Gå till innehåll

Du som saknar betyg i ett eller flera grundskoleämnen, och därför inte är behörig till gymnasieskolans nationella program, kan söka ett introduktionsprogram.

På Virginska gymnasiet finns introduktionsprogram både för dig som vill bli behörig till ett yrkesprogram, högskoleförberedande program eller för dig som vill närma dig etablering i samhället via vårt arbetsspår eller yrkesintroduktion. Hos oss finns även språkintroduktion som vänder sig till dig som nyligen kommit till Sverige.

Öppet hus Introduktionsprogrammet

Du som är elev eller vårdnadshavare är välkommen till Virginska gymnasiet för att få mer information om Introduktionsprogrammet.

  • Datum: Onsdag 29 maj 16.30-18.
  • Adress: Virginska gymnasiet, Fabriksgatan 46–52, Örebro.

Våra inriktningar

Denna inriktning erbjuds inte läsåret 23-24.

 

Yrkesintroduktion

Örebro kommuns yrkesintroduktion (IMY) är anpassad efter individens behov och samhällets efterfrågan på arbetskraft. Målet är att utbildningen ska leda till anställningsbarhet och etablering i stället för gymnasiebehörighet och gymnasieexamen.

Utbildningen är treårig och är sökbar under första året du läser Introduktionsprogrammet-Individuellt alternativ (IMA).

Yrkesintroduktion med inriktning

År 1 (lå 24/25)

Första året går du ett basår där du läser matematik, svenska, engelska och samhällskunskap på grundskolenivå. I slutet av höstterminen ansöker du om en plats på en av våra IMY-inriktningar. Du får besked om du fått en plats innan vårterminen startar.
Under vårterminen år 1 utökas din utbildning med arbetslivskunskap (ALO).

År 2 och år 3 (lå 25/26 och 26/27)

Under år 2 och år 3 läser du gymnasiekurser inom den inriktning du valt. Du kombinerar dina studier med arbetsplatsförlagd utbildning (APL). Studierna är förlagda på olika platser beroende på inriktning, men du kommer ha din tillhörighet på Virginska gymnasiet, där du har tillgång till elevhälsa, mentor, och stöd i dina studier.

De inriktningar som är valbara inför utbildningsstart lå 24/25 är:

Vårdbiträde
Lokal- och fastighetsservice
Lagerarbete

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Åsa Sjögren, studie- och yrkesvägledare, asa.sjogren@orebro.se, 019-21 39 66.

Programinriktat individuellt val

Programinriktat val (IMV) syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Programinriktat val (IMV) innehåller de grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i och som krävs för att du ska bli behörig till ett nationellt program, samt de kurser som ingår i det nationella programmet som utbildningen är inriktad mot. Du antas till det nationella programmet så snart som möjligt. Utbildningens längd är därför flexibel och bedöms individuellt utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Utbildningen erbjuds i mån av plats på det valda yrkesprogrammet.

Behörighetskrav

För att vara behörig att söka måste du ha betyg i:

  • svenska/svenska som andra språk, matematik, engelska samt tre andra ämnen

eller

  • svenska/svenska som andra språk, matematik eller engelska samt fyra andra ämnen.

På Virginska kan du söka programinriktat val inriktad mot:

Utbildningsplaner

Så här söker du

Du gör en vanlig gymnasieansökan till Gymnasieantagningen i Örebro län.

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Susanna Bergman, studie- och yrkesvägledare, susanna.bergman@orebro.se

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ (IMA) vänder sig till dig som saknar behörighet i flera av grundskoleämnena och behöver stöd och hjälp med dina studier. Målet är att:

  • du ska bli behörig till ett nationellt program

eller

  • du ska få hjälp med att förbereda dig för annan utbildning till exempel yrkesvux, folkhögskola eller komvux

eller

  • det ska bli lättare för dig att få ett få ett jobb och komma ut i arbetslivet.

Du läser grundskoleämnen tillsammans med andra elever som även de saknar behörighet i grundskoleämnena. Vi hjälper och stödjer dig i dina studier och arbetar på olika sätt med höja din motivation. Ett sätt kan till exempel vara att du får möjlighet till praktik samt att läsa delar eller hela gymnasiekurser.

Hur lång utbildningen är beror på hur lång tid det tar för dig att läsa in det som saknas. Du har möjlighet att läsa vårterminen ut till det år du fyller 20.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för Individuellt alternativ. Pdf, 2.5 MB.

Så här söker du

Inför nytt läsår:
Ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på din grundskola.

Under pågående läsår:
Ta kontakt med IM-programmets mottagningsteam: Helena Langeville, helena.langeville@orebro.se.

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Allmänna frågor om programmet: Mari Wall, studie- och yrkesvägledare, mari.wall@orebro.se, 019-21 61 69, 076-551 36 17.

Språkintrouktion

Språkintroduktion (IMS) vänder sig till dig som är över 16, bosatt i Örebro och som nyligen har anlänt till Sverige. Utbildningen har mycket fokus på svenska språket. Målet är att du ska kunna gå vidare till ett nationellt program i gymnasieskolan, till vuxenutbildning eller bli bättre förberedd för arbetslivet. Om du är under 18 år behöver du inte ha fått uppehållstillstånd eller ditt personnummer för att börja på språkintroduktion.

Information på olika språk

På Skolverkets webbplats finns information på olika språk om gymnasieskolan och gymnasieskolans program.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för Språkintroduktion.Pdf, 2.9 MB. (Pdf, 2.9 MB)

Såhär söker du

Du anmäler dig till Språkintroduktion på Örebro kommuns webbplats

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Sanela Majdanac, studie- och yrkesvägledare,
sanela.majdanac@orebro.se

Kvalitetsarbete

På Virginska gymnasiet arbetar vi systematiskt med att följa upp, utvärdera och förbättra kvalitén på våra utbildningar. Resultat, analys och beslut om utvecklingsområden redovisar vi varje år i en kvalitetsrapport för respektive program.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontaktuppgifter

Svarar på frågor om

Kontakt

Telefon

E-post

Yrkesintroduktion

Åsa Sjögren

019‑21 39 66, 072-142 78 30

asa.sjogren@orebro.se

Individuellt alternativ

Mari Wall

019-21 61 69, 076-551 36 17

mari.wall@orebro.se

Programinriktat  val

Susanna Bergman

076-551 14 81

susanna.bergman@orebro.se

Språkintroduktion

Sanela Majdanac

019-21 59 62

sanela.majdanac@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Virginska gymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se