Vi stärker gemenskapen och tryggheten på skolan

Vi startar ett samarbete med Tobias Karlsson och konceptet ”DU kan göra skillnad” för att förebygga mobbing och utanförskap och skapa en tryggare skola för både elever och lärare.

Tobias Karlsson står bakåtlutad på scen med nävarna knutna.

Tobias Karlsson föreläser för elever. Foto: Ehsan Shams

Tobias Karlssons starka föreläsning ”Du kan göra skillnad” är verklighetsanknuten till det samhälle vi lever i idag och är ett av flera verktyg som skolan använder för att eleverna ska må bra och trivas med sig själva.

– Vi vill inspirera till att gå från tyst åskådare till aktiv hjälpare. Elever och lärare kommer bland annat få prata om grupptryck och konsekvenser av mobbing. De får lära sig metoder för att minska mobbingen och praktiska verktyg för att öka medmänsklighet och empati. Alla de redskap som behövs för att tillsammans skapa en tryggare skolmiljö, starkare självkänsla och främja god psykisk hälsa, berättar Tobias Karlsson, grundare av konceptet.

Konceptet ”DU kan göra skillnad” är ett femstegsprogram där elever och lärare får handfast hjälp för att identifiera och agera på situationer som sällan syns.

– Värdegrundsarbetet är grunden till en väl fungerande skola. Nu inleder vi ett samarbete med konceptet ”DU kan göra skillnad” för att ytterligare stärka tryggheten och gemenskapen på skolan. Med utgångspunkt i Tobias Karlssons föreläsning om mobbning, utanförskap och psykisk ohälsa får våra elever och lärare ta del av föreläsningar, lektioner och workshop, säger Marcus Boljang, rektor på Rudbecksgymnasiet.

Även lärarna kommer få ta del av föreläsning och processledning inom ledarskap, för att utveckla sitt ledarskap i klassrummet.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?