Gå till innehåll

Frånvaroanmälan och ledighetsansökan

Om du blir sjuk och inte kan komma till skolan måste du eller din vårdnadshavare (gäller dig som är under 18 år) göra en frånvaroanmälan. Anmälan ska göras före första lektionen.

Frånvaroanmälan via webben

För en säker, snabb och effektiv hantering av frånvarorapportering är det önskvärt att du som vårdnadshavare använder e-tjänsten orebro.se/e-skola. Under inställningar kontrollerar du dina kontaktuppgifter, och väljer kontaktsätt för frånvarobesked. Vi använder e-post eller SMS för att meddela vårdnadshavare vid ogiltig frånvaro.

I e-skola kan du förutom anmäla frånvaro se din ungdoms schema, kurser och betyg.

Frånvaro måste anmälas före första lektionsstart för att vara giltig för hela dagen. I annat fall blir den giltig från det klockslag den anmäls. Den måste också anmälas varje dag.

Om elev måste lämna skolan under dagen på grund av sjukdom ska frånvaroanmälan göras.

För omyndiga elever är det vårdnadshavare som ska anmäla all frånvaro.

Här hittar du lathund för e-skola Pdf, 768.3 kB.

Rutiner för frånvarorapportering

Ogiltig frånvaro är en av de största orsakerna till att elever inte når målen i skolan, därför råder nolltolerans hos oss. Ogiltig frånvaro rapporteras till CSN när den är mer än några enstaka timmar under en månad eller sker vid upprepade tillfällen.

Skolan följer upp all frånvaro

I de fall vi anser att frånvaron är för hög (såväl anmäld som ogiltig) kontaktar vi vårdnadshavare. Vid upprepad frånvaro på grund av sjukdom kan skolan kräva läkarintyg, kan inte det uppvisas kan skolan bedöma frånvaron som ogiltig, och det kan bli aktuellt med rapportering till CSN.

Ogiltig frånvaro rapporteras till CSN när den är mer än några enstaka timmar under en månad eller sker vid upprepade tillfällen. Läs mer om konsekvenserna av detta på csn.se

Vid upprepad frånvaro på grund av sjukdom kan skolan kräva läkarintyg.

Ledighetsansökan

Om du behöver vara ledig från gymnasieskolan eller anpassade gymnasieskolan måste du ansöka om ledighet. Du ansöker om ledighet i Skola24 genom att logga in i e-skola. Tänk på att ansöka i god tid. Är du 18 år eller äldre kan du själv ansöka om ledighet. För omyndiga elever gör vårdnadshavare en ansökan.

Om du inte kan ansöka digitalt – prata med din mentor.

Utdrag ur 12 kap. 2§ gymnasieförordningen (2010:2039)

Rektorn får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter […] Eleven får också i mindre omfattning befrias från vissa undervisningspass eller från annat skolarbete av rektorn.

Så här använder du Skola24

Titta gärna på filmen för att se hur du som vårdnadshavare ansöker om ledighet i Skola24.

Här hittar du instruktionsfilmen för Skola24.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Tullängsgymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se