Gå till innehåll

Samhällsvetenskapsprogrammet

För dig som vill studera människan.

2

Inriktningar:

Beteendevetenskap

Samhällsvetenskap – Tema världen

Är du intresserad av hur samhället och människan fungerar och gillar att kommunicera, argumentera, analysera och dra slutsatser? Då är Samhällsvetenskapsprogrammet en utbildning för dig!

Film om Samhällsvetenskapsprogrammet

Se filmen där lärarna, Therese och Tord, och eleverna, Josefin och Melker, berättar mer om Samhällsvetenskapsprogrammet. Vill du veta fler detaljer om inriktningarna, se även filmerna om Beteendevetenskap och Samhällsvetenskap - tema världen.

Du kan välja att se filmen med undertext.

Studera människan utifrån olika perspektiv

På Samhällsvetenskapsprogrammet läser du kurser i samhällskunskap, historia, filosofi, psykologi och språk. Du får studera människors livsvillkor ur olika perspektiv och får en fördjupad förståelse för nationella och internationella samhällsfrågor.

Diskussioner och debatter är vanligt i undervisningen för att du ska lära dig att argumentera och motivera ditt ställningstagande.

Varierad och levande undervisning

Hos oss får du arbeta utifrån olika teman, där olika kurser och lärare ingår och samarbetar för att du enklare ska se helheten. Tematiska studier ger dig en varierad och levande undervisning med studiebesök, rollspel, debatter, fältarbeten, resor, möten med politiker och andra spännande personer.

Bred högskolebehörighet med stora möjligheter

På Samhällsvetenskapsprogrammet får du en bred högskolebehörighet med stora valmöjligheter. Du kan arbeta inom offentlig förvaltning, i politiska sammanhang eller i intresseorganisationer.

Efter vidare studier kan du bli till exempel polis, psykolog, utredare, jurist, journalist, lärare, socionom eller ekonom. Om du väljer kursen Naturkunskap 2 får du även behörighet till att läsa sjuksköterskeutbildningen.

INRIKTNINGAR

Beteendevetenskaplig inriktning

Beteendevetenskap är inriktningen för dig som vill veta mer om hur människan fungerar och samspelar med andra. Du får lära dig hur människor formas och skapar samhällen, kulturer och identiteter. Du får kunskaper om ledarskapets roll och villkor, om grupprocesser och om psykologiska teorier kring mänskligt beteende.

Arbetsformerna och examinationerna varierar. Du kommer till exempel få uppleva rollspel, fältstudier, litteraturstudier, gruppövningar, seminarier och psykologiska experiment. Syftet är att du ska lära dig förstå både dig själv och andra på ett bättre och mer fördjupat sätt.

Samhällsvetenskaplig inriktning – Tema världen

Tema världen är en vass samhällsvetenskaplig inriktning för dig som är intresserad av samhällsfrågor. Stort fokus är på mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och internationella frågor.

Du utmanas i ditt tänkande både genom teoretiska studier och genom projekt som görs med koppling till världen utanför skolan och utanför Sveriges gränser.

På inriktningen erbjuder vi minst ett kostnadsfritt internationellt utbyte.

ÄMNEN OCH POÄNG

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Engelska 5, 6

200 p

Historia 1b

100 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1b, 2b

200 p

Naturkunskap 1b

100 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1b

100 p

Svenska 1-3 eller Svenska som 2:a språk 1-3

300 p

Total

1 150 p

Programgemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Filosofi 1

50 p

Moderna språk

200 p

Psykologi 1

50 p

Total

300 p

Inriktningar

Kurs

Poäng

Du väljer en av följande inriktningar:


Beteendevetenskap

450 p

Kommunikation

100 p

Ledarskap och organisation

100 p

Psykologi 2a

50 p

Samhällskunskap 2

100 p

Sociologi

100 p

Samhällskunskap – Tema världen

450 p

Geografi 1

100 p

Historia 2a

100 p

Religion 2

50 p

Samhällskunskap 2

100 p

Samhällskunskap 3

100 p

Total

450 p

Programfördjupning

Kurs

Poäng

Juridik och kriminologifördjupning

300 p

Filosofi 2

50 p

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

100 p

Psykologi 2b

50 p

Rätten och samhället

100 p

Sociologifördjupning

300 p

Etnicitet och kulturmöten

100 p

Psykologi 2b

50 p

Konstarterna och samhället

50 p

Ungdomskulturer

100 p

Journalistikfördjupning

300 p

Journalistik, reklam och information 1

100 p

Skrivande

100 p

Psykologi 2b

50 p

Konstarterna och samhället

50 p

Samhällsvetenskap - Tema världen

300 p

Hållbart samhällsbyggande

100 p

Internationella relationer

100 p

Humanistisk och samhällsvetenskaplig spec

100 p

Total

300 p

Individuellt val

Kurs

Poäng

Urval av kurser

200 p

Total

200 p

Gymnasiearbete

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

under utbildningen

 • Internationella utbyten
 • Studieresor/besök
 • Bred högskolebehörighet

efter studenten

 • Högskole-/universitetsstudier i Sverige och i andra länder (kan kräva särskild behörighet)
 • Internationellt arbete

efter högskolestudier

 • Jurist
 • Socionom
 • Psykolog
 • Polis
 • Utredare
 • Journalist
 • Lärare
 • Socionom
 • Ekonom

Kvalitetsarbete

På Rudbecksgymnasiet arbetar vi systematiskt med att följa upp, utvärdera och förbättra kvalitén på våra utbildningar. Resultat, analys och beslut om utvecklingsområden redovisar vi varje år i en kvalitetsrapport för respektive program.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt

Titel

Telefon

E-post

Lovisa Rydgren

Studie- och yrkesvägledare SA Tema Världen och SA Beteendevetenskap

019-21 64 50

lovisa.rydgren@orebro.se

Annika Wallentin

Utvecklingsledare SA Beteendevetenskap

019-21 39 44

annika.wallentin@orebro.se

Stefan Jarmander

Utvecklingsledare SA Beteendevetenskap

019- 21 63 09

stefan.jarmander@orebro.se

Emma Wennerström

Utvecklingsledare SA Tema Världen

019-21 67 12

emma.wennerstrom@orebro.se

Anders Sallmann

Rektor

019-21 65 64

anders.sallmann@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Rudbecksgymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se