustafsson

Rektor

ingela.back.gustafsson

@orebro.se

019-21 66 21

Eva-Christin Larsson

Studie- och yrkesvägledare

eva-christin.larsson

@orebro.se

019‑21 35 56

073‑022 24 20

Vår skolmiljö

På den kommunala gymnasiesärskolan har vi skapat en skolmiljö där du är viktig. Här får din personlighet och dina kunskaper växa i samspel med jämnåriga och personal. I en lugn och trygg miljö kan du söka nya spännande erfarenheter och kunskaper för livet.

Vi lägger stor vikt vid att utveckla våra elevers livskunskaper, kommunikation och sociala samspel.

Hos oss får du den lilla verksamhetens fördelar, på en väletablerad skola med stabil och långsiktig verksamhet. Du får din utbildning i en modern undervisningsmiljö och egen Ipad/dator under studietiden. Våra elevhälsoteam finns där för att hjälpa dig om du behöver och skolmaten är riktig god.

Virtuell rundtur i våra lokaler

Här kan du gå på rundtur i gymnasiesärskolans lokaler på Kvinnersta, Tullängen och Virginska. Du kan till exempel gå in och kolla runt i några av våra klassrum, våra matsalar och idrottshallar.

Så här förflyttar du dig mellan bilderna

Använd piltangenterna eller musen för att styra panoreringen och växla mellan bilderna om du sitter vid en dator. Om du använder mobil kan du använda vr-glasögon för att få en ännu bättre upplevelse av hur det ser ut på plats hos oss.

Gemensamma aktiviteter

Vi ordnar gemensamma skolresor, friluftsdagar och annat kul, så du får möjlighet att träffa vänner från de andra programmen.

Bildspel från vår verksamhet

Här kan du se några bilder från det nationella programmet för skog, mark och djur. Klicka på pilarna i bilden för att bläddra mellan bilderna.

Studie- och yrkesvägledning på gymnasiesärskolan

Särskolan i kommunen har en särskild studie- och yrkesvägledning. Vi samverkar med lärare, assistenter, skolledning, elevhälsoteam, försäkringskassa, arbetsförmedling och daglig verksamhet.

Det här hjälper vi till med

  • Vi ger vägledning till elever och har löpande kontakt med vårdnadshavare för att hitta en lämplig utbildningsväg och arbete eller sysselsättning.
  • Utifrån varje elevs behov, förutsättningar och val av program hjälper vi till med att skaffa praktikplatser.

Kontakta mig!

Eva-Christin Larsson, eva-christin.larsson@orebro.se, 019-21 35 56, 073-022 24 20 

Kvalitetsarbete

På Gymnasiesärskolan arbetar vi systematiskt med att följa upp, utvärdera och förbättra kvalitén på våra utbildningar. Resultat, analys och beslut om utvecklingsområden redovisar vi varje år i en kvalitetsrapport för respektive program.

Nationella och individuella program på andra kommunala skolor i Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Kvinnerstagymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se