Gå till innehåll

Elevhälsan består av rektor, skolsköterska, skolläkare, skolkurator, studie- och yrkesvägledare, skolpsykolog och specialpedagog. Vi jobbar för att du ska må bra, både till kropp och själ, och finns som ett stöd för dig under hela din skoltid hos oss.

Vi arbetar utifrån en helhetssyn – där kropp, själ, miljö och sociala faktorer ses i ett sammanhang. Vi vill att du ska må bra, och att du kommer till oss om du har frågor och funderingar kring allt från trötthet och huvudvärk till stress och deppighet. Och naturligtvis är du välkommen bara för att prata.

Här hittar du mer information om och kontaktuppgifter till Virginska gymnasiets elevhälsoteam och skolhälsovård. Vi kan till exempel hjälpa dig om du känner dig stressad, mår dåligt, är kränkt, behöver träffa en skolsköterska eller läkare.

Det här kan vi hjälpa till med

  • Hantera stress
  • Relationer
  • Frågor och funderingar om den fysiska hälsan
  • Samtal kring den psykosociala hälsan
  • Motverka kränkning
  • Frågor kring sex och samlevnad
  • Medicinsk konsultation
  • Pedagogisk konsultation och handledning
  • Krishantering
  • Studie- och yrkesvägledning

Kontaktuppgifter till elevhälsan

Kontaktuppgifter till elevhälsoteam – Gymnasieprogrammen

Namn

Titel

Telefon

E-post

Malin Langörgen

Kurator:
Hotell- och turism,
Hantverk,
Restaurang- och livsmedel

070 - 30 26 627

malin.langorgen@orebro.se

Helena Johansson

Kurator: Idrottsgymnasiet;
Barn- och fritid,
Ekonomi,
Naturvetenskap,
Samhällsvetenskap

019‑21 60 23

076‑496 89 09

helena.e.johansson@orebro.se

Ourania (Rania) Paraskevadi

Kurator:
SAHA

019‑21 39 58
070‑509 65 58

ourania.paraskevadi@orebro.se

Malin
Adell

Skolpsykolog


Träffas efter överenskommelse

via elevhälsan

Anna Brogevik

Skolsköterska:
Ekonomi,
Naturvetenskap,
Samhällsvetenskap

019-21 41 91

076-496 88 38

anna.brogevik@orebro.se


Carin Frykby

Skolsköterska:
Barn- och fritid,
Hotell- och turism,
Hantverk,
Restaurang- och livsmedel

019-21 64 33

carin.frykby@orebro.se

Kerstin Lundberg

Skolsköterska:
SAHA

019-21 64 32
072-143 91 10

kerstin.lundberg@orebro.se

Lars Hagnestad

Skolläkare


Träffas efter överenskommelse

Britt Binning

 

Specialpedagog:
Restaurang- och livsmedel

019-21 12 96

britt.binning@orebro.se

Elin Carlsson

Specialpedagog:
Hotell- och turism,
Hantverk

076-496 84 91

elin.carlsson@orebro.se

Liselotte Eklundh

Specialpedagog:
Barn- och fritid,
Ekonomi,
Naturvetenskap,
Samhällsvetenskap

019-21 67 97

liselotte.eklundh@orebro.se

Lena Lyckhäll

Specialpedagog:
Barn- och fritid,
Ekonomi,
Naturvetenskap,
Samhällsvetenskap

070-239 73 23

lena.lyckhall@orebro.se

Lena Rosén

Specialpedagog: SAHA

072-1417414

lena.rosen@orebro.se

Susanna Bergman

Studie- och yrkesvägledare:
Barn- och fritid,
Hotell- och turism,
Hantverk,
Restaurang- och livsmedel

076-551 14 81

susanna.bergman@orebro.se

Per Sivikstrand

Studie- och yrkesvägledare:
Idrottsgymnasiet;
Barn- och fritid,
Ekonomi,
Naturvetenskap,
Samhällsvetenskap

076-551 38 38

per.sivikstrand@orebro.se

Åsa Sjögren

Studie- och yrkesvägledare:
SAHA

019-21 39 66
076-551 69 48

asa.sjogren@orebro.se

Kontaktuppgifter elevhälsoteam – Introduktionsprogrammen

Namn

Titel

Telefon

E-post

Carina Karlsson

Kurator:
Språkintroduktion

019-21 65 12

carina.d.karlsson@orebro.se

Ourania (Rania) Paraskevadi


Kurator:
Introduktionsprogrammen,

Individuellt alternativ, Yrkesintroduktion

019‑21 39 58

070‑509 65 58

ourania.paraskevadi@orebro.se

Malin Adell

Skolpsykolog


Träffas efter överenskommelse

via elevhälsan

Kerstin Lundberg

Skolsköterska:
Introduktionsprogrammen
Språkintroduktion

019-21 64 32

072-143 91 10

kerstin.lundberg@orebro.se

Anette Sundin

Skolsköterska: Introduktionsprogrammen,
Individuellt alternativ,
Yrkesintroduktion,

019-21 65 11

076-496 81 08

anette.sundin@orebro.se

Lars Hagnestad

Skolläkare


Träffas efter överenskommelse via elevhälsan

Britt Binning

Specialpedagog:
Språkintroduktion

019-21 12 96

britt.binning@orebro.se

Kaisa Johansson

Specialpedagog:
Introduktionsprogrammen

072-083 61 59

kaisa.johansson@orebro.se

Sanela Majdanac

Studie- och yrkesvägledare:
Språkintroduktion

019-21 59 62


sanela.majdanac@orebro.se

Åsa Sjögren

Studie- och yrkesvägledare:
Introduktionsprogrammen

019-21 39 66

076-551 69 48

asa.sjogren@orebro.se

Mari Wall

Studie- och yrkesvägledare:
Introduktionsprogrammen

019-21 61 69

076-551 36 17

mari.wall@orebro.se

Kontaktuppgifter elevhälsoteam – Riksgymnasiet för döva och hörselskadade

Namn

Titel

Telefon

E-post

Birgitta Olsson

Skolsköterska för
elever med dövhet, hörselnedsättning
eller språknedsättning

019-21 66 65

076-551 38 87

birgitta.k.olsson@orebro.se

Melissa Cheung

Kurator för elever med hörselnedsättning
eller språkstörning

076-551 49 86

melissa.cheung@orebro.se

Helen Lindell

Kurator för döva elever

076-496 84 30 (endast sms)

helen.lindell@orebro.se

Sandra Jansson

Skolpsykolog


Träffas efteröverenskommelse med elevhälsan

Britt Guldmar

Specialpedagog för
elever med hörselnedsättning
eller språkstörning

019-21 63 00

076-551 68 88

britt.guldmar@orebro.se

Anita Björkander

Specialpedagog för döva elever

076-551 66 98 (endast sms)

anita.bjorkander@orebro.se

Kontaktuppgifter elevhälsoteam – Riksgymnasiet för döva och hörselskadade

Namn

Titel

Telefon

E-post

Birgitta Olsson

Skolsköterska för
elever med dövhet, hörselnedsättning
eller språknedsättning

019-21 66 65

076-551 38 87

birgitta.k.olsson@orebro.se

Melissa Cheung

Kurator för elever med hörselnedsättning
eller språkstörning

076-551 49 86

melissa.cheung@orebro.se

Helen Lindell

Kurator för döva elever

076-496 84 30 (endast sms)

helen.lindell@orebro.se

Sandra Jansson

Skolpsykolog


Träffas efteröverenskommelse med elevhälsan

Britt Guldmar

Specialpedagog för
elever med hörselnedsättning
eller språkstörning

019-21 63 00

076-551 68 88

britt.guldmar@orebro.se

Anita Björkander

Specialpedagog för döva elever

076-551 66 98 (endast sms)

anita.bjorkander@orebro.se

Kontaktuppgifter till skolhälsovården


Namn och titel

Telefon

E-post

Anna Brogevik, skolsköterska
- Barn- och fritid
- Ekonomi
- Naturvetenskap
- Samhällsvetenskap

019-21 41 91

076-496 88 38

anna.gepertz@orebro.se

Kerstin Lundberg, skolsköterska

- Introduktionsprogrammet - Språkintroduktion

019-21 64 32

kerstin.lundberg@orebro.se

Birgitta Olsson, skolsköterska Riksgymnasiet för döva och hörselskadade

019-21 66 65
076-551 38 87

birgitta.k.olsson@orebro.se

Carin Frykby, skolsköterska

- Hantverk

- Hotell och turism

- Restaurang och livsmedel

019-21 64 33

 

karin.frykby@orebro.se

Carina Eriksson,

skolsköterska
Anpassade gymnasieskolan

076-5514840

carina.eriksson@orebro.se

Lars Hagnestad, skolläkare


Träffas efter överenskommelse med skolsköterskan.


Du blir inte smart av droger

Har du problem med droger? Eller vet du någon annan som har det? Våga be om hjälp.

I den här filmen får du veta mer om vad ett drogmissbruk kan leda till och vilken hjälp du kan få. Du kan välja att se filmen med undertext.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Virginska gymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se