Gå till innehåll

Introduktionsprogram – Språkintroduktion

Språkintroduktion (SPRI) vänder sig till dig som är över 16, bosatt i Örebro och som nyligen har anlänt till Sverige. Utbildningen har mycket fokus på svenska språket. Målet är att du ska kunna gå vidare till ett nationellt program i gymnasieskolan, till vuxenutbildning eller bli bättre förberedd för arbetslivet. Om du är under 18 år behöver du inte ha fått uppehållstillstånd eller ditt personnummer för att börja på språkintroduktion.

SPRI

Här får du undervisning i de grundskoleämnen du behöver för att bli behörig till ett nationellt program, men det finns flera vägar vidare efter SPRI. Det får du veta mer om genom våra studie- och yrkesvägledare, se kontaktuppgifter nedan.

Anmälan

Du anmäler dig till Språkintroduktion på Örebro kommuns webbplats

Information på olika språk

På Skolverkets webbplats finns information på olika språk om gymnasieskolan och gymnasieskolans program.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för Språkintroduktion. Pdf, 2.9 MB.

Kvalitetsarbete

På Virginska gymnasiet arbetar vi systematiskt med att följa upp, utvärdera och förbättra kvalitén på våra utbildningar. Resultat, analys och beslut om utvecklingsområden redovisar vi varje år i en kvalitetsrapport för respektive program.

För dig som är elev på Språkintroduktion

Frånvaroanmälan

Om du blir sjuk eller av någon annan anledning inte kan komma till skolan måste du göra en frånvaroanmälan.

Kontaktuppgifter till oss på Språkintroduktion

Kontaktuppgifter

Kontakt

Telefon

E-post

Tony Olsson

076-551 40 08

tony.olsson@orebro.se

Sanela Majdanac

019-21 59 62

sanela.majdanac@orebro.se


Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Virginska gymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se