Gymnasieskolan och Näringslivskontoret satsar tillsammans för att locka internationell arbetskraft till Örebro

Örebro är en internationell stad med behov av att locka och attrahera nyckel­personer från hela världen som under längre eller kortare tid kan komma och jobba här. Att vi kan erbjuda Internationell Baccalaureate (IB) på Rudbecks­gymnasiet kan då vara en viktig pussel­bit i örebro­företagens internationella rekryteringar.

– Att vi i Örebro kan fortsätta attrahera talanger och kompetens till hela Örebro­regionen är viktigt för ett fortsatt framgångsrikt näringsliv. Att vi kan erbjuda Internationell Baccalaureate (IB) på Rudbecksgymnasiet skapar unika möjligheter att attrahera nyckelpersoner från utlandet till regionens företag. Då kan hela familjen välja att flytta med och gå i internationell gymnasieskola, säger Göran Dahlén, näringslivsdirektör.

– Vi ser att det är viktigt att fortsätta att erbjuda den engelskspråkiga och internationellt slagkraftiga utbildningen i Örebro. Långt ifrån alla kommuner erbjuder IB till sina elever. Den skapar förutsättningar för näringslivet, både på kort sikt genom ett erbjudande till utländsk arbetskraft men även på lång sikt då vi på IB utbildar framtidens politiker och ledare, säger gymnasiechef Mokhtar Bennis.

IB:s unika erbjudande

IB är en internationell utbildning som finns i 150 länder och all undervisning sker på engelska enligt sina egna kursplaner. Utbildningen ger behörighet både till högskolor och universitet i Sverige och utomlands.

IB är en viktig pusselbit i Örebros erbjudande till företagen

– Att regionen kan erbjuda en sådan här utbildning till sina anställda och deras familjer anser jag är en viktig pusselbit i örebroföretagens internationella rekryteringar, säger Göran Dahlén, näringslivsdirektör.

Är du nyfiken på IB eller känner du någon som är på jakt efter internationell arbetskraft och behöver argumenten för Örebro?

Läs mer om IB-programmet.

Senast uppdaterad:

Publicerad: