Meny

Naturbruksprogrammet

För dig som vill arbeta med växter, djur, skog, mark eller äventyrsturism.

2

Inriktningar:

Djur

Lantbruk

Skog

På Naturbruksprogrammet på Kvinnerstagymnasiet får du utveckla din förmåga att bruka naturen. Du får även större förståelse för naturens mångfald och hur olika verksamheter påverkar naturen. Naturbruksprogrammet omfattar allt från kameleonter till den stora skotaren i skogen.

Här får du en grundläggande kunskap kring förutsättningarna för livet. Du undervisas i att granska och reflektera kritiskt över hur naturen kan brukas på ett hållbart sätt. Programmet vilar på områden som biologi, naturkännedom, teknik och entreprenörskap. Välj en av våra inriktningar:

Möjlighet att välja lärlingsutbildning

Inom vissa delar av naturbruksprogrammet har du möjlighet att välja lärlingsutbildning som innebär att du praktiserar på ett företag halva tiden av din studietid.

Få grundläggande behörighet

Vi erbjuder även goda möjligheter att komplettera dina studier för att uppnå grundläggande behörighet för fortsatta studier på universitet och högskola. För att uppnå detta måste du välja att läsa de kurser i svenska och engelska som ger grundläggande behörighet. Till många högskoleutbildningar krävs det även särskild behörighet.

Efter utbildningen – högskola, yrkeshögskola eller arbete

Efter utbildningen har du möjlighet att direkt påbörja en yrkesbana. Du kan även välja att studera på yrkeshögskola eller fortsätta studera på högskola eller universitet. Har du valt ett av våra högskoleförberedande spår kan du efter gymnasiet till exempel utbilda dig till lantmästare, skogsmästare, hippolog, djurskötare, biolog, agronom eller veterinär. Du kan naturligtvis också välja utbildningar som inte är direkt kopplade till naturbruksprogrammet till exempel polis, sjuksköterska, lärare, socionom eller ingenjör.

Elevboende och fritidsverksamhet

Har du lång resväg kan du bo på skolans elevhem.  Du bor i enkelrum eller dubbelrum med toalett och helpension. Skolans fritidsledare ser till att du trivs och får det kul på fritiden.

Fastigheten

Skolan har en total areal jord på cirka 300 hektar varav 100 hektar odlas ekologiskt. Utöver det finns också cirka 500 hektar skog.

Den bebyggda arealen är cirka 22 hektar och det finns cirka 50 byggnader. Odlingen består främst av spannmål, vall och ärtor.

Djurhållning

Vi har cirka 85 kor med tillhörande rekrytering. Vi har också närmare 40 rid-, trav- och ponnyhästar i samarbete med Örebrotravet. På skolan finns också ett smådjurshus med gnagare och reptiler, ett fågelhus, ett fårhus med hälsingefår och ett kallstall där vi har olika djur beroende på årstid. 

INRIKTNINGAR OCH FÖRDJUPNINGAR

Djur – inriktning

Här får du en bred utbildning inriktad på att arbeta med djur. Genom våra tre profiler; Häst, Hund och Djurskötare har du möjligheter att fördjupa dig i de ämnen som just du är intresserad av.

Du får arbeta praktiskt på skolan och under APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Naturvetenskaplig breddning

Om du vill ha med dig en bredare teoretisk grund men samtidigt läsa en hel del om djur kan du välja "Naturvetenskaplig breddning". Samtidigt som du läser en av profilerna djur, hund eller häst fördjupar du dig i ämnena matematik, kemi och fysik. Det gör att du kan få grundläggande behörighet för högskolestudier. Din yrkesexamen blir mot djur, hund eller häst.

Biologi ingår för alla elever på naturbruksprogrammet.

Gemensamma kurser för alla inriktningar

Länkarna går till Skolverkets webbplats.

Visas inte

Visas inte

Djuren i naturbruket

100 p

Djurens biologi

100 p

Djurhållning

100 p

Total

300 p

Häst

Profilen som lägger störst vikt vid kunskapen om hästar. Du kan välja såväl ridning som trav. Du lär dig mycket om hästskötsel, hästens beteende och ridning så får samtidigt får du med dig mycket mer. Du blir ansvarstagande, empatisk och lär dig ledarskap. Du får lära dig arbeta nära både människor och djur. Din yrkesutgång blir hästskötare. Denna profil finns även som lärlingsutbildning där du som elev genomför en del av din utbildning på ett företag som matchar ditt intresse.

