Gå till innehåll

Det är Gymnasieantagningen i Örebro län som sköter antagningen till årskurs 1, och det är på deras webbplats du gör din ansökan till våra fyra gymnasieprogram.

orebro.se/gymnasieantagningen står det hur du gör för att ansöka. Där finns också information om viktiga datum för när du:

  • kan ansöka
  • kan göra eventuella omval
  • får ditt besked om antagning.

Behörighet, meritvärde och antagningsstatistik

Gymnasieantagningen har även information om behörigheter och hur du räknar ut ditt meritvärde.

Vad är det för antagningspoäng till de olika programmen?

Det varierar från år till år. Det som gäller för dig vet vi inte förrän antagningen är klar. På orebro.se/gymnasieantagningen finns antagningsstatistik där du kan se vilket meritvärde som krävdes det senaste läsåret för att komma in.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Idrottsgymnasiet Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se