Gå till innehåll

Den kommunala anpassade gymnasieskolan är organiserad under Tullängsgymnasiet, men bedriver en del av sin verksamhet på Virginska gymnasiet. Hos oss finns det nationella programmet för hotell, restaurang och bageri, som är ett yrkesinriktat program. Här finns även det nationella programmet för samhälle, natur och språk samt programmet för administration, handel och varuhantering.

Våra program

Nationella programmet för hotell, restaurang och bageri

Matlagning

Programmet för hotell, restaurang och bageri är till för dig som vill arbeta med matlagning, bakning och livsmedel. Du kan också välja det här programmet om du vill arbeta med att ta hand om gäster på hotell och restaurang. Du ska tycka om att arbeta med service och trivas i mötet med olika människor.

Utbildningen ger dig den yrkeskunskap du behöver för att arbeta på en restaurang, ett café, konditori, storkök eller på ett hotell/vandrarhem.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

En del av utbildningen sker på olika arbetsplatser. Utifrån ditt val av program ordnar skolan tillsammans med dig APL-platser där du få möjlighet att växa in i arbetslivet och utveckla dina förmågor att samarbeta med arbetskamrater och möta människor i olika sammanhang. Det arbetsplatsförlagda lärandet omfattar minst 22 veckor.

Programstruktur

Utbildningen delas in i gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, programfördjupning, individuellt val och gymnasiesarbete.

Länkarna går till Skolverkets kursinformation.

Gymnasiegemensamma ämnen i anpassad gymnasieskola

Kurs

Poäng

Engelska 1

100 p

Estetisk verksamhet

100 p

Historia 1

50 p

Idrott och hälsa 1

200 p

Matematik 1

100 p

Naturkunskap 1

50 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1

50 p

Svenska 1/Svenska som andra språk 1

200 p

Total

900 p

Individuellt val

Kurs

Poäng

Individuellt val

200 p

Total

200 p

Gymnasiearbete i anpassad gymnasieskola

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

Nationella programmet för samhälle, natur och språk

Programmet för samhälle, natur och språk är till för dig som vill veta mer om hur samhället fungerar. Det handlar också om språk och kommunikation. Programmet passar dig som vill lära dig mer om samspelet mellan människa och natur, miljöfrågor och hållbar utveckling.

Utbildningen ger dig den kunskap du behöver för att arbeta på exempelvis ett kontor, bibliotek eller vaktmästeri.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

En del av utbildningen sker på olika arbetsplatser. Utifrån ditt val av program ordnar skolan tillsammans med dig APL-platser där du få möjlighet att växa in i arbetslivet och utveckla dina förmågor att samarbeta med arbetskamrater och möta människor i olika sammanhang. Det arbetsplatsförlagda lärandet omfattar minst 22 veckor.

Programstruktur

Utbildningen delas in i gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, programfördjupning, individuellt val och gymnasiearbete.

Gymnasiegemensamma ämnen i anpassad gymnasieskola

Kurs

Poäng

Engelska 1

100 p

Estetisk verksamhet

100 p

Historia 1

50 p

Idrott och hälsa 1

200 p

Matematik 1

100 p

Naturkunskap 1

50 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1

50 p

Svenska 1/Svenska som andra språk 1

200 p

Total

900 p

Programgemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Engelska 2

100 p

Geografi 1

100 p

Medieproduktion

100 p

Naturkunskap 2

100 p

Samhällskunskap 2

100 p

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100 p

Total

600 p

Individuellt val

Kurs

Poäng

Individuellt val

200 p

Total

200 p

Gymnasiearbetete i anpassad gymnasieskola

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

Nationella programmet för administration, handel och varuhantering

Programmet Administration, handel och varuhantering är för dig som tycker det är roligt att träffa människor och arbeta med service. Du får lära dig om försäljning och inköp samt hur man arbetar med transport och distribution av varor.

Du utvecklar din förmåga att möta kunder och medarbetare och får öva på att packa upp och sälja varor samt hur man marknadsför varor.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

En del av utbildningen sker på olika arbetsplatser. Utifrån ditt val av program ordnar skolan tillsammans med dig APL-platser där du få möjlighet att växa in i arbetslivet och utveckla dina förmågor. Du får möjlighet att samarbeta med arbetskamrater samt ge service och möta människor i olika sammanhang. Det arbetsplatsförlagda lärandet omfattar minst 22 veckor.

