Gå till innehåll

Elevhälsan består av rektor, skolsköterska, skolläkare, skolkurator, studie- och yrkesvägledare, skolpsykolog och specialpedagog. Vi jobbar för att du ska må bra, både till kropp och själ, och finns som ett stöd för dig under hela din skoltid hos oss.

Vi arbetar utifrån en helhetssyn – där kropp, själ, miljö och sociala faktorer ses i ett sammanhang. Vi vill att du ska må bra, och att du kommer till oss om du har frågor och funderingar kring allt från trötthet och huvudvärk till stress och deppighet. Och naturligtvis är du välkommen bara för att prata.

Här hittar du mer information om och kontaktuppgifter till Virginska gymnasiets elevhälsoteam och skolhälsovård. Vi kan till exempel hjälpa dig om du känner dig stressad, mår dåligt, är kränkt, behöver träffa en skolsköterska eller läkare.

Det här kan vi hjälpa till med

  • Hantera stress
  • Relationer
  • Frågor och funderingar om den fysiska hälsan
  • Samtal kring den psykosociala hälsan
  • Motverka kränkning
  • Frågor kring sex och samlevnad
  • Medicinsk konsultation
  • Pedagogisk konsultation och handledning
  • Krishantering
  • Studie- och yrkesvägledning

Kontaktuppgifter till elevhälsan

Kontaktuppgifter till elevhälsoteam – Gymnasieprogrammen

Namn och titel

Telefon

E-post

Anette Isaacson, kurator

- Hotell- och turism

- Hantverk

- Restaurang- och livsmedel

019-216247

anette.isaacson@orebro.se

Helena Johansson, kurator Idrottsgymnasiet

- Barn- och fritid

- Ekonomi

- Naturvetenskap

- Samhällsvetenskap

019‑21 60 23

076‑496 89 09

helena.e.johansson@orebro.se

Lars Hagnestad, skolläkare


Träffas efter överenskommelse

Malin Adell, skolpsykolog


Träffas efter överenskommelse

via elevhälsan

Anna Brogevik, skolsköterska

- Barn- och fritid

- Ekonomi

- Naturvetenskap

- Samhällsvetenskap

019-21 41 91

076-496 88 38

anna.gepertz@orebro.se


Carin Frykby, skolsköterska

- Hotell- och turism

- Hantverk

- Restaurang- och livsmedel

- Gymnasiesärskolan

019-21 64 33

karin.frykby@orebro.se

Elin Carlsson, specialpedagog

- Hotell- och turism

- Hantverk

076-496 84 91

elin.carlsson@orebro.se

Lena Lyckhäll, specialpedagog

- Barn- och fritid

- Ekonomi

- Naturvetenskap

- Samhällsvetenskap

070-239 73 23

lena.lyckhall@orebro.se

Liselotte Eklundh

- Barn- och fritid
- Ekonomi
- Naturvetenskap
- Samhällsvetenskap

019-21 67 97

liselotte.eklundh@orebro.se

Britt Binning

specialpedagog

- Restaurang- och livsmedel

019-21 12 96

britt.binning@orebro.se

Sanela Majdanac, studie- och yrkesvägledare

- Hotell- och turism
- Hantverk
- Restaurang- och livsmedel

019-21 59 62

sanela.majdanac@orebro.se

Per Sivikstrand, studie- och yrkesvägledare

Idrottsgymnasiet

- Barn- och fritid
- Ekonomi
- Naturvetenskap
- Samhällsvetenskap

076-551 38 38

per.sivikstrand@orebro.se

Lena Rosén,

Specialpedagog SAHA

072-1417414

lena.rosen@orebro.se

Ourania (Rania) Paraskevadi, kurator

SAHA

019‑21 39 58
070‑509 65 58

ourania.paraskevadi@orebro.se

Åsa Sjögren, studie- och yrkesvägledare

SAHA

019-21 39 66
076-551 69 48

asa.sjogren@orebro.se

Kerstin Lundberg, skolsköterska
SAHA

019-21 64 33
072-143 91 10

kerstin.lundberg@orebro.se

Kontaktuppgifter elevhälsoteam – Introduktionsprogrammen

Namn och titel

Telefon

E-post

Carina Karlsson, kurator

Språkintroduktion

019-21 65 12

carina.d.karlsson@orebro.se

Ourania (Rania) Paraskevadi, kurator

Introduktionsprogrammen, Individuellt alternativ, Yrkesintroduktion


019‑21 39 58

070‑509 65 58

ourania.paraskevadi@orebro.se

Lars Hagnestad, skolläkare


Träffas efter överenskommelse

Malin Adell skolpsykolog


Träffas efter överenskommelse

via elevhälsan

Kerstin Lundberg, skolsköterska

Introduktionsprogrammen

- Språkintroduktion

- Individuellt alternativ

- Yrkesintroduktion

019-21 64 33

072-143 91 10

kerstin.lundberg@orebro.se

Anette Sundin, skolsköterska Introduktionsprogrammen - Språkintroduktion

- Individuellt alternativ

- Yrkesintroduktion

019-21 65 11

076-496 81 08

anette.sundin@orebro.se

Kaisa Johansson, specialpedagog Introduktionsprogrammen

072-083 61 59

kaisa.johansson@orebro.se

Britt Binning, specialpedagog Språkintroduktion

019-21 12 96

britt.binning@orebro.se

Åsa Sjögren, studie- och yrkesvägledare

Introduktionsprogrammen

019-21 39 66

076-551 69 48

asa.sjogren@orebro.se

Mari Wall, studie- och yrkesvägledare

Introduktionsprogrammen

019-21 61 69

076-551 36 17

mari.wall@orebro.se

Sanela Majdanac studie- och yrkesvägledare

Språkintroduktion

019-21 59 62


sanela.majdanac@orebro.se

Kontaktuppgifter elevhälsoteam – Riksgymnasiet för döva och hörselskadade

Namn och titel

Telefon

E-post

Birgitta Olsson

019-21 66 65

076-551 38 87

birgitta.k.olsson@orebro.se

Melissa Cheung, kurator för elever med hörselnedsättning eller språkstörning

076-551 49 86

melissa.cheung@orebro.se

Helen Lindell, kurator för döva elever

076-496 84 30 (endast sms)

helen.lindell@orebro.se

Dennis Wedholm, psykolog


Träffas efter överenskommelse med elevhälsoteamet.

Britt Guldmar, specialpedagog för elever med hörselnedsättning eller språkstörning

019-21 63 00

076-551 68 88

britt.guldmar@orebro.se

Anita Björkander, specialpedagog för döva elever

076-551 66 98 (endast sms)

anita.bjorkander@orebro.se

Josefine Jägerskog, studie- och yrkesvägledare för elever med dövhet, hörselnedsättning eller språknedsättning

0705-910932

josefine.jagerskog@orebro.se

Kontaktuppgifter till skolhälsovården


Namn och titel

Telefon

E-post

Anna Brogevik, skolsköterska
- Barn- och fritid
- Ekonomi
- Naturvetenskap
- Samhällsvetenskap

019-21 41 91

076-496 88 38

anna.gepertz@orebro.se

Kerstin Lundberg, skolsköterska

- Introduktionsprogrammet - Språkintroduktion

019-21 64 32

kerstin.lundberg@orebro.se

Kristina Segerdahl, skolsköterska Riksgymnasiet för döva och hörselskadade

019-21 66 65

kristina.segerdahl@orebro.se

Carin Frykby, skolsköterska

- Hantverk

- Hotell och turism

- Restaurang och livsmedel

- Gymnasiesärskolan

019-21 64 33

 

karin.frykby@orebro.se

Lars Hagnestad, skolläkare


Träffas efter överenskommelse med skolsköterskan.


Du blir inte smart av droger

Har du problem med droger? Eller vet du någon annan som har det? Våga be om hjälp.

I den här videon får du veta mer om vad ett drogmissbruk kan leda till och vilken hjälp du kan få.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Virginska gymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se