Kurser som ingår (länkarna går till Skolverkets webbplats):

Naturvetenskaplig breddning med profil Häst

Kurser som ingår (länkarna går till Skolverkets webbplats):

Visas inte

Visas inte

Ridning 1 eller Trav 1

100 p

Hästkunskap 1

100 p

Ridning och körning

100 p

Svenska 2

100 p

Matematik 2a

100 p

Matematik 3c

100 p

Matematik 4 - utökad kurs

100 p

Samhällskunskap 1a2 - utökad kurs

50 p

Fysik 1b1

100 p

Fysik 1b2 - utökad kurs

100 p

Fysik 2 - utökad kurs

100 p

Kemi 1

100 p

Kemi 2 - utökad kurs

100 p

Total

1250 p

Hund

Profilen för dig med ett speciellt intresse för hundar. Du lär dig om både hundens beteende och hur du bäst sköter din hund. Du läser också om sällskapsdjur och en naturlig del i din vardag blir att arbeta med både människa och djur. Du får lära dig att leda och instruera både djur och människa. Du får också en bred djurskötarutbildning kring sällskapsdjur. Din yrkesgång blir mot arbete med hund.

Kurser som ingår (länkarna går till Skolverkets webbplats):

Naturvetenskaplig breddning med profil Hund

Kurser som ingår (länkarna går till Skolverkets webbplats):

Visas inte

Visas inte

Sällskapsdjur 1

100 p

Sällskapsdjur 2

100 p

Hundkunskap 1

100 p

Svenska 2

100 p

Matematik 2a

100 p

Matematik 3c

100 p

Matematik 4 - utökad kurs

100 p

Samhällskunskap 1a2 - utökad kurs

50 p

Fysik 1b1

100 p

Fysik 1b2 - utökad kurs

100 p

Fysik 2 - utökad kurs

100 p

Kemi 1

100 p

Kemi 2 - utökad kurs

100 p

Total

1250 p

Djurskötare

Profilen där du lär dig om sällskapsdjur för att sedan fördjupa dig inom djurparksdjur eller lantbruksdjur. Du lär dig om både små och stora djur. Det dagliga arbetet är varierande och ingen dag är den andra lik. För dig som gillar alla djur är det verkligen platsen för dig. Din yrkesutgång blir djurskötare.

Kurser som ingår (länkarna går till Skolverkets webbplats):

Naturvetenskaplig breddning med profil Djurskötare

Kurser som ingår (länkarna går till Skolverkets webbplats):

Visas inte

Visas inte

Sällskapsdjur 1

100 p

Sällskapsdjur 2

100 p

Lantbruksdjur 1

100 p

Svenska 2

100 p

Matematik 2a

100 p

Matematik 3c

100 p

Matematik 4 - utökad kurs

100 p

Samhällskunskap 1a2 - utökad kurs

50 p

Fysik 1b1

100 p

Fysik 1b2 - utökad kurs

100 p

Fysik 2 - utökad kurs

100 p

Kemi 1

100 p

Kemi 2 - utökad kurs

100 p

Total

1250 p

Lantbruk – inriktning

När du läser lantbruk hos oss varvas teoretisk med praktisk undervisning. Den praktiska utbildningen sker dels på APL, dels på vårt skoljordbruk.

Växtodlingskurserna ger dig kunskap om hur man förbereder jorden, sår, skördar och lagrar grödorna. Du läser också djurkunskap där du lär dig att utfodra och sköta nötkreatur, svin och får.

Du får köra olika maskiner och lära dig hur de fungerar och sköts.

Denna inriktning finns även som lärlingsutbildning där du som elev genomför en del av din utbildning på ett företag som matchar ditt intresse.

Lantbruksutbildningen leder till jobb som bland annat lantarbetare eller djurskötare. En del blir egna företagare.

Gemensamma kurser för alla inriktningar

Länkarna går till skolverkets webbplats.

Visas inte

Visas inte

Djuren i naturbruket

100 p

Marken och växternas biologi

100 p

Fordon och redskap

100 p

Total

300 p

Kurser på programfördjupningen

Länkarna går till skolverkets webbplats.

Skog – inriktning

Här får du en bred utbildning inriktat på att arbeta med skogsbruk. Genom våra tre profiler; Skogsmaskinförare, Skogsvårdare och Äventyrsturism har du stora möjligheter att fördjupa dig i de ämnen som just du är intresserad av.

