Informationsmöte årskurs 1

Varmt välkomna till informationsmöte åk 1 på Rudbecksgymnasiet

  • Tisdag 19/9 – Ekonomiprogrammet och Försäljnings- och serviceprogrammet. Start i aulan kl.17.30
  • Tisdag 19/9 – Vård- och omsorgsprogrammet. Start i Aulan kl.17.30
  • Onsdag 20/9 – Samhällsvetenskapsprogrammet. Start i Aulan kl.17.15
  • Onsdag 20/9 - Naturvetenskapsprogrammet och IB (International Baccalaureate) Start i aulan kl.18.30

Föräldramötet beräknas hålla på i ca 2 timmar i aulan och därefter i klassrum med mentorer. Ingång till aulan är genom huvudingången på skolan samt vid aulan, Rudbecksgatan 38.

Nu har skolan börjat och era ungdomar har startat ett nytt kapitel i sina liv. Ett kapitel som innebär nya utmaningar i form av utbildning, nya lärare, nya kamrater och för vissa en ny stad. Detta är ett steg som lägger grunden till ungdomarnas yrkesliv. Det kommer ställas högre krav på ungdomarna i form av självständighet, samarbete och ansvar.

För några av er vårdnadshavare kan detta skede i ungdomarnas liv innebära mindre kontakt och informationsutbyte med skolan än vad ni är vana vid från grundskolan. Men fortfarande är ni en viktig del i era barns skolgång och har stor betydelse för era ungdomars utveckling och val på gymnasiet. Ni är alltid välkomna att ta kontakt med mentor, undervisande lärare och rektor. Alla
kontaktuppgifter finns på vår webbplats.

Via E-skola kan ni logga in med Bank-ID för att följa era ungdomars studieplan, frånvaro och betyg.

Det är viktigt att ni ser över era kontaktuppgifter i Adela Net och att de är uppdaterade och korrekta för er och er ungdom. Genom e-skola anmäler ni även frånvaro. Var extra noggrann med att mobil och epost stämmer överens då dessa är de vanligaste kommunikationsvägarna vi har.
Om ni önskar tolkhjälp så meddela elevens mentor snarast vilket språk som är aktuellt.

Vi fyra rektorer känner en härlig känsla på skolan bland elever och lärare. Under de första veckorna har klasserna och arbetslagen haft olika aktiviteter för att få ihop klasserna och elever och lärare fått möjlighet att lära känna varandra.

Vi kommer under kvällen presentera vår vision och ge en övergripande bild hur vi arbetar. Ni kommer att få en kortare föreläsning av en av våra kuratorer om oro och stress kopplat till studier samt information om hur vi arbetar främjande och förebyggande i vårt elevhälsoarbete.

VI SES PÅ RUDBECK!

Med vänliga hälsningar

Marcus Boljang, rektor för Naturvetenskapsprogrammet och International Baccalaureate (IB)

Johan Boo, tf rektor för Samhällsvetenskapsprogrammet, Tema världen och Beteende

Johanna Ballhausen Jonsson, rektor för Ekonomiprogrammet och Försäljning- och service

Jörel Bergström, rektor för Vård- och omsorgsprogrammet och Riksgymnasiet för döva och hörselskadade

Senast uppdaterad:

Publicerad: