Ny introduktionsutbildning för yrkeslärare

Under hösten 2023 startade en introduktionsutbildning för yrkeslärare och nu har deltagarna avslutat den fjärde och sista delen i utbildningen. Syftet är att höja yrkeslärarnas kompetens med fokus på skolans uppdrag och värdegrund.

Några av lärarna som gått utbildningen. Bakre från vänster: Jakob Andersson, Isabella Lorenc, Simon Lundstedt, Daniel Sundqvist, Amel Duro, Jack Penz. Främre från vänster: Ia Andersson, Lotta Gustafsson, Sofie Höijer, Janne Persson

Utbildningen leds av förstelärare, specialpedagog, rektor, strateg och verksamhetsutvecklare under fyra tillfällen och innehåller förutom skolans uppdrag och värdegrund även läroplan med bedömning och betygsättning, lektionsdesign och arbetsplatsförlagt lärande och externa samarbeten.

– Utbildningen innehåller mycket matnyttigt, men jag vill särskilt betona delarna som innehåller skolans värdegrund och hur vi jobbar med förhållningssätt och bemötande. Alla de områden som ingår är möjliga att fördjupa i många nivåer, så utbildningen kommer även att kunna användas som kompetensutveckling för mer eller mindre erfarna lärare, säger Tina Ottosson, verksamhetschef inom Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen och fortsätter.

Skapa goda förutsättningar för yrkeslärare

Det är en utmaning att hitta utbildade lärare i yrkesämnen, vilket man löser genom att anställa duktiga yrkespersoner verksamma i olika branscher.

–Att vara ny i lärarrollen är en utmaning och vi vill som arbetsgivare skapa så goda förutsättningar som det bara går för de här yrkeslärarna. Vi tror och hoppas att det kommer leda till att man trivs hos oss i sin nya lärarroll och i förlängningen vill hoppa på en yrkeslärarutbildning, säger rektor för Yrkesutbildningscenter Linus Jonasson.

Utbyta erfarenheter och kunskaper

En av deltagaren i utbildningen är Daniel Sundquist, som är lärare inom fordon- och transportprogrammet på Tullängsgymnasiet. Han menar att det är nyttigt att ta del av kollegors erfarenheter och kunskaper.

Vad tar du med dig från utbildningen?

– Att göra vad jag kan för att anpassa undervisningen utifrån eleven, våga ta hjälp av erfarna lärarkollegor och pedagoger.

Fler utbildningstillfällen

I januari startade en ytterligare utbildningsomgång med nya deltagare och planen är att introduktionsutbildningen ska fortsätta med två omgångar per läsår.

Senast uppdaterad:

Publicerad: