Gå till innehåll

Telefon och adress

019-21 10 00 (Örebro kommuns servicecenter)
Expeditionen: 019-21 14 82, 019-21 65 66, 019-21 18 15
E-post: rudbecksgymnasiet@orebro.se

Besöksadress: Kungsgatan 31
Postadress: Box 31160, 701 35 Örebro

Frånvaroanmälan

Kontaktuppgifter till skolans personal

All personal sorterad i bokstavsordning på efternamn. Om du bara vet förnamnet kan du söka på det i sökrutan uppe i sidhuvudet.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Kontaktuppgifter till skolans ledning

Namn

Titel

Telefon

E-post

Anders Sallmann

Rektor Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap, Samhällsvetenskapsprogrammet Tema Världen

019‑21 65 64

anders.sallmann@orebro.se

Marcus Boljang

Rektor Naturvetenskapsprogrammet, International Baccalaureate.

019-21 65 69

marcus.boljang@orebro.se

Jörel Bergström

Rektor Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, VO

076‑496 87 38

jorel.bergstrom@orebro.se

Johanna Ballhausen Jonsson

Rektor Ekonomiprogrammet, Försäljnings- och serviceprogrammet.

019-21 65 61

johanna.ballhausen.jonsson@orebro.se

Mokhtar Bennis

Verksamhetschef RGD/ RGH

019-21 59 30

mokhtar.bennis@orebro.se

Tina Ottosson

Verksamhetschef

019-21 61 75

tina.ottosson@orebro.se

Kontaktuppgifter till skolans administration

Namn

Titel

Telefon

E-post

Kristina Ekberg

Administratör IB, SA

019‑21 65 66

kristina.ekberg@orebro.se

Helena Lundkvist

Administratör EK, VO, HA FS

019-21 14 82

helena.lundkvist@orebro.se


Birgitta

Ivhall

Administratör

RGD/ RGH, NA

019-21 18 15

076‑496 80 53

birgitta.ivhall@orebro.se

Kontaktuppgifter till skolservice

Namn

Titel

Telefon

E-post

Bo Jacobsson

Vaktmästare

019‑21 65 65

bo.jacobsson@orebro.se

Rebecca Örenius

Vaktmästare

019-21 57 24

rebecca.orenius@orebro.se 

 

Kontaktuppgifter till elevhälsan

Namn och titel

Telefon

E-post

Marcus Boljang, elevhälsochef

072-142 77 95

marcus.boljang@orebro.se

Maths Arne Ekström, kurator

EK,FS/HA,IB,

076‑551 30 02

mathsarne.ekstrom@orebro.se

Monika Jinneskog, kurator

SA Beteende

076-551 12 94

monika.jinneskog@orebro.se

Carola Brolin, kurator

NA, VO, SA Tema

076-551 13 00

carola.brolin@orebro.se

Peter Ledstam, skolläkare


Tidsbeställning via skolsköterskan

Matilda Brodin, skolpsykolog


Tidsbeställning via EHT

Ingrid Riddebäck, skolsköterska

EK,FS/HA, IB , VO

076-551 12 95

ingrid.riddeback@orebro.se


Karin Ericsson Fager, skolsköterska

NA, SA Tema, SA Beteende

076-551 51 03

karin.ericsson.fager@orebro.se

Isabella Kronvall, specialpedagog

EK, FS/HA, VO, IB

076-551 69 38

isabella.kronvall@orebro.se

Anna Nevelius Hallenberg, specialpedagog

NA, SA Tema, SA Beteende

070-508 61 07

anna.nevelius.hallenberg@orebro.se

Ellinor Mallalieu,

Speciallärare-

Språk-,skriv-och läsutveckling

Samtliga program

070-288 99 47

ellinor.mallalieu@orebro.se

Ann-Christin Heerman, Speciallärare-

Matematikutveckling

Samtliga program

076-551 12 67

ann-christin.heerman@orebro.se

Jörgen Johansson,

studie- och yrkesvägledare

EK, FS/HA, VO

076-551 44 79

jorgen.johansson@orebro.se

Lovisa Rydgren,
studie- och yrkesvägledare

NA, IB, SA tema och SA beteende

070-675 68 86

lovisa.rydgren@orebro.se

Ann-Kristin Spåls,

Elevkoordinator

Samtliga program

076-551 12 74ann-kristin.spals@orebro.se

Zana Can, Elevstödjare

Samtliga program

076-551 69 35

veysi.gundogdu@orebro.se

Namn, telefon och mejl

Namn och titel

Telefon

E-post

Helena Hedlund

audionom

070–511 80 04

helena.hedlund@orebro.se

Frida Ekholm, kurator

070-318 30 02

frida.ekholm@orebro.se

Sandra Jansson, skolpsykolog


Träffas efter överenskommelse med elevhälsoteamet.

Anna Karlsson, logoped


Träffas efter överenskommelse med elevhälsoteamet.

Peter Ledstam, skolläkare


Tidsbeställning via skolsköterskan

Ann-Louise Gelin, skolsköterska

079- 06220 00

ann-louise.gelin@orebro.se

Sofia Klingberg, specialpedagog

076-551 52 26

sofia.klingberg@orebro.se

Mattias Holter

tf. Studie-och yrkesvägledare


mattias.holter@orebro.se

Jenny Ljungberg, Studie- och yrkesvägledare/kurator

sms:

0706167600

jenny.ljungberg@orebro.se

 

Fakturaadress och leveransadress

Fakturaadress

Örebro kommun Fakturacentral
Rudbecksgymnasiet
Box 30100
701 35 Örebro

Organisationsnummer 212000-1967

Leveransadress

Rudbecksgymnasiet
Hedvigsgatan
702 25 Örebro

Karta över skolområdet

Karta över skolområdet/skolbyggnaden.

Illustration över skolområdet.

Lokalerna är benämnda efter vilket hus de ligger i och vilken våning de ligger på. Till exempel: E112 = våning 1 (bottenvåningen) i E-huset, M267 = våning 2 i M-huset.

Lämna klagomål

Dina åsikter är viktiga för oss och hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Vill du lämna klagomål på vår verksamhet är du välkommen att prata direkt med oss på skolan. Du kan även ringa eller mejla.

Mer information om vem som hanterar klagomål och vad du kan göra hittar du på orebro.se.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Rudbecksgymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se