Gå till innehåll

Rudbecksgymnasiets historia

Rudbecksgymnasiet har en lång historia, grunden lades redan 1853. Här kan du få veta lite mer om skolans historia.

1853

Grunden till Teknis anrika historia lades redan år 1853 då G.W. Gumaelius lämnade in en skrivelse till magistratet i Örebro. Denna skrivelse gällde frågan om staden skulle få en Teknisk Elementarskola.

1857

Riksdagen samtyckte med Gumaelius och beslöt sedermera att Tekniska Elementarskolor skulle inrättas i Örebro samt i Malmö, Borås och Norrköping. Den 5 oktober 1857 började Örebro Tekniska Elementarskola sin verksamhet som den tredje i sitt slag i landet. De två före var Teknis i Malmö och Borås som instiftades 1853 respektive 1856. Skolans första lokal var belägen i hörnhuset Nygatan 19 och Köpmangatan 18. Då intresset för skolan var stort blev denna lokal snart otillräcklig varvid skolan fyra år senare flyttades till nyinredda lokaler i stadshuset vilka efter dåvarande förhållanden uppfattades som rymliga och prydliga.

1901

Dock översteg snart efterfrågan tillgången och även dessa lokaler blev för små. Örebro stad tvingades då betala ut den för den tiden svindlande summan 407 887 kr och 80 öre för uppbyggnaden av en ny skola, komplett med maskiner och material. Dessa lokaler stod klara för inflyttning 1901 och höstterminen samma år kunde undervisningen starta. Teknisternas högborg invigdes av den dåvarande kungen Oscar II. Skolan kallades för Rudbecksskolan, dock ej av de sanna teknisterna som än idag kallar skolan för Teknis.

1904

Efterfrågan på antalet platser har, som tidigare nämnts, hela tiden varit stort. Då skolan först öppnades var elevantalet blott 15 stycken. Denna skara växte oupphörligen och utgjorde 93 elever 1875. 1904 var antalet uppe i 164. Fram till 1909 ingick militära övningar i utbildningen. Man hade bland annat tre utmarscher under höstterminen, varav en i sällskap med de odrägliga lärjungarna vid Karolinska Läroverket.

1920

Alldeles innan 1920, omorganiserades flertalet av landets Tekniska Elementarskolor till gymnasium eller fackskolor. Således blev det ett Tekniskt Gymnasium i Örebro vilket kom att innesluta, förutom bygg-, kemi- och maskinteknisk gren, även en gren för elingenjörer.

1946

Närmare 30 år senare, 1946, ändrade skolan namn till Tekniska Läroverket i Örebro. 1966 Ytterligare ett namnbyte, tillbaka till Rudbecksskolan, skedde i samband med gymnasiereformen 1966.

1971

Vid reformen 1971 blev skolan en allmän gymnasieskola och utökades då med direkt yrkesutbildande grenar.

(Ovanstående information sammanställd av Daniel Eriksson, elev på skolan 1996-1999.)

2010

Möjlighet till utbildning på engelska (Sprint och International Baccalaureate). Samarbete med universitetet (möjlighet att ta högskolepoäng). Diplomerad gymnasieekonom. Störst andel behöriga lärare i länet. 96 % av eleverna behöriga till högre studier (högre än snittet både i länet och hela Sverige). Rikt föreningsliv med bl.a. Stjärnparaden, en av Sveriges största spex- och revyföreningar. Nöjda elever: Över 90 % trivs bra eller mycket bra, anser att de får hållbar och aktuell kunskap på Rudbecksskolan och att Rudbecksskolan ger en bra förberedelse för vidare studier och yrkesliv. Sammanslagning med Karolinska skolan fr.o.m. 1 juli.

2011

Det beslutas att Rudbecksskolan återigen skall bli en självständig enhet, en egen skola. På hösten börjar de första eleverna i det reformerade svenska gymnasiet - Gy11.

2013

På Rudbeck kan man läsa Ekonomiprogrammet, Idrott Ekonomi, International Baccalaureate (IB), Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet. Omfattande renoveringar görs av bl.a. biblioteket och B-huset som nu är uppfräschade till toppskick.


Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Rudbecksgymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se