Forskningsstudie med gymnasieelever om covid-19

Gymnasieelever i årskurs 1och 2 kommer att erbjudas att delta i forskningsstudie om covid-19.

Under våren 2020 så hade elever på gymnasiet distansundervisning för att bidra till minskad smittspridning av SARS-CoV-2 (viruset som orsakar covid-19). Det är okänt hur effektiv denna åtgärd var. Under de kommande veckorna kommer därför alla elever i årskurs 1 och 2 på Rudbecksgymnasiet och Virginska gymnasiet i Örebro att erbjudas vara med i en forskningsstudie (ESCSAP-studien) utgående från Universitetssjukhuset i Örebro.

De elever som bestämmer sig för att vara med får i en app svara på några frågor om hur de levde under våren/sommaren 2020 och att de sedan får lämna ett blodprov (stick i fingret) för att vi ska kunna mäta förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2. Om man har antikroppar så är det ett tecken på genomgången covid-19. Resultaten från årskurs 1 och 2 kommer sedan jämföras för att se om det finns skillnad i förekomst av antikroppar i grupperna. Eleverna får också resultatet på sitt eget test. Alla deltagare får svar på antikroppsanalysen.

Skolorna som är med är utvalda för att det är de skolor i Örebro Kommun som har störst elevantal i de aktuella årskurserna. Studien stöds av Folkhälsomyndigheten och har fått godkännande av Etikprövningsmyndigheten.

Om du är vårdnadshavare så föreslår vi att du pratar med din ungdom om studien och ber att hen visar den mer detaljerade informationen om studien som kommer distribueras via skolornas elektroniska lärplattform.

För ESCSAP-studien

Martin Sundqvist, Överläkare, Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset Örebro

Gunlög Rasmussen, Smittskyddsläkare, Region Örebro län

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!