Gemensamma kurser för alla profiler

Länkarna går till skolverkets webbplats.

Skogsmaskinförare

På den här profilen får du fördjupa dig inom Naturbruksteknik och Skogsproduktion. Denna profil finns även som lärlingsutbildning där du som elev under ditt tredje år genomför en del av din utbildning på ett företag som matchar ditt intresse.

Kurser som ingår (länkarna går till Skolverkets webbplats): 

Skogsvårdare

Det här är profilen du bör välja om du tänker dig studera vidare till skogsmästare.

Profilen innehåller fördjupning inom motor- och röjmotorsåg, naturbruksteknik och skogsproduktion.

Denna profil finns även som lärlingsutbildning där du som elev under ditt tredje år genomför en del av din utbildning på ett företag som matchar ditt intresse.

Kurser som ingår (länkarna går till Skolverkets webbplats): 

Äventyrsturism

Det här är profilen för dig som gillar naturen, friluftsliv, äventyr och som vill arbeta med människor och turism. Teori varvas med praktik vilket gör att du kommer vara väl förberedd när du kommer ut i arbetslivet. Du kommer bland annat att få lära dig orientera med karta och GPS, kunskaper i att starta och driva ett eget företag och prova på äventyrsidrotter. I utbildningen ingår studiebesök på till exempel turistanläggningar och 15 veckors praktik. 

Exempel på yrken: Naturguide, äventyrsguide, reseledare, entreprenör, försäljning av fritids- och outdoorutrustning.

Kurser som ingår (länkarna går till Skolverkets webbplats):

ÄMNEN OCH POÄNG

1. Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
Programämnen

Visas inte

Visas inte

Engelska 5

100 p

Historia 1a1

50 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1a

100 p

Naturkunskap 1a1

50 p

Samhällskunskap 1a1

50 p

Svenska 1

100 p

Religionskunskap 1

50 p

Total

600 p

2. Programgemensamma ämnen 400 poäng
Programämnen

Visas inte

Visas inte

Biologi 1

100 p

Entreprenörskap

100 p

Naturbruk 200 p

200 p

Total

400 p

3. Inriktningar 300 poäng
Programämnen

Visas inte

Visas inte

Inriktning

300 p

Total

300 p

4. Programfördjupning 900 poäng
Programämnen

Visas inte

Visas inte

Yrkesutgång

900 p

Total

900 p

5. Individuellt val 200 poäng
Programämnen

Visas inte

Visas inte

Individuellt val

200 p

Total

200 p

6. Gymnasiearbete 100 poäng
Programämnen

Visas inte

Visas inte

Gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

efter studenten

 • Äventyrsguide
 • Reseledare
 • Yrkesarbete
 • Yrkeshögskola
 • Högskolestudier (kräver grundläggande och/eller särskild behörighet)

under utbildningen

 • Praktik
 • Lärling
 • Studera utomlands

efter högskolestudier

 • Lantmästare
 • Skogsmästare
 • Veterinär

Kvalitetsarbete

På Kvinnerstagymnasiet arbetar vi systematiskt med att följa upp, utvärdera och förbättra kvalitén på våra utbildningar. Resultat, analys och beslut om utvecklingsområden redovisar vi varje år i en kvalitetsrapport för respektive program.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt

Titel

Telefon

E-post

Ingela Norell

Studie- och

yrkesvägledare

019‑21 68 24,

076‑551 43 47

ingela.norell@orebro.se

Majsan Jonsson

Lärare - inriktning

hund och djurskötare

019-21 68 86

maj-britt.k.jonsson@orebro.se

Kristina Alenfelt

Lärare -

inriktning häst

019-21 68 71

kristina.alenfelt@orebro.se

Jan Jakobsson

Lärare -

inriktning lantbruk

073-023 34 86

jan.jakobsson@orebro.se

Mårten Sandström

Lärare -

inriktning skog

019-21 68 09

marten.sandstrom@orebro.se

 

Behörighet, betyg och antagning

Gymnasieantagningen i Örebro län sköter antagningen till årskurs 1 för alla kommunala och fristående gymnasieskolor i länet. De har information om behörigheter, hur du räknar ut ditt meritvärde och hur ansökan går till. På deras webbplats hittar du även antagningsstatistik där du kan se vilket meritvärde den som fick sista platsen på ett program hade.

Senast uppdaterad: 9 januari 2020

Publicerad: 26 augusti 2015
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Kvinnerstagymnasiet

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 12–16.30

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se