Gå till innehåll

På Rudbecksgymnasiet finns en samlad elevhälsa med två elevhälsoteam som består av rektorer, specialpedagoger, speciallärare, skolsköterskor, skolläkare, skolkuratorer, studie- och yrkesvägledare, skolpsykolog, elevkoordinator och elevstödjare.

Vi arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande och det innebär att vi samverkar kontinuerligt med dina lärare och mentorer kring måluppfyllelse, närvaro i skolan och inlärningsstrategier. Du ska ha en bra och trygg miljö för lärande, samt hitta en balans mellan dina studier och din fritid. 

Fokusområden

Elevhälsans tre fokusområden är:

  • Jobba förebyggande för närvaro i skolan,
  • Skapa trygghet i skolmiljön,
  • Samverkan mellan lärare och arbetslag.

På Rudbecksgymnasiet ska vi ha en övergripande och en gemensam elevhälsa som speglas av professionalitet. Vi ska tillsammans vara en stödjande verksamhet till skolans elever och lärare.

Vi finns kontinuerligt i verksamheten och arbetar främjande och förebyggande med information, material och strukturer.

Vi finner styrka till varandra och i våra team, där vi möter varandra med ödmjukhet och respekt. Vi ska tillsammans stärka lärarkollegiet samt ge alla elever möjlighet att bli nyfikna, trygga, ambitiösa och omtänksamma unga människor, som har förståelse för mänskliga värden och hållbar utveckling.

Det här kan du få hjälp med

Specialpedagoger och speciallärare

Specialpedagogerna och speciallärarna har ett övergripande och samordnande ansvar för alla elevers rätt till stöd i sitt skolarbete. Vi kan hjälpa dig med studieteknik, läs– och skrivstrategier, inlästa läroböcker, information om olika hjälpmedel, muntliga prov, längre skrivtid m.m. Vi arbetar också tillsammans med din mentor och rektor kring stöd i olika ämnen.

Skolsköterskor och skolläkare

Skolsköterskorna och skolläkare har som huvuduppdrag utifrån den medicinska delen att främja elevernas hälsa och utveckling. Skolhälsan bedriver ett hälsofrämjande arbete där skolsköterskan erbjuder hälsosamtal för alla elever i årskurs 1 och för nya elever, samt uppföljningar av övriga elever.

Skolkurator

Skolkuratorerna erbjuder samtalsstöd enskilt eller i grupp. Det kan gälla ensamhet, oro för framtiden, relationsproblem, studiesvårigheter med mera.

Du kan också kontakta oss när det gäller studieekonomiska frågor, studiehjälp, studiemedel, eller när du behöver information om samhällets möjligheter att hjälpa till i ekonomiska eller sociala frågor. Vi kan ge dig råd och tala om vart du ska vända dig. Skolkurator har tystnadsplikt.

Skolpsykolog

Skolpsykologen är med vid bokade möten och vid förebyggande och hälsofrämjande uppdrag från rektor. Skolpsykologen ingår i den centrala psykologgruppen i kommunen.

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att göra väl genomtänkta val. Studie- och yrkesval är en processer som tar tid och innebär att du behöver få kunskap om dina valmöjligheter, självkännedom samt hur du ska göra för att nå dina mål.

Vi erbjuder dig individuella vägledningssamtal utifrån dina frågor och önskemål kring: studieplanering, svårigheter i studiegången, val av inriktningar och val av kurser, behörighetsbestämmelser och meritpoäng, program– och kursbyten, studier och arbete efter gymnasiet och studier utomlands.

Elevkoordinator och elevstödjare

Elevkoordinator och elevstödjare arbetar för att främja närvaro, trygghet och trivsel och vi finns tillgängliga för dig som elev på Rudbecksgymnasiet. Vi stödjer dig som elev i din studiesituation och samarbetar med dina lärare. Vi finns tillgänglig på hela skolan, men nås lättast i korridoren eller biblioteket.

Du blir inte smart av droger

Har du problem med droger? Eller vet du någon annan som har det? Våga be om hjälp.

I den här filmen får du veta mer om vad ett drogmissbruk kan leda till och vilken hjälp du kan få. Du kan välja att se filmen med undertext.

Kontakt

Här hittar du mer information om och kontaktuppgifter till Rudbecksgymnasiets elevhälsoteam och trygghetsgrupp.

