Gå till innehåll

Du som saknar betyg i ett eller flera grundskoleämnen, och därför inte är behörig till gymnasieskolans nationella program, kan söka ett introduktionsprogram.

På Virginska gymnasiet finns introduktionsprogram både för dig som vill bli behörig till ett yrkesprogram, och för dig som vill gå ett högskoleförberedande program. Hos oss finns även Språkintroduktion som vänder sig till dig som nyligen kommit till Sverige.

För dig som vill gå ett yrkesprogram

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som vill bli behörig till ett yrkesprogram eller som vill komma ut i arbetslivet och börja jobba. Du läser i ett till tre år beroende på hur lång tid det tar för dig att läsa in de behörigheter du saknar eller för att kunna få ett jobb.

Yrkesintroduktion med inriktning

Här kombinerar du dina studier i grundskoleämnena med studier på ett av de nationella yrkesprogram som finns på Örebro kommuns gymnasieskolor. Antingen går du i samma klass som de som går på det nationella programmet, eller så går du i en särskild studiegrupp där alla läser på Yrkesintroduktion. Det är bra om du inte saknar fler ämnen än Sv/SvA, Ma och Eng eftersom det schemamässigt kan vara svårt att få tid till ytterligare ämnen.

Du läser två dagar i veckan ämnen inom den inriktning du valt, så kallade karaktärsämnen. Undervisningen sker på den skola där det ordinarie yrkesprogrammet finns, se nedan. De andra tre dagarna läser du de grundskoleämnen som du saknar behörighet i. Den undervisningen är på Virginska gymnasiet.

Utbildningsplaner

Så här söker du

Du gör en vanlig gymnasieansökan till Gymnasieantagningen i Örebro län.

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Åsa Sjögren, studie- och yrkesvägledare, asa.sjogren@orebro.se, 019-21 39 66.

Programinriktat individuellt val

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program" (Skolverket)

Programinriktat val (IMV) innehåller de grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i och som krävs för att du ska bli behörig till ett nationellt program, samt de kurser som ingår i det nationella programmet som utbildningen är inriktad mot. Du antas till det nationella programmet så snart som möjligt. Utbildningens längd är därför flexibel och bedöms individuellt utifrån varje elevs förutsättningar och behov.

Behörighetskrav

För att vara behörig att söka måste du ha betyg i:

  • svenska/svenska som andra språk, matematik, engelska samt tre andra ämnen

eller

  • svenska/svenska som andra språk, matematik eller engelska samt fyra andra ämnen.

På Virginska kan du söka programinriktat val inriktad mot:

Utbildningsplaner

Så här söker du

Du gör en vanlig gymnasieansökan till Gymnasieantagningen i Örebro län.

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Sanela Majdanac, studie- och yrkesvägledare, sanela.majdanac@orebro.se,

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ vänder sig till dig som saknar behörighet i flera av grundskoleämnena och behöver extra mycket stöd och hjälp med dina studier. Målet är att:

  • du ska bli behörig till ett nationellt program

eller

  • du ska få hjälp med att förbereda dig för annan utbildning till exempel yrkesvux, folkhögskola eller komvux

eller

  • det ska bli lättare för dig att få ett få ett jobb och komma ut i arbetslivet.

Du läser grundskoleämnen tillsammans med andra elever som även de saknar behörighet i grundskoleämnena. Vi hjälper och stödjer dig i dina studier och arbetar på olika sätt med höja din motivation. Ett sätt kan till exempel vara att du får möjlighet till praktik.

Hur lång utbildningen är beror på hur lång tid det tar för dig att läsa in det som saknas. Du har möjlighet att läsa vårterminen ut till det år du fyller 20.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för Individuellt alternativ. Pdf, 2.5 MB.

Så här söker du

Inför nytt läsår:
Ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på din grundskola.

Under pågående läsår:
Ta kontakt med IM-programmets mottagningsteam: Helena Langeville, helena.langeville@orebro.se, eller Zebastian Lindell, zebastian.lindell@orebro.se.

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Allmänna frågor om programmet: Mari Wall, studie- och yrkesvägledare, mari.wall@orebro.se, 019-21 61 69, 076-551 36 17.

För dig som nyligen kommit till Sverige

Kvalitetsarbete

På Virginska gymnasiet arbetar vi systematiskt med att följa upp, utvärdera och förbättra kvalitén på våra utbildningar. Resultat, analys och beslut om utvecklingsområden redovisar vi varje år i en kvalitetsrapport för respektive program.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontaktuppgifter

Svarar på frågor om

Kontakt

Telefon

E-post

Yrkesintroduktion

Åsa Sjögren

019‑21 39 66, 072-142 78 30

asa.sjogren@orebro.se

Individuellt alternativ

Mari Wall

019-21 61 69, 076-551 36 17

mari.wall@orebro.se

Programinriktat  val

Sanela Majdanac

019-21 59 62

sanela.majdanac@orebro.se

Språkintroduktion

Tony Olsson

076-551 40 08

tony.olsson@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Virginska gymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se