Gå till innehåll
  • Start
  • / Om Idrottsgymnasiet Örebro

Om Idrottsgymnasiet Örebro

På Idrottsgymnasiet Örebro vill vi bygga en miljö och skapa en kultur med en så stark grogrund för elevernas växande som möjligt. En miljö och kultur där eleverna känner sig sedda, lyssnade till, delaktiga och respekterade som individer.

Våra mål

Vårt mål är att efter avslutad utbildning ska varje elev på Idrottsgymnasiet Örebro ha grundläggande behörighet till universitet och högskola och/eller en yrkesexamen.

Vi vill inspirera, motivera till och förbereda eleverna för ett långt och hälsosamt idrottsliv, oavsett om det handlar om en elitsatsning, träning som livsstil eller som yrke och vår strävan är att våra elever ska utvecklas till hela, friska och starka idrottsutövare, både fysiskt och psykiskt.

Hur vi löser det dubbla uppdraget

Vi tror att hög lärar-/tränarkompetens, bra träningsanläggningar och samverkan med idrottsrörelsen i kombination med god gruppsammanhållning, utbyten och lärande mellan idrotter samt variation i träningen skapar goda förutsättningar för att utveckla idrottsutövare och individer med möjlighet till en lång karriär inom idrotten.

Genom erfarenhet och forskning har vi lärt oss några viktiga framgångsfaktorer för att ungdomar ska lyckas med kombinationen idrott och studier. Bland annat handlar det om att ha tillgängliga och förstående lärare, ett idrottsvänligt schema och att eleven själv lär sig att kommunicera och ta ansvar. Detta vill vi vara och är bra på men strävar också ständigt efter att utveckla och bli ännu bättre.

Idrott och studier i balans

Att kombinera en satsning på sin idrott med gymnasiestudier innebär att man bedriver dubbla karriärer, vilket ställer krav på både skola och klubb i form av förståelse för individens situation och målsättning. För oss på Idrottsgymnasiet Örebro är skola och idrott lika viktigt!

Bakgrund

Sedan 2003 har en kultur och verksamhet kring att kombinera idrott och studier på gymnasiet vuxit fram i Örebro, med Virginska gymnasiet som huvudaktör och till en början även Rudbecksgymnasiet. Först som lokalt alternativ under namnet Idrottsprogrammet, och sedan 2011 i ny form i och med de nya gymnasieprogrammen och starten av NIU, nationellt godkänd Idrottsutbildning.

Utifrån detta har nu Örebro kommun valt att samla sina lösningar för idrott och studier under namnet Idrottsgymnasiet Örebro på Virginska gymnasiet, där cirka 650 elever bedriver sina studier på olika program och träning på olika idrottsliga nivåer.

Kvalitetsarbete

På Idrottsgymnasiet arbetar vi systematiskt med att följa upp, utvärdera och förbättra kvalitén på våra utbildningar. Det gör vi genom att studera och analysera våra elevers kunskapsresultat och resultatet från årets elevenkät. Varje år sammanställer vi arbetet i en kvalitetsrapport för respektive program. I rapporten redovisar vi resultaten, vår analys av dessa och utvecklingsområden för det kommande året.

Vi arbetar efter Skolverkets modell för systematiskt kvalitetsarbete som handlar om att följa upp, analysera, dokumentera, planera och utveckla utbildningen med frågeställningarna "Var är vi?", "Vart ska vi?", "Hur gör vi?" och "Hur blev det?" Läs mer om modellen på Skolverkets webbplats.

Kvalitetsrapporter

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Idrottsgymnasiet Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se