Gå till innehåll

Virginska gymnasiet har sina rötter i Örebro stads yrkesskolor, men då i andra lokaler än i de nuvarande. Själva Oscariahuset, som Virginska gymnasiet nu ligger i, byggdes i slutet av 1800-talet som en av Örebros stora skofabriker. Sedan 1988 har Virginska gymnasiet funnits i sina nuvarande lokaler.

Arbetare på Örebro skofabrik, 1930-tal. Bildkälla: Örebro stadsarkiv/fotograf

Arbetare på Örebro skofabrik, 1930-tal. Bildkälla: Örebro stadsarkiv/fotograf

Virginska skolan började användas som namn på yrkesskolan från och med hösten 1966. Namnet kommer från förste rektorn vid Tekniska Elementarskolan (Rudbecksskolan) Fredrik Virgin som inrättade den s.k. söndags- och aftonskolan som blev föregångare till Örebro stads yrkesskolor.

Skofabriken Oscaria 1950-tal. Bildkälla: Örebro stadsarkiv/fotograf

Skofabriken Oscaria 1950-tal. Bildkälla: Örebro stadsarkiv/fotograf

Under gymnasieskolereformen övertog Örebro kommun huvudmannaskapet för samtliga gymnasiala yrkesinriktade skollinjer utom vissa vårdinriktade linjer. Yrkesskoleutbildningen kom då att delas upp i Virginska skolan och Tullängsskolan.

Virginska skolan ca 1988.

1988 flyttade Virginska skolan till nya lokaler i skofabriken Oscarias tidigare lokaler på Fabriksgatan 46. Samma år flyttade Örebro skola för vuxna in i Virginska skolans gamla lokaler på Västerplan.

Källa: Arkivförteckning, Stadsarkivet Örebro kommun.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Virginska gymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se