Gå till innehåll

Barn- och fritidsprogrammet

För dig som vill arbeta med människor.

3

Inriktningar :

Fritid och hälsa

Pedagogiskt och socialt arbete

På Barn- och fritidsprogrammet får du lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar. Utbildningen är en yrkesutbildning som fungerar bra att kombinera med ditt idrottsutövande och intresse.

Teori varvas med praktik

Under dina tre år på Barn- och fritidsprogrammet varvas teori och praktik. Under din utbildning har du 18 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) som är fördelade över tre år. Du har även möjlighet att studera kurser som ger grundläggande behörighet för universitet och högskola. Alla elever på Barn- och fritidsprogrammet läser någon av våra tre idrottsalternativ.

Träna din förmåga att möta olika människor

På programmet får du kunskaper om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du tränar dig i att möta andra människor, utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov och tränar din förmåga i kundbemötande. Du får fundera över hur människor lever tillsammans och vilka möjligheter de har att utvecklas. Du lär dig om hälsa och arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt vid etik, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Efter gymnasiet - jobb eller fortsatta studier

Välj mellan inriktningarna Fritid och hälsa eller Pedagogiskt och socialt arbete. Oavsett vilken inriktning du läser har du flera möjligheter efter gymnasiet. Vi erbjuder dig att få grundläggande högskolebehörighet inom ramen för yrkesexamen. Vill du jobba direkt efter gymnasiet kan du till exempel söka arbete som aktivitetsledare, föreningsledare, bad- och sporthallspersonal, anläggningsarbete, barnskötare eller elevassistent.

Kombinera med profilerna NIU, LIU eller Träning och hälsa

Att få kunskaper om bland annat hur kroppen fungerar vid träning och vila, kostens påverkan på individen samt hur du som elev ska bli tryggare att leda dig själv och andra individer i hälsofrämjande aktiviteter är något som vi ser som mycket centralt i ditt kommande yrkesliv. En viktig del i detta är att du under dina tre år kommer att bedriva idrottsaktiviteter och träning flera gånger varje vecka. Du kombinerar programmet med profilerna NIU, LIU eller Träning och hälsa.

Undervisningen sker på Virginska gymnasiet. 

INRIKTNING OCH PROFILER

Inriktning Fritid och hälsa

På inriktningen Fritid och hälsa får du kunskaper om människors hälsa, fritid och friskvårdsverksamhet. Efter utbildningen har du kompetens för arbete inom fritid och friskvårdsanläggningar.

Inriktning Pedagogiskt och socialt arbete

Inriktningen ger dig kunskaper inom utvecklingen av barn och ungdomar, deras rättigheter samt olika pedagogiska arbeten. Denna inriktning ger kompetens för att arbeta som barnskötare och elevassistent.

NIU, Nationellt godkänd idrottsutbildning -profil

På NIU läser du 400 p specialidrott, fördelat på tre pass per vecka.

Här kan du läsa mer om NIU.

LIU, Lokal idrottsutbildning -profil

Du läser kurserna Idrott och hälsa -specialisering, 200 p i åk 1 och 2.

I åk 3 läser du en idrottsfördjupningskurs på 100 p.

Idrotter som vi erbjuder LIU i läsåret 24/25 är dans, fotboll, handboll, innebandy, ishockey och simidrott.

Här kan du läsa mer om LIU.

Träning och hälsa - profil

Du läser Träningslära 1 och 2, 200 p. i åk 1 och 2.

I åk 3 läser du en idrottsfördjupningskurs, 100 p.

Här kan du läsa mer om profilen "Träning och hälsa".

ÄMNEN OCH POÄNG

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Engelska 5

100 p

Engelska 6*

100 p

Historia 1a1

50 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1a

100 p

Naturkunskap 1a1

50 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1a1

50 p

Svenska 1 eller Svenska som 2:a språk 1

100 p

Svenska 2 eller Svenska som 2:a språk 2

100 p

Svenska 3 eller Svenska som 2:a språk 3*

100 p

* Grundläggande högskolebehörighet.
Kan väljas bort.


Total

900 p

Programgemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Hälsopedagogik

100 p

Kommunikation

100 p

Lärande och utveckling

100 p

Människors miljöer

100 p

Naturkunskap 1 a 2

50 p

Pedagogiskt ledarskap

100 p

Samhällskunskap 1 a 2

50 p

Total

600 p

Inriktningar

Kurs

Poäng

Fritid och hälsa:


Fritid- och friskvårdsverksamhet

200 p

Fritids- och idrottskunskap

100 p

Pedagogiskt och socialt arbete:


Pedagogiskt arbete

200 p

Socialt arbete

100 p

Total

300 p


Fördjupningar

Kurs

Poäng

NIU:


Specialidrott

200 p

Programfördjupning

400 p

LIU/ Träning och hälsa:


Programfördjupning

600 p

Total

600 p


Individuellt val

Kurs

Poäng

NIU: Specialidrott

200 p

LIU: Idrott och hälsa 1, 2 - specialisering

200 p

Träning och hälsa: Träningslära 1, 2

200 p

Total

200 p


Gymnasiearbete

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

efter studenten

 • Arbete inom fritid och friskvårdsanläggningar
 • Arbete som t.ex. barnskötare eller elevassistent
 • Högskolestudier (kräver grundläggande och/eller särskild behörighet)

under utbildningen

 • Arbetsplatsförlagd utbildning 18 veckor (APL)
 • NIU (Nationellt godkänd idrottsutbildning)
 • LIU (Lokal idrottsutbildning)
 • Träning och Hälsa

efter högskolestudier

 • Lärare
 • Polis
 • Fritidsledare
 • Fritidspedagog

Kvalitetsarbete

På Idrottsgymnasiet arbetar vi systematiskt med att följa upp, utvärdera och förbättra kvalitén på våra utbildningar. Resultat, analys och beslut om utvecklingsområden redovisar vi varje år i en kvalitetsrapport för respektive program.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt

Titel

Telefon

E-post

Susanna Bergman

Studie- och yrkesvägledare

076-551 14 81

susanna.bergman@orebro.se

Simona Roslund

Utvecklingsledare


simona.roslund@orebro.se


Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Idrottsgymnasiet Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se