Gå till innehåll
  • Start
  • / Böcker och läsning

Här finns information som hjälper dig att hitta rätt bok för just dig.

Svårt att läsa

På biblioteken brukar vi tala om ljudböcker respektive talböcker. En ljudbok har alla rätt att låna men en talbok får endast lånas av någon som av olika skäl har svårt att läsa tryckt text.

Talböcker

Talböcker framställs för personer med läsnedsättning och regleras enligt paragraf 17 i upphovsrättslagen. Rätt att låna talböcker har personer med till exempel dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter, synskada, rörelsehinder, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, kognitiva funktionsnedsättningar eller tillfälligt läshinder. Om du har behov av att låna talböcker så tala med din lärare eller specialpedagog som i sin tur kontaktar biblioteket.

Legimus

Du som har rätt att låna talböcker kan sköta dina lån själv genom Legimus webbplats eller via appen Legimus. Där söker du upp och laddar ner de böcker du vill lyssna på. Först krävs dock att du kommer till oss och blir registrerad som låntagare. Därefter får du egna inloggningsuppgifter. Den som är under 18 år måste ha intyg från målsman.

Inläsningstjänst

Du som vill lyssna på läromedel kan logga in på Inläsningstjänsts webbplats och se om aktuell bok finns inläst. Denna tjänst kan alla elever använda, inte bara de med läshinder.

Lättläst

På biblioteket finns också lättlästa böcker på både svenska och engelska. Dessa böcker är anpassade med enklare ord och kortare meningar. De lättlästa böckerna har en egen hylla. Fråga oss i personalen om du inte hittar dem.

E-böcker och e-ljudböcker

E-böcker

BITS - e-böcker, e-ljudböcker, e-noveller på engelska

bookboon.com - kurs- och facklitteratur, mest på engelska

Classic Reader - klassisk skönlitteraturpå engelska 

Dramawebben - svensk upphovsrättsligt fri dramatik från 1600-talet till modern tid, ca 500 pjäser

Feedbooks - engelskspråkiga böcker, gratis hittas under Public Domain

Google Books - facklitteratur, skönlitteratur

iBooks - om du har Mac eller iPad når du många gratisböcker via appen iBooks

Litteraturbanken - svenska klassiska skönlitterära verk

Manybooks.net - i första hand skönlitteratur på många olika språk

Open Library - engelskspråkiga böcker, mest skönlitteratur

Project Gutenberg - engelskspråkig sida med över 45 000 titlar

Projekt Runeberg - klassisk nordisk litteratur

Standard ebooks - klassisk skönlitteratur på engelska

Världens bibliotek - arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, persiska, somaliska, tigrinska

Örebro stadsbibliotek - Med lånekort kan du låna både e-böcker och e-ljudböcker

E-ljudböcker

BITS - e-böcker, e-ljudböcker, e-noveller på engelska

LibriVox - skönlitteratur på engelska

Loyal Books - facklitteratur och skönlitteratur på engelska

Open culture - e-böcker, e-ljudböcker, engelskspråkig skönlitteratur

Världens bibliotek - arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, persiska, somaliska, tigrinska

Örebro stadsbibliotek - Med lånekort kan du låna både e-böcker och e-ljudböcker

Gruppuppsättningar

Vill du att din klass eller bara några elever ska läsa samma titel? Det finns många titlar att välja på, både svenska och engelska. Varje titel finns i minst 3 exemplar

Karolinska gymnasiet

Rudbecksgymnasiet

Tullängsgymnasiet

Virginska gymnasiet

Temalistor

Vill du läsa en roman inom en viss genre eller som tar upp ett särskilt ämne, till exempel skräck, missbruk eller hbtq?

I listorna nedan hittar du tips på både böcker på svenska och engelska.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se