Gå till innehåll

Samhällsvetenskapsprogrammet

Programmet för dig som gillar att jobba med grupper, organisationer och samhällsfrågor.

1

Inriktning:

Beteendevetenskap

På vilket sätt är vi som individer beroende av gruppidentitet? Skiljer sig människors beteenden åt beroende på om man är fattig eller rik? Påverkar utbildningsnivån en människas värderingar?

På vårt samhällsvetenskapliga program med beteendevetenskaplig inriktning får du en förståelse och kunskaper som är till stor nytta inom alla yrken där man på olika sätt arbetar med att möta och leda människor.

Du får möjlighet att fördjupa din förståelse av människors agerande som individer samt som deltagare i grupper och organisationer ur ett samhällsperspektiv.

Efter gymnasiet finns flera intressanta vägar vidare på universitet och högskolor till exempel polis, psykolog, socionom, lärare eller kriminolog eller mer idrottsinriktade utbildningar såsom Hälsoutvecklarprogrammet, Tränarprogrammet, Personlig tränare, Idrottslärare och Sport Management.

Undervisningen sker på Virginska gymnasiet. 

INRIKTNING OCH PROFILER

Inriktning Beteendevetenskap

Psykologi handlar om oss själva, hur vi beter oss, vad vi känner, tycker och tänker. I ämnet tar vi bland annat upp områden som personlighetsutveckling, normalt och avvikande beteende samt läser om psykiska sjukdomar.

Sociologi utgår från människors olika levnadsvillkor i samhället och hur människan utvecklas och formas av omgivningen beroende på klass, kön och etnicitet.

Kommunikationskursen handlar om hur vi kommunicerar och interagerar med varandra och det arbetar vi med både ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Du får möjlighet att möta grupper i olika åldrar och med olika kulturell bakgrund och träna dig i att anpassa ditt sätt att kommunicera utifrån de människor du möter.

Inom Ledarskap och organisation lär vi oss mer om hur man möter och leder människor i olika sammanhang samt hur olika ledarstilar påverkar individers, gruppers och organisationers verksamhet.

NIU, Nationellt godkänd idrottsutbildning - profil

Som NIU-elev läser du 400 p i ämnet specialidrott - 200 i din programfördjupning och 200 på det individuella valet.

Här kan du läsa mer om NIU.

LIU, Lokal idrottsutbildning - profil

Som LIU-elev läser du kurserna Idrott och Hälsa – specialisering 200 p på det individuella valet samt en fördjupningskurs i åk 3.

Idrotter som vi erbjuder LIU i läsåret 24/25 är dans, fotboll, handboll, innebandy, ishockey och simidrott.

Här kan du läsa mer om LIU.

Träning och hälsa - profil

Som Träning- och hälsa-elev läser du Träningslära 1 och 2, 200 p på det individuella valet samt en idrottsfördjupningskurs i åk 3.

Här finns mer information om profilen "Träning och hälsa".

ÄMNEN OCH POÄNG

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Engelska 5

100 p

Engelska 6

100 p

Historia 1b

100 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1b

100 p

Matematik 2b

100 p

Naturkunskap 1 b

100 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1b

100 p

Svenska 1 eller Svenska som 2:a språk 1

100 p

Svenska 2 eller Svenska som 2:a språk 2

100 p

Svenska 3 eller Svenska som 2:a språk 3

100 p

Total

1 150 p

Programgemensamma

Kurs

Poäng

Filosofi 1

50 p

Moderna språk

200 p

Psykologi

50 p

Total

300 p

Inriktning

Kurs

Poäng

Ledarskap och organisation

100 p

Kommunikation

100 p

Psykologi 2a

50 p

Samhällskunskap 2

100 p

Sociologi

100 p

Total

450 p

Fördjupningar

Kurs

Poäng

NIU:


Specialidrott

200 p

Valbar kurs

100 p

LIU/ Träning och Hälsa:


Idrottsfördjupning

100 p

Valbar kurs

100 p

Valbar kurs

100 p

Total

300 p

Individuellt val

Kurs

Poäng

NIU: Specialidrott

200 p

LIU: Idrott och hälsa 1, 2 - specialisering

200 p

Träning och Hälsa: Träningslära 1, 2

200 p

Total

200 p

Gymnasiearbete

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

efter studenten

  • Högskolestudier (kräver grundläggande och/eller särskild behörighet)
  • Yrkeshögskola

under utbildningen

  • NIU
  • LIU
  • Träning och hälsa

efter högskolestudier

  • Jurist
  • Psykolog
  • Hälsoutvecklare
  • Personlig tränare
  • Idrottslärare

Kvalitetsarbete

På Idrottsgymnasiet arbetar vi systematiskt med att följa upp, utvärdera och förbättra kvalitén på våra utbildningar. Resultat, analys och beslut om utvecklingsområden redovisar vi varje år i en kvalitetsrapport för respektive program.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt

Titel

Telefon

E-post

Per Sivikstrand

Studie- och yrkesvägledare

019-21 66 58

per.sivikstrand@orebro.se

Anna-Lena Kanto

Utvecklingsledare

019-21 64 51

anna-lena.kanto@orebro.se

Maria Ersmark

Utvecklingsledare


maria.ersmark@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Idrottsgymnasiet Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se