Gå till innehåll
  • Start
  • / Ansök till Riksgymnasiet

Teckenspråk

Film: Ansök till Riksgymnasiet

Ansökan till Riksgymnasiet gör du via din hemkommun. Vi uppdaterar så snart som möjligt med exakt datum.

Senast i mitten av februari ska du också skicka in de handlingar som antagningen behöver för att bedöma om du är behörig att tas emot som elev på Riksgymnasiet. Vilka handlingar du ska skicka in beror på till vilken elevgrupp du söker.

Se gärna över dina handlingar redan nu. Observera att vissa utredningar får vara max två år gamla.

Behörighetskrav

Du kan söka till Riksgymnasiet när du har avslutat grundskolan/specialskolan och till och med det år du fyllt 19 år. Läs gärna mer om våra specifika behörighetskrav för de olika elevgrupperna.

Vänligen notera att samtliga handlingar och blanketter som vi hänvisar till här ska skickas till Riksgymnasiets kansli, Box 31188, 701 35 Örebro.

Det enklaste sättet att fylla i blanketterna är att ladda ned dem till din dator först.

Läs igenom vad som behöver fyllas i och bifogas med ansökan.

Följande behöver bifogas med ansökan

  • En kopia av ditt audiogram. Observera att audiogrammet får vara högst 2 år gammalt. Är du CI-brukare ska du skicka in ett audiogram med ton- och taltest genomfört med CI.
  • Medicinskt eller psykologiskt underlag för eventuell ytterligare funktionsnedsättning.
  • Om du är behörig till Språkintroduktion (för dig som nyligen anlänt till Sverige) ska du skicka in Skolverkets kartläggningsmaterial steg 1 och 2, som du hittar här.
  • Om du vill ha och har rätt till modersmålsundervisning (mer information hittar du här) ska du bifoga Ansökan om modersmålsundervisning. Pdf, 60.6 kB.

Läs igenom vad som behöver fyllas i och bifogas med ansökan.

Följande behöver bifogas med ansökan

  • Kopia på kvittot från ansökan i hemkommunens system, till de program du söker på Riksgymnasiet och i hemkommunen.
  • Personbevis "Utdrag om folkbokföringsuppgifter" och sökandes personnummer ska anges. Beställs på skatteverket.se i ditt personnummer.
  • Höstterminsbetyget, kopia.

Läs igenom vad som behöver fyllas i och bifogas med ansökan.

Följande behöver bifogas med ansökan

  • Kopia på kvittot från ansökan i hemkommunens system, till de program du söker på Riksgymnasiet och i hemkommunen.

Viktiga datum för ansökan 2023

Datum för när ansökan öppnar, sista ansökningsdag, antagningsbesked, omval med mera

Datum

Detta händer

9 januari

Ansökan till Riksgymnasiet öppnar.

15 februari

Sista ansökningsdag.

3 april

Preliminärt antagningsbesked (brev skickas till folkbokföringsadressen).

17 april–8 maj

Tid för eventuellt omval.

16 juni

Riksgymnasiet behöver ha slutbetyget tillhanda senast denna dag.

3 juli

Slutligt antagningsbesked (brev skickas till folkbokföringsadressen).

28 juli

Sista dagen att tacka ja eller nej till erbjuden plats.

11 augusti

Riksgymnasiet behöver ha det pedagogiska överlämnandet tillhanda senast denna dag.

För dig som bor i Örebro län

Är du folkbokförd i Örebro län och vill söka till Riksgymnasiet gör du det genom att fylla i en specifik blankett som du hittar här nedan. Vill du även söka till någon annan av Örebro läns gymnasieskolor och program ska du söka dessa i Dexter. Du som vill söka både till Riksgymnasiet och till någon av Örebro läns gymnasieskolor ska alltså söka både via Riksgymnasiets blankett och via Dexter.

Här hittar du blanketten som du behöver fylla i och skicka in. Pdf, 107.4 kB.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du mer information om ansökningsprocessen och svar på vanliga frågor.

Är du logoped eller psykolog och har frågor om ansökan?

Här hittar du mer detaljerad information om exempelvis efterfrågade utredningar.

Har du frågor om ansökan?

Kontakta Riksgymnasiets kansli.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Riksgymnasiet Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se