Programstruktur

Utbildningen delas in i anpassde gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, programfördjupning, individuellt val och gymnasiesarbete.

Gymnasiegemensamma ämnen i anpassad gymnasieskola

Kurs

Poäng

Engelska 1

100 p

Estetisk verksamhet

100 p

Historia 1

50 p

Idrott och hälsa 1

200 p

Matematik 1

100 p

Naturkunskap 1

50 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1

50 p

Svenska 1/Svenska som andra språk 1

200 p

Total

900 p

Programgemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Administration 1

100 p

Handel 1

100 p

Information och kommunikation 1

100 p

Inköp och logistik 1

100 p

Service och bemötande 1

100 p

Total

500 p

Individuellt val

Kurs

Poäng

Individuellt val

200 p

Total

200 p

Gymnasiearbete i anpassad gymnasieskola

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

Vill du veta mer eller ansöka? Kontakta oss!

Vår skolmiljö

På den kommunala anpassade gymnasieskolan (tidigare gymnsiesärskolan) har vi skapat en skolmiljö där du är viktig. Här får din personlighet och dina kunskaper växa i samspel med jämnåriga och personal. I en lugn och trygg miljö kan du söka nya spännande erfarenheter och kunskaper för livet.

Vi lägger stor vikt vid att utveckla dina livskunskaper och din förmåga att kommunicera och ingå i ett socialt samspel.

Våra skolor har legitimerade lärare, speciallärare och erfaren personal. När du väljer en kommunal anpassad gymnasieskola får du den lilla verksamhetens fördelar på en väletablerad skola.

Du får din utbildning i en modern undervisningsmiljö och egen Ipad/dator under studietiden. Våra elevhälsoteam finns där för att hjälpa dig om du behöver.

Virtuell rundtur i våra lokaler

Här kan du gå på rundtur i den anpassade gymnasieskolans lokaler på Kvinnersta, Tullängen och Virginska. Du kan till exempel gå in och kolla runt i några av våra klassrum, våra matsalar och idrottshallar.

Så här förflyttar du dig mellan bilderna

Använd piltangenterna eller musen för att styra panoreringen och växla mellan bilderna om du sitter vid en dator. Om du använder mobil kan du använda vr-glasögon för att få en ännu bättre upplevelse av hur det ser ut på plats hos oss.

Gemensamma aktiviteter

Vi ordnar gemensamma skolresor, friluftsdagar, studiebesök och annat kul, så du får möjlighet att träffa vänner från de andra programmen.

Studie- och yrkesvägledning på anpassde gymnasieskolan

Den anpassde gymnasieskolan i kommunen har en särskild studie- och yrkesvägledning. Vi samverkar med lärare, assistenter, skolledning, elevhälsoteam, försäkringskassa, arbetsförmedling och daglig verksamhet.

Det här hjälper vi till med

  • Vi ger vägledning till elever och har löpande kontakt med vårdnadshavare för att hitta en lämplig utbildningsväg och arbete eller sysselsättning.
  • Utifrån varje elevs behov, förutsättningar och val av program hjälper vi till med att skaffa praktikplatser.

Kontakta mig!

Eva-Christin Larsson, eva-christin.larsson@orebro.se, 019-21 35 56, 0730-22 24 20 

Kvalitetsarbete

På Virginska gymnasiet arbetar vi systematiskt med att följa upp, utvärdera och förbättra kvalitén på våra utbildningar. Resultat, analys och beslut om utvecklingsområden redovisar vi varje år i en kvalitetsrapport för respektive program.

Nationella program och individuellt program på andra kommunala skolor i Örebro

  • Fastighet, anläggning och byggnation (sökbar fr.o.m vt24 med start ht24). Programmet ersätter Programmet för skog och Mark. - Tullängsgymnasiet med Kvinnersta övningsområde.
  • Fordonsvård och godshantering - Tullängsgymnasiet
  • Individuellt program - Tullängsgymnasiet

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Virginska gymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se