Flydde krigets Ukraina – hittat framtidstro på gymnasiet i Örebro

Rudbecksgymnasiet har tagit emot flera elever som flytt från krigets Ukraina. På IB-programmet (International Baccalaureate) sker undervisningen på engelska och tid och nivå i utbildningen kan anpassas, något som passat dessa elever, med god skolbakgrund och stark motivation till vidare studier, som handen i handsken.

Pedagog Örebro har gjort en intervju med fem ukrainska ungdomar som nu går IB-programmet på Rudbecksgymnasiet.

Kyrylo, Daria, Denys, Yaroslav och Vasyl framför Rudbecksgymnasiets entré.

Pedagog Örebros intervju: Vi träffar fem ungdomar som alla är mellan 16-18 år: Kyrylo, Daria, Denys, Yaroslav och Vasyl.

Alla har flytt från krigets Ukraina och pluggar idag på IB-programmet på Rudbecksgymnasiet. Vi får ta del av gripande berättelser om hur de flytt sitt hemland, hur de saknar släkt och vänner samt hur deras hemstäder är sönderbombade. Det finns inte mycket att återvända till och deras framtid i Sverige är dessutom osäker. Trots detta visar eleverna på stor motivation och driv för lärande och förmedlar en framtidstro. En bidragande orsak till detta är IB-programmet, där både tid och nivå kan anpassas till deras förutsättningar och där en bra grund ges för fortsatta studier på universitetsnivå, både nationellt och internationellt.

Samtalet sker på svenska

Samtalet med eleverna sker på svenska trots att de bara varit i Sverige mellan ett-två år och att undervisningen på IB sker på engelska. Det finns en stark motivation att lära sig svenska, lära sig mer om Sverige som land och att komma in i olika gemenskaper.

– Vi vill kunna stanna här och skaffa oss en bra utbildning inför framtiden. Vi är alla därför väldigt motiverade till studierna här och att lära sig svenska och komma in i den svenska kulturen, berättar Daria och får nickar från sina kompisar.

– Det är viktigt att lära sig språket och komma in i samhället. Jag spelar till exempel basket och schack och det underlättar för att lära sig språk och kultur. Vi besöker också Röda korset och går kurser på ABF, berättar Vasyl.

Alla har varit hjälpsamma och det har varit lätt att få vänner, berättar Denys.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?