Gå till innehåll

Personal från A till Ö

All personal sorterad i bokstavsordning på efternamn. Om du bara vet förnamnet kan du söka på det i sökrutan uppe i sidhuvudet.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Kontaktuppgifter skolans ledning

Namn och titel

Telefon

E-post

Mokhtar Bennis, verksamhetschef


mokhtar.bennis@orebro.se

Linda Meriloo, rektor
Hantverksprogrammet, Hotell- och turism

Restaurang- och livsmedel

Yrkesvux (inom Kockutbildning och värdskap)

019-21 40 00

linda.herou.meriloo@orebro.se

Anki Lindell, rektor
Individuellt alternativ

Yrkesintroduktion

Samhällsvetenskap (SAHA)

019-21 39 71

076-551 16 99

anki.lindell@orebro.se

Anna Ragnarsson Preinert, rektor
Språkintroduktion

019-21 66 97

anna.ragnarsson.preinert@orebro.se

Marie-Helene Lindahl, rektor
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade

019-21 67 79

076-496 87 37

marie-helene.lindahl@orebro.se

Håkan Ågren, rektor

Idrottsgymnasiet:

- Barn- och fritid

- Ekonomi

- Naturvetenskap,

- Samhällsvetenskap

019-21 61 58

070-684 80 46

hakan.agren@orebro.se

Kontaktuppgifter administration

Namn

Titel

Telefon

E-post

Susanne Mårtensson

Administrativ assistent: Individuellt alternativ, Yrkesintroduktion, Samhällsvetenskaps­programmet (SAHA)

019-21 39 70

susanne.martensson@orebro.se

Emma Bergman

Administratör: Riksgymnasiet för döva och hörselskadade

019-21 62 55

emma.bergman@orebro.se

Marie Bülow Brottsjö

Administratör: Gymnasiesärskolan, Hantverk, Hotell- och turism, Restaurang- och livsmedel, Yrkesvux

