Gå till innehåll

Den kommunala anpassade gymnasieskolan är organiserad under Tullängsgymnasiet, men bedriver en del av sin verksamhet på Virginska gymnasiet och på Kvinnerstaområdet. Här erbjuder vi även utbildning inom individuellt program för elever som behöver en mer anpassad utbildning.

Våra program

Nationella programmet för fordonsvård och godshantering

Programmet för fordonsvård och godshantering är ett program för dig som är intresserad av olika typer av fordon, lager och godshantering. Det passar dig som tycker om att arbeta med service och som trivs i mötet med olika människor.

Utbildningen ger dig den yrkeskunskap du behöver för att kunna jobba inom fordons- och transportbranschen, till exempel inom bilrekonditionering, biltvätt, hjul- och däckservice och godshantering.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

En del av utbildningen sker på olika arbetsplatser. Utifrån ditt val av program ordnar skola tillsammans med dig APL-platser där du få möjlighet att växa in i arbetslivet och utveckla dina förmågor att samarbeta med arbetskamrater och möta människor i olika sammanhang. Det arbetsplatsförlagda lärandet omfattar minst 22 veckor.

Programstruktur

Utbildningen delas in i gymnasieskolegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, programfördjupning, individuellt val och gymnasiesarbete.

Länkarna går till Skolverkets kursinformation.

Gymnasieskolegemensamma ämnen i anpassad gymnasieskola

Kurs

Poäng

Engelska 1

100 p

Estetisk verksamhet

100 p

Historia 1

50 p

Idrott och hälsa 1

200 p

Matematik 1

100 p

Naturkunskap 1

50 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1

50 p

Svenska 1/Svenska som andra språk 1

200 p

Total

900 p

Programgemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Fordonsbranschen

200 p

Fordonsteknik 1

200 p

Godshantering 1

200 p

Total

600 p

Individuellt val

Individuellt val

200 p

Total

200 p

Gymnasiearbete i anpassad gymnasieskola

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

Nationella programmet Fastighet, anläggning och byggnation

Programmet för Fastighet, anläggning och byggnation är ett program för dig som är intresserad av olika jobb inom fastighetsbranschen. Du lär dig hur man underhåller fastigheter och lokaler, gör reparationer och underhåll med hjälp av måleri, plåt och bygg.

Du kommer även att lära dig arbeta med olika markarbeten och skötsel av grön och parkytor. Du kommer att få möjlighet att lära dig att köra till exempel traktor och åkgräsklippare och liknande maskiner och det finns även möjlighet att ta röjsågs- och motorsågskort. Du tränar på att använda olika verktyg, redskap och maskiner.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

En del av utbildningen sker på olika arbetsplatser. Utifrån ditt val av program ordnar skolan tillsammans med dig APL-platser där du få möjlighet att växa in i arbetslivet och utveckla dina förmågor att samarbeta med arbetskamrater och möta människor i olika sammanhang. Det arbetsplatsförlagda lärandet omfattar minst 22 veckor.

Programstruktur

Utbildningen delas in i gymnasieskolegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, programfördjupning, individuellt val och gymnasiearbete.

Gymnasieskolegemensamma ämnen i anpassad gymnasieskola

Kurs

Poäng

Engelska 1

100 p

Estetisk verksamhet

100 p

Historia 1

50 p

Idrott och hälsa 1

200 p

Matematik 1

100 p

Naturkunskap 1

50 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1

50 p

Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1

200 p

Total

900 p

Programgemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Bygg- och anläggning 1

100 p

Fastighetsskötsel

200 p

Service och bemötande 1

100 p

Total

400 p

Individuellt val

Kurs

Poäng

Individuellt val

200 p

Total

200 p

‌Gymnasiearbete inom anpassad gymnasieskola

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

Gemensamma aktiviteter

Vi ordnar gemensamma skolresor, studiebesök, friluftsdagar och annat kul, där du får möjlighet att träffa vänner från de andra programmen.

Bildspel från vår verksamhet

Här kan du se några bilder från det nationella programmet för skog och mark. Klicka på pilarna i bilden för att bläddra mellan bilderna.

