Vi stärker gemenskapen och tryggheten på skolan

Vi startar ett samarbete med Tobias Karlsson och konceptet ”DU kan göra skillnad” för att förebygga mobbing och utanförskap och skapa en tryggare skola för både elever och lärare.

Tobias Karlsson föreläser för elever på Virginska gymnasiet.

Tobias Karlsson föreläser för elever på Virginska gymnasiet. Foto: Ehsan Shams

Med utgångspunkt i Tobias Karlssons föreläsning om mobbning, utanförskap och psykisk ohälsa får våra elever och lärare ta del av föreläsningar, lektioner och workshop.

– Just denna starka föreläsning, tillsammans med den pedagogiska planeringen, tror vi mycket på för att det ska vara verklighetsanknutet till det samhälle vi lever i idag. Vi har redan en stor trygghet och trivsel på skolan och detta projekt är ytterligare ett sätt att skapa verktyg för eleverna att må bra och trivas med sig själva, säger Anna Ragnarsson Preinert, rektor på Virginska gymnasiet.

Konceptet ”DU kan göra skillnad” är ett femstegsprogram där elever och lärare får handfast hjälp för att identifiera och agera på situationer som sällan syns.

– Vi vill inspirera till att gå från tyst åskådare till aktiv hjälpare. Elever och lärare kommer bland annat få prata om grupptryck och konsekvenser av mobbing. De får lära sig metoder för att minska mobbingen och praktiska verktyg för att öka medmänsklighet och empati. Alla de redskap som behövs för att tillsammans skapa en tryggare skolmiljö, starkare självkänsla och främja god psykisk hälsa, berättar Tobias Karlsson, grundare av konceptet.

Senast uppdaterad:

Publicerad: