Gå till innehåll

Virginska gymnasiet ligger centralt beläget i Örebro. Här möts elever och personal i en trygg och kreativ miljö. Undervisningen bedrivs i nyrenoverade lokaler med modern teknik. Våra ledord är öppenhet, glädje, kompetens och mod.

Du kan välja att se filmen med undertext

Vi erbjuder åtta olika program, vilket ger en mångfald av elever. I våra korridorer möter du bland annat blivande kockar, bagare, frisörer, elitidrottare, förskollärare, advokater, receptionister och guider. På alla våra nationella program får du möjlighet att uppnå behörighet till universitet och högskola. Vi har ett väl uppbyggt internationellt samarbete med skolor och arbetsplatser i Europa.

Antal elever: cirka 1 400

Systematiskt kvalitetsarbete

På Virginska gymnasiet arbetar vi systematiskt med att följa upp, utvärdera och förbättra kvalitén på våra utbildningar. Det gör vi genom att studera och analysera våra elevers kunskapsresultat och resultatet från årets elevenkät. Varje år sammanställer vi arbetet i en kvalitetsrapport för respektive program. I rapporten redovisar vi resultaten, vår analys av dessa och utvecklingsområden för det kommande året.

Vi arbetar efter Skolverkets modell för systematiskt kvalitetsarbete som handlar om att följa upp, analysera, dokumentera, planera och utveckla utbildningen med frågeställningarna "Var är vi?", "Vart ska vi?", "Hur gör vi?" och "Hur blev det?"

Läs mer om modellen på Skolverkets webbplats.

Kvalitetsrapporter

Här kan du ladda ner kvalitetsrapporterna.

Övningsskola för lärarutbildningen vid Örebro universitet

Sedan höstterminen 2018 samarbetar Virginska gymnasiet med lärarutbildningen vid Örebro universitet som övningsskola för VFU (Verksamhetsförlagd utbildning). Att vara övningsskola innebär ett åtagande för Virginska gymnasiet och ett nära samarbete med universitetet. Mer information om övningsskola finns på Örebro Universitets webbplats.

Logotyp Lärarutbildningen övningsskola

Örebro kommuns gymnasieskolor tar ställning mot droger

För att tiden i gymnasieskolan ska vara narkotikafri är det viktigt att skolans personal, elever och vårdnadshavare samarbetar, är överens om synen på narkotika och om vilka åtgärder som kan vara nödvändiga för att komma till rätta med ett eventuellt narkotikamissbruk.

Bakgrund

Ett flertal drogvaneundersökningar som gjorts både i landet och i Örebro kommun visar att gymnasieåldern är en tid då många ungdomar kommer i kontakt med narkotika och vissa fastnar i ett missbruk. Narkotika orsakar inte bara skador och problem för den enskilda eleven och dennes familj, det påverkar också skolans arbetsmiljö t.ex. genom minskad trygghet och mindre arbetsro.

Förebyggande arbete

Inom gymnasieskolan har vi en tydlig handlingsplan för att motverka droger. I det förebyggande arbetet handlar det både om att ha en diskussion runt värderingar och åsikter om droger och att informera om konsekvenser av ett missbruk. Skolans personal agerar i de fall det finns misstankar om att en elev använder droger.

Insatser för att minska tillgången på droger i gymnasieskolan

Med ett oregelbundet intervall söker polishundar några gånger per termin igenom skolan efter narkotika.

Vid misstänkt narkotikamissbruk

Vid misstankar om eller bekräftat missbruk samarbetar skolan med vårdnadshavare, socialtjänsten och i vissa fall polisen för att stötta eleven att bli drogfri. Har en elev fyllt 18 år krävs ett samtycke från eleven för att involvera vårdnadshavarna i rehabiliteringsarbetet.

Stödinsatser

För att komma tillrätta med ett narkotikamissbruk är det vanligt med olika former av stödinsatser. Ofta blir studierna lidande och för att klara dessa kan skolan göra ett åtgärdsprogram. I åtgärdsprogrammet kan det beslutas om speciella stödinsatser i skolarbetet.

I de flesta fall finns ett samarbete med socialtjänsten som bland annat kan innebära stödsamtal för eleven och vårdnadshavarna, tillsammans och var för sig. Ofta sker också återkommande urinprov för att se till att eleven lyckas hålla sig drogfri.

Avstängning

Skolan har rätt att stänga av en elev helt eller delvis från undervisning i skolan. Skäl för avstängning kan till exempel vara om eleven stör eller på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers trygghet och studiero.

Handlingsplan mot droger i gymnasieskolan

I Örebro kommuns gymnasieskolors handlingsplan mot droger kan du läsa mer om skolornas arbete mot droger. Ladda ner Handlingsplan mot droger i gymnasieskolan

Vad kan jag som förälder göra?

Kolla på filmen "Du spelar roll" för mer information om droger och tips på vad du som förälder kan göra.

Kontakta oss i förväg om du vill besöka skolan

Du som planerar att besöka Virginska gymnasiet måste kontakta oss i förväg och boka in en tid för besöket. Den personal som du har avtalat tid med kommer att ta emot dig vid någon av entréerna. Våra gäster ska alltid bära en besöksbricka och vara beredd att kunna legitimera sig.

Kontaktuppgifter till skolan och skolans personal.

Organisationer och föreningar som vill besöka skolan

Föreningar, politiska ungdomsorganisationer etc. har möjlighet att presentera sin verksamhet via bokbord på en plats i skolan. Kontakta oss minst tre veckor i förväg för att boka in dag och tid för besöket. Då har vi god tid på oss att informera personal och elever om besöket.

Kontaktperson Tony Olsson tony.olsson@orebro.se

Utlämnande av allmänna handlingar med mera

Skolans expedition hjälper till med upplysningar, råd och vägledning, mottagande och utlämnande av allmänna handlingar med mera enligt den serviceskyldighet som gäller för myndigheter. Expeditionen når du på virginskagymnasiet@orebro.se eller 019–21 10 00 (Örebro kommuns servicecenter).

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Virginska gymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se