019-21 67 04

marie.bulow-brottsjo@orebro.se

Ingela Johansson

Administrativ assistent: Språkintroduktion

019-21 64 19

fm

ingela.johansson@orebro.se

Lisbeth Lundh-Larsson

Administratör: Idrottsgymnasiet -Barn- och fritid,

-Ekonomi, -Naturvetenskap, -Samhällsvetenskap

019-21 66 76

lisbeth.lundh-larsson@orebro.se

Kontaktuppgifter studie- och yrkesvägledning

Namn

Titel

Telefon

E-post

Studie- och yrkesvägledare

Kontaktuppgifter hittar du här.Kontaktuppgifter skolservice

Namn

Titel

Telefon

Bengt Carlsson

Servicetekniker

019-21 60 52, 019-21 66 57

Jarmo Kantoniemi

Samordnare IT

019-21 39 61

Fredrik Lindohf

Vaktmästare

019-21 60 32, 019-21 66 57

Kontaktuppgifter till elevhälsoteam – Gymnasieprogrammen

Namn och titel

Telefon

E-post

Anette Isaacson, kurator

- Hotell- och turism

- Hantverk

- Restaurang- och livsmedel

019-216247

anette.isaacson@orebro.se

Helena Johansson, kurator Idrottsgymnasiet

- Barn- och fritid

- Ekonomi

- Naturvetenskap

- Samhällsvetenskap

019‑21 60 23

076‑496 89 09

helena.e.johansson@orebro.se

Lars Hagnestad, skolläkare


Träffas efter överenskommelse

Malin Adell, skolpsykolog


Träffas efter överenskommelse

via elevhälsan

Anna Brogevik, skolsköterska

- Barn- och fritid

- Ekonomi

- Naturvetenskap

- Samhällsvetenskap

019-21 41 91

076-496 88 38

anna.gepertz@orebro.se


Carin Frykby, skolsköterska

- Hotell- och turism

- Hantverk

- Restaurang- och livsmedel

- Gymnasiesärskolan

019-21 64 33

karin.frykby@orebro.se

Elin Carlsson, specialpedagog

- Hotell- och turism

- Hantverk

076-496 84 91

elin.carlsson@orebro.se

Lena Lyckhäll, specialpedagog

- Barn- och fritid

- Ekonomi

- Naturvetenskap

- Samhällsvetenskap

070-239 73 23

lena.lyckhall@orebro.se

Liselotte Eklundh

- Barn- och fritid
- Ekonomi
- Naturvetenskap
- Samhällsvetenskap

019-21 67 97

liselotte.eklundh@orebro.se

Britt Binning

specialpedagog

- Restaurang- och livsmedel

019-21 12 96

britt.binning@orebro.se

Sanela Majdanac, studie- och yrkesvägledare

- Hotell- och turism
- Hantverk
- Restaurang- och livsmedel

019-21 59 62

sanela.majdanac@orebro.se

Per Sivikstrand, studie- och yrkesvägledare

Idrottsgymnasiet

- Barn- och fritid
- Ekonomi
- Naturvetenskap
- Samhällsvetenskap

076-551 38 38

per.sivikstrand@orebro.se

Lena Rosén,

Specialpedagog SAHA

072-1417414

lena.rosen@orebro.se

Ourania (Rania) Paraskevadi, kurator

SAHA

019‑21 39 58
070‑509 65 58

ourania.paraskevadi@orebro.se

Åsa Sjögren, studie- och yrkesvägledare

SAHA

019-21 39 66
076-551 69 48

asa.sjogren@orebro.se

Kerstin Lundberg, skolsköterska
SAHA

019-21 64 33
072-143 91 10

kerstin.lundberg@orebro.se

Kontaktuppgifter elevhälsoteam – Introduktionsprogrammen

Namn och titel

Telefon

E-post

Carina Karlsson, kurator

Språkintroduktion

019-21 65 12

carina.d.karlsson@orebro.se

Ourania (Rania) Paraskevadi, kurator

Introduktionsprogrammen, Individuellt alternativ, Yrkesintroduktion


019‑21 39 58

070‑509 65 58

ourania.paraskevadi@orebro.se

Lars Hagnestad, skolläkare


Träffas efter överenskommelse

Malin Adell skolpsykolog


Träffas efter överenskommelse

via elevhälsan

Kerstin Lundberg, skolsköterska

Introduktionsprogrammen

- Språkintroduktion

- Individuellt alternativ

- Yrkesintroduktion

019-21 64 33

072-143 91 10

kerstin.lundberg@orebro.se

Anette Sundin, skolsköterska Introduktionsprogrammen - Språkintroduktion

- Individuellt alternativ

- Yrkesintroduktion

019-21 65 11

076-496 81 08

anette.sundin@orebro.se

Kaisa Johansson, specialpedagog Introduktionsprogrammen

072-083 61 59

kaisa.johansson@orebro.se

Britt Binning, specialpedagog Språkintroduktion

019-21 12 96

britt.binning@orebro.se

Åsa Sjögren, studie- och yrkesvägledare

Introduktionsprogrammen

019-21 39 66

076-551 69 48

asa.sjogren@orebro.se

Mari Wall, studie- och yrkesvägledare

Introduktionsprogrammen

019-21 61 69

076-551 36 17

mari.wall@orebro.se

Sanela Majdanac studie- och yrkesvägledare

Språkintroduktion

019-21 59 62


sanela.majdanac@orebro.se

Kontaktuppgifter elevhälsoteam – Riksgymnasiet för döva och hörselskadade

Namn och titel

Telefon

E-post

Birgitta Olsson

019-21 66 65

076-551 38 87

birgitta.k.olsson@orebro.se

Melissa Cheung, kurator för elever med hörselnedsättning eller språkstörning

076-551 49 86

melissa.cheung@orebro.se

Helen Lindell, kurator för döva elever

076-496 84 30 (endast sms)

helen.lindell@orebro.se

Dennis Wedholm, psykolog


Träffas efter överenskommelse med elevhälsoteamet.

Britt Guldmar, specialpedagog för elever med hörselnedsättning eller språkstörning

019-21 63 00

076-551 68 88

britt.guldmar@orebro.se

Anita Björkander, specialpedagog för döva elever

076-551 66 98 (endast sms)

anita.bjorkander@orebro.se

Josefine Jägerskog, studie- och yrkesvägledare för elever med dövhet, hörselnedsättning eller språknedsättning

0705-910932

josefine.jagerskog@orebro.se

Fakturaadress och organisationsnummer

Örebro kommun
Virginska gymnasiet
Box 30050
701 35 Örebro

Fakturan måste märkas med referenskod G6****

Organisationsnummer 212000-1967

Karta över skolområdet

Karta över skolområdet.
  • A: Butiken
  • B: Gymnasiesärskola, Restaurang- och livsmedelsprogrammet
  • C: Introduktionsprogrammen, Skolrestaurang Norra
  • D: Bibliotek, Expedition, Kurator, Skolsköterska, Studie- och yrkesvägledare
  • E: Bufférestaurang, Salong Oscaria, Skolrestaurang Södra
  • F: Hantverksprogrammet, Idrottsprogrammet, Riksgymnasiet för döva och hörselskadade
  • G: Huvudingång, Cafeteria, Samlingssal
  • H: Ingång
  • I och J: Idrottshall

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Virginska gymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se