Gå till innehåll

Frånvaroanmälan och ledighetsansökan

Om du blir sjuk eller av någon annan anledning inte kan komma till skolan måste du eller din vårdnadshavare (gäller dig som är under 18 år) göra en frånvaroanmälan. Anmälan ska göras före första lektionen. Behöver du vara ledig måste du ansöka om ledighet.

Frånvaroanmälan via webben

Enklast gör du frånvaroanmälan direkt på webben. Förutom att anmäla frånvaro kan du där också se schema, den totala frånvaron hittills och frånvarodetaljer. 

Du kan bara anmäla frånvaro framåt i tiden. Har första lektionen redan startat kan du alltså inte anmäla frånvaro för denna.

Sen ankomst, tandläkar- och läkarbesök, eller om du blir sjuk under dagen, meddelar du till din mentor/studiehandledare.

Frånvaroanmälan via telefon

  • uppge personnummer, namn och klass
  • anmälan ska göras före kl 10.00 varje dag

Nationella program – Gymnasieprogram

Gör anmälan via e-skola på webben

Anpassad gymnasieskola

019-21 67 20

Introduktionsprogrammen

Gör anmälan via e-skola på webben

Språkintroduktion

019-21 12 18
Anmälan ska göras före kl 8.30 varje dag

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade

Till respektive mentor eller på 019-21 62 55, 070-318 64 95 (sms), 019-10 61 96 (txt)

Rutiner för frånvarorapportering

I skollagen står att skolan ska meddela vårdnadshavare skyndsamt om en elev uteblir från lektioner utan giltig anledning. Vi använder därför e-post eller sms för att meddela dig som vårdnadshavare om ditt barn har ogiltig frånvaro. Ogiltig frånvaro är en av de största orsakerna till att elever inte når målen i skolan, därför råder nolltolerans hos oss. Ogiltig frånvaro rapporteras till CSN när den är mer än några enstaka timmar under en månad eller sker vid upprepade tillfällen. Läs mer om konsekvenserna av detta på CSN:s hemsida. 

Vad är ogiltig frånvaro?

Frånvaro räknas som ogiltig om en elev uteblir utan att vara frånvaroanmäld, utan att ha befriats från ett visst inslag i undervisningen eller ha beviljats ledighet. Det är därför viktigt att du som vårdnadshavare anmäler frånvaro varje dag som ditt barn är sjukt. Du kan också anmäla flera dagar framåt och anmäla i förväg när det gäller planerad frånvaro som till exempel läkar- eller tandläkarbesök. Vid upprepad frånvaro på grund av sjukdom kan skolan kräva läkarintyg.

Ledighetsansökan

Om du behöver vara ledig från gymnasieskolan eller anpassad gymnasieskola måste du ansöka om ledighet. Du ansöker om ledighet i Skola24 genom att logga in i e-skola. Tänk på att ansöka i god tid. Är du 18 år eller äldre kan du själv ansöka om ledighet. För omyndiga elever gör vårdnadshavare en ansökan.

Om du inte kan ansöka digitalt – prata med din mentor.

Utdrag ur 12 kap. 2§ gymnasieförordningen (2010:2039)

Rektorn får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter […] Eleven får också i mindre omfattning befrias från vissa undervisningspass eller från annat skolarbete av rektorn.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Virginska gymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se