Gå till innehåll
  • Start
  • / För dig som elev

Här hittar du som elev på Rudbecksgymnasiet användbara länkar och svar på vanliga frågor.

Forum för elevinflytande

Klassråd

Klassråd består av samtliga elever i klassen och ska ta upp frågor som rör klassen. Klassråden har schemalagd tid varje vecka. På klassrådet tar man del av informationen i skolans veckobrev och diskuterar aktuella frågor på skolan. Klassrådet utser också representanter till elevråd och programråd.

Programråd

På varje program finns ett programråd, som består av en elevrepresentant från varje klass inom programmet och leds av programansvarig rektor. Programrådet är ett forum för information och diskussion om frågor som rör studierna inom programmet och därmed får eleverna möjlighet att påverka sin studiesituation. Programråden träffas 2–3 gånger per termin.

Forum för samråd

Forum för samråd behandlar frågor som är av stor betydelse för eleverna. Det är också ett forum för informationsutbyte, samråd och gemensamma diskussioner mellan skolledning, personal, elever och politiker.

Forum för samråd får inte besluta om frågor som avser enskilda personer eller är begränsade till en enda klass eller i frågor som rektor eller gymnasiechef har beslutanderätt i.

Forum för samråd sammanträder 2 gånger per termin.

Elevkåren

Teknis Elevkår är en förening som jobbar för elevernas välmående och ser till att vara ett forum för eleverna. De ordnar många evenemang som skapar en trivsel på skolan, men tar även upp frågor om förbättring för eleverna till andra sammanhang, som programråd och till skolledningen. Årsmötet, som vanligen hålls i februari eller mars, är elevkårens högst beslutande organ och där väljs framförallt den nya styrelsen.

Styrelsen läsåret 2022/2023

Ordförande: Lina Kareem, vice ordförande: Jonathan Kidane.

Kontakta elevkåren: tekniselevkar@gmail.com

Rudbecksgymnasiets elevföreningar

Rudbecksgymnasiet har ett mycket rikt och aktivt föreningsliv. Var med i en av våra elevföreningar som skapar kamratanda och gemenskap på Rudbecksgymnasiet.

Aktiva elevföreningar idag:

Stjärnparaden – flera olika cirklar inom spex, sång, dans och dekor. Varje år planeras och genomförs olika uppträdanden på skolan och Conventum. Följ oss på Facebook.

Amnesty – som aktiv Amnestyskola finns en elevförening som jobbar med frågor kring mänskliga rättigheter och alla människors lika värde.

Teknis Elevkår - organiserar gemensamma aktiviteter för alla elever och är elevernas demokratiska forum. Teknis elevkår är anslutna till Sveriges elevkårer. Ordförande: Lina Kareem

Modersmålsundervisning

Pratar ni ett annat språk än svenska hemma? Då kan du få modersmålsundervisning i gymnasieskolan. Här får du utveckla ditt modersmål och lära dig mer om den egna kulturen.

Modersmålsundervisningen är frivillig. När du har börjat med modersmålsundervisning är det som vilket annat ämne i skolan.

Ansök och läs mer om modersmålsundervisning på Örebro kommuns webbplats.

Betyg och individuell studieplan

Gymnasieskolans betyg

I gymnasiet får du betyg efter varje avslutad kurs. Betygsskalan är sexgradig från A till F med fem godkända och ett icke godkänt betygssteg (F). De olika betygsstegen är mål- och kunskapsrelaterade och visar hur dina studieresultat är i förhållande till de kunskapsmål som finns i kursplanen. Betyg sätts fortlöpande efter varje avslutad kurs och du får därför inga terminsbetyg. Dina betyg samlas i din studieplan som du själv kan se på e-skola.

Individuell studieplan

När du börjar i gymnasieskolan tar skolan och du tillsammans fram en individuell studieplan för dig. Den innehåller bland annat de val av kurser eller ämnesområden som du har gjort.

Examensbevis

Du som har fått betyg på alla kurser och på det gymnasiearbete som ingår i din studieplan, och som uppfyller kraven för gymnasieexamen får ett examensbevis när du avslutar ett nationellt program.

Studiebevis

Om du inte uppfyller kraven för gymnasieexamen får du ett studiebevis istället för ett examensbevis.

Mer information om betyg, individuell studieplan, examensbevis och studiebevis hittar du på Skolverkets webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Rudbecksgymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se