Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Samhällsvetenskapsprogrammet

Nyfiken på Samhällsvetenskap?

2

Inriktningar:

Beteendevetenskap

Samhällsvetenskap – Tema världen

På Samhällsvetenskapsprogrammet på Rudbecksgymnasiet ger vi dig en bred valmöjlighet att välja yrke i framtiden.

...
Ett oväntat fel, kontakta systemansvarig

Video om Samhällsprogrammet

Diskussioner och debatter lär dig motivera dina åsikter och ger dig redskap för att påverka

Du som läser Samhällsvetenskapsprogrammet på Rudbeck kommer att utveckla dina kunskaper inom kommunikation och argumentation. Du lär dig att diskutera kring lösningar på samhällsvetenskapliga problem. Diskussioner och debatter kommer att vara vanligt förekommande i undervisningen för att du ska lära dig att motivera ställningstaganden och på så sätt påverka och få inflytande i demokratifrågor.

Studera människan utifrån olika perspektiv

Här ligger tyngdpunkten på att skaffa sig kunskap om samhällsstrukturen på olika nivåer. Du får studera människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Du får möjlighet att utveckla din medvetenhet om kultur, demokrati och mekanismer i samhället som är viktiga, både för en framtida yrkesroll och som samhällsmedborgare. Som elev kommer du att kunna bredda och fördjupa din förståelse i såväl nationella som internationella samhällsfrågor.

God grund för fortsatta studier på högskola och universitet

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskola och universitet.

Välj mellan inriktningarna Beteendevetenskap och Samhällsvetenskap - Tema världen. Läs mer om inriktningarna längre ner på sidan.

INRIKTNINGAR

Beteendevetenskaplig inriktning

Beteendevetenskap är inriktningen för dig som vill veta mer om hur människan fungerar och samspelar med andra. Du får utveckla kunskaper om hur människor formas och skapar samhällen, kulturer och identiteter. Du får kunskaper om ledarskapets roll och villkor, om grupprocesser och om psykologiska teorier kring mänskligt beteende.

På denna inriktning jobbar vi tematiskt. Det innebär att du jobbar med ett ämnesområde där olika kurser och lärare ingår och samarbetar för att du lättare ska se helheterna.

Arbetsformerna och examinationerna varierar. Du kommer att få uppleva rollspel, fältstudier, litteraturstudier, gruppövningar, seminarier, psykologiska experiment med mera. Syftet är att du ska lära dig förstå både dig själv och andra på ett bättre och mer fördjupat sätt.

Samhällsvetenskaplig inriktning – Tema världen

Tema världen är en vass samhällsvetenskaplig inriktning för dig som är intresserad av samhällsfrågor. Speciellt för inriktningen är att du redan från start läser de flesta kurser inom ramen för större teman. Detta för att lättare se helheterna. Tematiska studier innebär stora möjligheter till en varierad och levande undervisning som innehåller studiebesök, rollspel, debatter, fältarbeten, möten med politiker och andra spännande personer samt resor.

Vi fokuserar mycket på mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och internationella frågor. Du får en bra förberedelse för att studera vidare på universitet och högskola. Du utmanas i ditt tänkande både genom teoretiska studier och genom projekt som görs med koppling till världen utanför skolan. Tema världen är en utbildning som blickar utanför Sveriges gränser. Minst ett internationellt utbyte ingår.

ÄMNEN OCH POÄNG

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Engelska 5, 6

200 p

Historia 1b

100 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1b, 2b

200 p

Naturkunskap 1b

100 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1b

100 p

Svenska 1-3 eller Svenska som 2:a språk 1-3

300 p

Total

1 150 p

Programgemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Filosofi 1

50 p

Moderna språk

200 p

Psykologi 1

50 p

Total

300 p

Inriktningar

Kurs

Poäng

Beteendevetenskap:


Kommunikation

100 p

Ledarskap och organisation

100 p

Psykologi 2a

50 p

Samhällskunskap 2

100 p

Sociologi

100 p

Samhällskunskap – Tema världen:


Geografi 1

100 p

Historia 2a

100 p

Religion 2

50 p

Samhällskunskap 2

100 p

Samhällskunskap 3

100 p

Total

450 p

Programfördjupning

Kurs

Poäng

Juridik och kriminologifördjupning:


Filosofi 2

50 p

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

100 p

Psykologi 2b

50 p

Rätten och samhället

100 p

Sociologifördjupning:


Etnicitet och kulturmöten

100 p

Psykologi 2b

50 p

Konstarterna och samhället

50 p

Ungdomskulturer

100 p

Journalistikfördjupning:


Journalistik, reklam och information 1

100 p

Skrivande

100 p

Psykologi 2b

50 p

Konstarterna och samhället

50 p

Samhällsvetenskap - Tema världen:


Hållbart samhällsbyggande

100 p

Internationella relationer

100 p

Humanistisk och samhällsvetenskaplig spec

100 p

Total

300 p

Individuellt val

Kurs

Poäng

Individuellt val

200 p

Total

200 p

Gymnasiearbete

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

efter studenten

  • Högskole-/universitetsstudier i Sverige och i andra länder (kan kräva särskild behörighet)
  • Internationellt arbete

under utbildningen

  • Internationella utbyten
  • Studieresor/besök

efter högskolestudier

  • Jurist
  • Socionom
  • Psykolog
  • Polis

Kvalitetsarbete

På Rudbecksgymnasiet arbetar vi systematiskt med att följa upp, utvärdera och förbättra kvalitén på våra utbildningar. Resultat, analys och beslut om utvecklingsområden redovisar vi varje år i en kvalitetsrapport för respektive program.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt

Titel

Telefon

E-post

Jörgen Johansson

Studie- och yrkesvägledare

019-21 65 49

jorgen.johansson@orebro.se

Annika Wallentin

Utvecklingsledare SABET

019-21 39 44

annika.wallentin@orebro.se

Stefan Jarmander

Utvecklingsledare SABET

019- 21 63 09

stefan.jarmander@orebro.se

Emma Wennerström

Utvecklingsledare SA TEMA

019-21 67 12

emma.wennerstrom@orebro.se

Anders Sallmann

Rektor

019-21 65 64

anders.sallmann@orebro.se


Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Rudbecksgymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se