Meny

Utbyte och internationellt

Kvinnerstagymnasiet ser internationalisering som en viktig del i skolarbetet. Vi vill sätta in elevens studier i ett holistiskt och globalt sammanhang. Därför samarbetar vi med skolor i ett flertal andra länder och tar emot utländska elever för kortare eller längre praktik.

Vi driver och medverkar i olika projekt för partnerskap och utveckling med olika länder i Europa och i övriga delar av världen. Oftast är det elever i årskurs 2 som deltar i projekten.

Läs gärna vår blogg där eleverna skriver om sina utbyten.

Skolans internationella grupp och internationella förening

På skolan finns en internationell grupp där alla inriktningar och skolledning är representerade. Vi har även en internationell förening och ett särskilt Afrikautskott. 
Skolans internationella engagemang är en viktig del i det aktiva arbetet för lika behandling och berättigande. Inte minst för vår skola som har ytterst få elever med invandrarbakgrund blir det naturliga mötet med andra kulturer och synsätt mycket betydelsefullt för att motverka främlingsfientlighet och rasism.    

Vi erbjuder genomgående en internationell profilering för eleverna i årskurs 3. Detta syftar främst till att vidga deras kommande arbetsmarknad och samtidigt fördjupa deras yrkesfärdigheter.

Konferenser och nätverk

Vi medverkar även på konferenser i exempelvis ämnen som hållbar utveckling, klimatfrågan och traditioners betydelse. Vi är med i nätverket EUROPEA där skolor samverkar i utvecklingen inom den agrara sektorn i Europa.

Vår projekt- och internationella samordnare var i september 2013 inbjuden till Universitetet i Guiyang för att föreläsa på en global konferens om Traditioners roll och betydelse i en förändrad värld. Resan bekostades av Kinesiska staten och ett Atlas stipendium från Universitets- och Högskoleämbetet.

Praktikplatser utomlands

Utanför våra samarbetsskolor har vi också ett kompletterande nätverk med speciella praktikplatser i länder som exempelvis Spanien, Island och Frankrike. Det mesta av vårt utbyte sker främst med sökta medel från Universitets- och Högskoleämbetet (Internationella Programkontoret), SIDA och Nordiska rådet.

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Kontakt

Titel

Telefon

E-post

Anki Boström

Internationell samordnare

076-551 37 76

ann-christine.bostrom@orebro.se

Senast uppdaterad: 18 augusti 2017

Publicerad: 28 april 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Kvinnerstagymnasiet

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 12–16.30

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se