Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Den kommunala gymnasiesärskolan är organiserad under Tullängsgymnasiet, men bedriver en del av sin verksamhet på Virginska gymnasiet och på Kvinnerstaområdet. På Tullängsgymnasiet finns det nationella programmet för fordonsvård och godshantering  som är ett yrkesinriktat program. Här erbjuder vi även utbildning inom individuella program för elever som behöver en mer anpassad utbildning. 

Våra program

Nationella programmet för fordonsvård och godshantering

Programmet för fordonsvård och godshantering är ett program för dig som är intresserad av olika typer av fordon, lager och godshantering. Det passar dig som tycker om att arbeta med service och som trivs i mötet med olika människor.

Utbildningen ger dig den yrkeskunskap du behöver för ett jobb inom fordons- och transportbranschen, till exempel inom bilrekonditionering, biltvätt, hjul- och däckservice och godshantering.

Här kan du se Skolverkets film om programmet.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

En del av utbildningen sker på olika arbetsplatser. Utifrån ditt val av program ordnar vi APL-platser där du få möjlighet att växa in i arbetslivet och utveckla dina förmågor att samarbeta med arbetskamrater och möta människor i olika sammanhang. Det arbetsplatsförlagda lärandet omfattar 22 veckor.

Jobb i sikte

Med ”Jobb i sikte” erbjuder vi ett långsiktigt stöd i övergången mellan skola och arbetsliv. "Jobb i sikte" är ett samarbete mellan skolan, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stiftelsen Activa.

Programstruktur

Utbildningen delas in i gymnasiesärskolegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, programfördjupning, individuellt val och gymnasiesärskolearbete.

Länkarna går till Skolverkets kursinformation.

Programgemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Fordonsbranschen

200 p

Fordonsteknik 1

200 p

Godshantering 1

200 p

Total

600 p

Programfördjupning‌

Kurs

Poäng

Fordonsvård - personbil

100 p

Hjulutrustningsteknik 1

100 p

Rekonditionering 1

100 p

Service och bemötande 1

100 p

Total

400 p

Individuellt val

Individuellt val

200 p

Total

200 p

‌Gymnasiesärskolearbete

Kurs

Poäng

Gymnasiesärskolearbete

100 p

Total

100 p

Individuella programmet

De individuella programmen i gymnasiesärskolan är till för elever som behöver en anpassad utbildning. Innehållet i undervisningen utformas utifrån varje individs behov och förutsättningar.

Utbildningen på det individuella programmet inriktar sig främst på att förbereda eleven för en meningsfull sysselsättning som vuxen och ge kunskaper som leder till ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Skolmiljö som utvecklar kommunikation och socialt samspel

Vi lägger stor vikt vid att utveckla kommunikation och socialt samspel genom att erbjuda en skolmiljö där eleven, i samspel med jämnåriga elever och personal, utifrån sina förutsättningar, bygger relationer och deltar i sociala aktiviteter.

Vi prioriterar kultur- och hälsofrågor och ser till att dessa ingår som en integrerad del i all skolverksamhet.

Individuell studieplan

I samråd med vårdnadshavare utformar vi en individuell studieplan utifrån de ämnesområden som är speciellt intressanta och utvecklande. Eleven har också möjlighet att välja kurser på nationellt program.

Den garanterade undervisningstiden för individuella program är 3 600 timmar fördelade på fyra år. Undervisningen är organiserad i ämnesområden istället för enskilda ämnen. För varje ämnesområde finns en ämnesområdesplan. De individuella programmen innehåller följande ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

Vill du veta mer eller ansöka? Kontakta oss!

Vill du veta mer eller ansöka? Kontakta oss!

Namn

Titel

E-post

Telefon

Fredrik Aronsson

Rektor

fredrik.aronsson

@orebro.se

019-21 66 90

Ingela Bäck Gustafsson

Rektor

ingela.back.gustafsson

@orebro.se

019-21 66 21

Eva-Christin Larsson

Studie- och yrkesvägledare

eva-christin.larsson

@orebro.se

019-21 35 56

073-022 24 20

Vår skolmiljö

På den kommunala gymnasiesärskolan har vi skapat en skolmiljö där du är viktig. Här får din personlighet och dina kunskaper växa i samspel med jämnåriga och personal. I en lugn och trygg miljö kan du söka nya spännande erfarenheter och kunskaper för livet.

Vi lägger stor vikt vid att utveckla våra elevers livskunskaper, kommunikation och sociala samspel.

Våra skolor har självklart legitimerade lärare, speciallärare och erfaren personal. När du väljer en kommunal gymnasiesärskola får du den lilla verksamhetens fördelar, på en väletablerad skola med stabil och långsiktig verksamhet. Du får din utbildning i en modern undervisningsmiljö och egen Ipad/dator under studietiden. Våra elevhälsoteam finns där för att hjälpa dig om du behöver och skolmaten är riktig god.

Virtuell rundtur i våra lokaler

Här kan du gå på rundtur i gymnasiesärskolans lokaler på Kvinnersta, Tullängen och Virginska. Du kan till exempel gå in och kolla runt i några av våra klassrum, våra matsalar, idrottshallar och våra verkstäder på Tullängen.

Så här förflyttar du dig mellan bilderna

Använd piltangenterna eller musen för att styra panoreringen och växla mellan bilderna om du sitter vid en dator. Om du använder mobil kan du använda vr-glasögon för att få en ännu bättre upplevelse av hur det ser ut på plats hos oss.

Gemensamma aktiviteter

Vi ordnar gemensamma skolresor, friluftsdagar och annat kul, så du får möjlighet att träffa vänner från de andra programmen.

Bildspel från vår verksamhet

Här kan du se några bilder från det nationella programmet för fordonsvård och godshantering. Klicka på pilarna i bilden för att bläddra mellan bilderna.

Studie- och yrkesvägledning på gymnasiesärskolan

Studie- och yrkesvägledning

Särskolan i kommunen har en särskild studie- och yrkesvägledning. Vi samverkar med lärare, assistenter, skolledning, elevhälsoteam, försäkringskassa, arbetsförmedling och daglig verksamhet.

Det här hjälper vi till med

  • Vi ger vägledning till elever och har löpande kontakt med vårdnadshavare för att hitta en lämplig utbildningsväg och arbete eller sysselsättning.
  • Utifrån varje elevs behov, förutsättningar och val av program hjälper vi till med att skaffa praktikplatser.

Kontakta mig!

Eva-Christin Larsson, eva-christin.larsson@orebro.se, 019-21 35 56, 0730-22 24 20 

Kvalitetsarbete

På Tullängsgymnasiet arbetar vi systematiskt med att följa upp, utvärdera och förbättra kvalitén på våra utbildningar. Resultat, analys och beslut om utvecklingsområden redovisar vi varje år i en kvalitetsrapport för respektive program.

Nationella och individuella program på andra kommunala skolor i Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Tullängsgymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se