Gå till innehåll

Den kommunala anpassade gymnasieskolan är organiserad under Tullängsgymnasiet, men bedriver en del av sin verksamhet på Virginska gymnasiet. Hos oss finns det nationella programmet för hotell, restaurang och bageri, som är ett yrkesinriktat program. Här finns även det nationella programmet för samhälle, natur och språk vilket främst innehåller teoretiska ämnen.

Öppet hus

  • Onsdag 15 november kl. 16.30–19.
  • Adress: Virginska gymnasiet, Fabriksgatan 46-52, Örebro.

Våra program

Nationella programmet för hotell, restaurang och bageri

Matlagning

Programmet för hotell, restaurang och bageri är till för dig som vill arbeta med matlagning, bakning och livsmedel. Du kan också välja det här programmet om du vill arbeta med att ta hand om gäster på hotell och restaurang. Du ska tycka om att arbeta med service och trivas i mötet med olika människor.

Utbildningen ger dig den yrkeskunskap du behöver för att arbeta på en restaurang, ett café, konditori, storkök eller på ett hotell/vandrarhem.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

En del av utbildningen sker på olika arbetsplatser. Utifrån ditt val av program ordnar vi APL-platser där du få möjlighet att växa in i arbetslivet och utveckla dina förmågor att samarbeta med arbetskamrater och möta människor i olika sammanhang. Det arbetsplatsförlagda lärandet omfattar 22 veckor.

Jobb i sikte

Med ”Jobb i sikte” erbjuder vi ett långsiktigt stöd i övergången mellan skola och arbetsliv. "Jobb i sikte" är ett samarbete mellan skolan, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stiftelsen Activa.

Programstruktur

Utbildningen delas in i anpassde gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, programfördjupning, individuellt val och anpassat gymnasiesarbete.

Länkarna går till Skolverkets kursinformation.

Individuellt val

Kurs

Poäng

Individuellt val

200 p

Total

200 p

‌Anpassat gymnasiearbete

Kurs

Poäng

Anpassat gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

Nationella programmet för samhälle, natur och språk

Programmet för samhälle, natur och språk är till för dig som vill veta mer om hur samhället fungerar. Det handlar också om språk och kommunikation. Programmet passar dig som vill lära dig mer om samspelet mellan människa och natur, miljöfrågor och hållbar utveckling.

Utbildningen ger dig den kunskap du behöver för att arbeta på exempelvis ett kontor, bibliotek eller vaktmästeri.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

En del av utbildningen sker på olika arbetsplatser. Utifrån ditt val av program ordnar vi APL-platser där du få möjlighet att växa in i arbetslivet och utveckla dina förmågor att samarbeta med arbetskamrater och möta människor i olika sammanhang. Det arbetsplatsförlagda lärandet omfattar 22 veckor.

Jobb i sikte

Med ”Jobb i sikte” erbjuder vi ett långsiktigt stöd i övergången mellan skola och arbetsliv. "Jobb i sikte" är ett samarbete mellan skolan, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stiftelsen Activa.

Programstruktur

Utbildningen delas in i anpassade gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, programfördjupning, individuellt val och anpassat gymnasiearbete.

Programgemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Engelska 2

100 p

Geografi 1

100 p

Medieproduktion

100 p

Naturkunskap 2

100 p

Samhällskunskap 2

100 p

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100 p

Total

600 p

Individuellt val

Kurs

Poäng

Individuellt val

200 p

Total

200 p

‌Anpassat gymnasiearbete

Kurs

Poäng

Anpassat gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

Vill du veta mer eller ansöka? Kontakta oss!

Vår skolmiljö

På den kommunala anpassade gymnasieskolan (tidigare gymnsiesärskolan) har vi skapat en skolmiljö där du är viktig. Här får din personlighet och dina kunskaper växa i samspel med jämnåriga och personal. I en lugn och trygg miljö kan du söka nya spännande erfarenheter och kunskaper för livet.

Vi lägger stor vikt vid att utveckla våra elevers livskunskaper, kommunikation och sociala samspel.

Våra skolor har självklart legitimerade lärare, speciallärare och erfaren personal. När du väljer en kommunal anpassad gymnasieskola får du den lilla verksamhetens fördelar, på en väletablerad skola med stabil och långsiktig verksamhet.

Du får din utbildning i en modern undervisningsmiljö och egen Ipad/dator under studietiden. Våra elevhälsoteam finns där för att hjälpa dig om du behöver och skolmaten är riktig god.

Virtuell rundtur i våra lokaler

Här kan du gå på rundtur i den anpassade gymnasieskolans lokaler på Kvinnersta, Tullängen och Virginska. Du kan till exempel gå in och kolla runt i några av våra klassrum, våra matsalar och idrottshallar.

Så här förflyttar du dig mellan bilderna

Använd piltangenterna eller musen för att styra panoreringen och växla mellan bilderna om du sitter vid en dator. Om du använder mobil kan du använda vr-glasögon för att få en ännu bättre upplevelse av hur det ser ut på plats hos oss.

Gemensamma aktiviteter

Vi ordnar gemensamma skolresor, friluftsdagar och annat kul, så du får möjlighet att träffa vänner från de andra programmen.

Studie- och yrkesvägledning på anpassde gymnasieskolan

Den anpassde gymnasieskolan i kommunen har en särskild studie- och yrkesvägledning. Vi samverkar med lärare, assistenter, skolledning, elevhälsoteam, försäkringskassa, arbetsförmedling och daglig verksamhet.

Det här hjälper vi till med

  • Vi ger vägledning till elever och har löpande kontakt med vårdnadshavare för att hitta en lämplig utbildningsväg och arbete eller sysselsättning.
  • Utifrån varje elevs behov, förutsättningar och val av program hjälper vi till med att skaffa praktikplatser.

Kontakta mig!

Eva-Christin Larsson, eva-christin.larsson@orebro.se, 019-21 35 56, 0730-22 24 20 

Kvalitetsarbete

På Virginska gymnasiet arbetar vi systematiskt med att följa upp, utvärdera och förbättra kvalitén på våra utbildningar. Resultat, analys och beslut om utvecklingsområden redovisar vi varje år i en kvalitetsrapport för respektive program.

Nationella och individuella program på andra kommunala skolor i Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Virginska gymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se