Namn och titel

Telefon

E-post

Marcus Boljang, elevhälsochef

072-142 77 95

marcus.boljang@orebro.se

Maths Arne Ekström, kurator

EK,FS/HA,IB,

076‑551 30 02

mathsarne.ekstrom@orebro.se

Monika Jinneskog, kurator

SA Beteende

076-551 12 94

monika.jinneskog@orebro.se

Carola Brolin, kurator

NA, VO, SA Tema

076-551 13 00

carola.brolin@orebro.se

Peter Ledstam, skolläkare


Tidsbeställning via skolsköterskan

Matilda Brodin, skolpsykolog


Tidsbeställning via EHT

Ingrid Riddebäck, skolsköterska

EK,FS/HA, IB , VO

076-551 12 95

ingrid.riddeback@orebro.se


Karin Ericsson Fager, skolsköterska

NA, SA Tema, SA Beteende

076-551 51 03

karin.ericsson.fager@orebro.se

Isabella Kronvall, specialpedagog

EK, FS/HA, VO, IB

076-551 69 38

isabella.kronvall@orebro.se

Anna Nevelius Hallenberg, specialpedagog

NA, SA Tema, SA Beteende

070-508 61 07

anna.nevelius.hallenberg@orebro.se

Ellinor Mallalieu,

Speciallärare-

Språk-,skriv-och läsutveckling

Samtliga program

070-288 99 47

ellinor.mallalieu@orebro.se

Ann-Christin Heerman, Speciallärare-

Matematikutveckling

Samtliga program

076-551 12 67

ann-christin.heerman@orebro.se

Jörgen Johansson,

studie- och yrkesvägledare

EK, FS/HA, VO

076-551 44 79

jorgen.johansson@orebro.se

Lovisa Rydgren,
studie- och yrkesvägledare

NA, IB, SA tema och SA beteende

070-675 68 86

lovisa.rydgren@orebro.se

Ann-Kristin Spåls,

Elevkoordinator

Samtliga program

076-551 12 74ann-kristin.spals@orebro.se

Zana Can, Elevstödjare

Samtliga program

076-551 69 35

veysi.gundogdu@orebro.se

Kontaktuppgifter till elevhälsoteam och rektorer

Kontaktuppgifter rektorer

Namn och titel

Telefon

E-post

Marcus Boljang, elevhälsochef, Rektor NA, IB

072-142 77 95

marcus.boljang@orebro.se

Jörel Bergström

Rektor VO

076-496 87 38

jorel.bergstrom@orebro.se

Anders Sallmann

Rektor SA Tema och Beteende

076–551 12 88

anders.sallmann@orebro.se

Johanna Ballhausen Jonsson

Rektor EK, FS/HA


076–551 39 41

johanna.ballhausen.jonsson@orebro.se

Kontaktuppgifter till elevhälsoteam

Namn, telefon och mejl

Namn och titel

Telefon

E-post

Helena Hedlund

audionom

070–511 80 04

helena.hedlund@orebro.se

Frida Ekholm, kurator

070-318 30 02

frida.ekholm@orebro.se

Sandra Jansson, skolpsykolog


Träffas efter överenskommelse med elevhälsoteamet.

Anna Karlsson, logoped


Träffas efter överenskommelse med elevhälsoteamet.

Peter Ledstam, skolläkare


Tidsbeställning via skolsköterskan

Ann-Louise Gelin, skolsköterska

079- 06220 00

ann-louise.gelin@orebro.se

Sofia Klingberg, specialpedagog

076-551 52 26

sofia.klingberg@orebro.se

Mattias Holter

tf. Studie-och yrkesvägledare


mattias.holter@orebro.se

Jenny Ljungberg, Studie- och yrkesvägledare/kurator

sms:

0706167600

jenny.ljungberg@orebro.se

 

Kontaktuppgifter rektor

Namn och titel

Telefon

E-post

Jörel Bergström

Rektor

076-496 87 38

jorel.bergstrom@orebro.se

Rudbecksgymnasiets trygghetsgrupp

Rudbecksgymnasiet har en trygghetsgrupp som aktivt arbetar för att främja en hälsosam skolmiljö och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I gruppen ingår kurator, skolsköterska, elevskyddsombud och skolans ledningsgrupp. Trygghetsgruppen arbetar på uppdrag av rektor.


Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Rudbecksgymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se