Individuella programmet

Det individuella programmet inom anpassade gymnasieskolan är utformat för elever som behöver en mer anpassad utbildningsform. Innehållet i undervisningen utformas utifrån varje individs behov och förutsättningar.

Utbildningen på det individuella programmet inriktar sig främst på att förbereda eleven för en meningsfull sysselsättning som vuxen och ge kunskaper som leder till ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Skolmiljö som utvecklar kommunikation och socialt samspel

Vi lägger stor vikt vid att utveckla kommunikation och socialt samspel genom att erbjuda en skolmiljö där eleven, i samspel med jämnåriga elever och personal, utifrån sina förutsättningar, bygger relationer och deltar i sociala aktiviteter.

Vi prioriterar kultur- och hälsofrågor och ser till att dessa ingår som en integrerad del i all skolverksamhet.

Individuell studieplan

I samråd med vårdnadshavare utformar vi en individuell studieplan utifrån de ämnesområden som är speciellt intressanta och utvecklande. Eleven har också möjlighet att välja kurser på nationellt program.

Den garanterade undervisningstiden för individuella program är 3 600 timmar fördelade på fyra år. Undervisningen är organiserad i ämnesområden istället för enskilda ämnen. För varje ämnesområde finns en ämnesområdesplan. De individuella programmen innehåller följande ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

Vill du veta mer eller ansöka? Kontakta oss!

Vill du veta mer eller ansöka? Kontakta oss!

Namn

Titel

E-post

Telefon

Fredrik Aronsson

Rektor

fredrik.aronsson

@orebro.se

019-21 66 90

Lammin Jensen-Nytting

Biträdande rektor

lammin.jensen-nytting@orebro.se

076-551 52 81

Eva-Christin Larsson

Studie- och yrkesvägledare

eva-christin.larsson

@orebro.se

019-21 35 56

073-022 24 20

Vår skolmiljö

På den kommunala anpassade gymnasieskolan har vi skapat en skolmiljö där du är viktig. Här får din personlighet och dina kunskaper växa i samspel med jämnåriga och personal. I en lugn och trygg miljö kan du söka nya spännande erfarenheter och kunskaper för livet.

Vi lägger stor vikt vid att utveckla dina livskunskaper och din förmåga att kommunicera och ingå i ett socialt samspel.

Våra skolor har legitimerade lärare, speciallärare och erfaren personal. När du väljer en kommunal anpassad gymnasieskola får du den lilla verksamhetens fördelar på en väletablerad skola.

Du får din utbildning i en anpassad undervisningsmiljö och egen Ipad/dator under studietiden. Våra elevhälsoteam finns där för att hjälpa dig.

Gå en rundtur

Här kan du gå på rundtur i anpassade gymnasieskolans lokaler på Kvinnersta, Tullängen och Virginska. Du kan till exempel gå in och kolla runt i några av våra klassrum, våra matsalar och idrottshallar.

Så här förflyttar du dig mellan bilderna

Använd piltangenterna eller musen för att styra panoreringen och växla mellan bilderna om du sitter vid en dator. Om du använder mobil kan du använda vr-glasögon för att få en ännu bättre upplevelse av hur det ser ut på plats hos oss.

Gemensamma aktiviteter

Vi ordnar gemensamma skolresor, studiebesök, friluftsdagar och annat kul, så du får möjlighet att träffa vänner från de andra programmen.

Studie- och yrkesvägledning på anpassade gymnasieskolan

Studie- och yrkesvägledning

Anpassade gymnasieskolan i kommunen har en särskild studie- och yrkesvägledning. Vi samverkar med lärare, assistenter, skolledning, elevhälsoteam, försäkringskassa, arbetsförmedling och daglig verksamhet.

Det här hjälper vi till med

  • Vi ger vägledning till elever och har löpande kontakt med vårdnadshavare för att hitta en lämplig utbildningsväg och arbete eller sysselsättning.
  • Utifrån varje elevs behov, förutsättningar och val av program hjälper vi till med att skaffa praktikplatser.

Kontakta mig!

Eva-Christin Larsson, eva-christin.larsson@orebro.se, 019-21 35 56, 0730-22 24 20 

Kvalitetsarbete

På Tullängsgymnasiet arbetar vi systematiskt med att följa upp, utvärdera och förbättra kvalitén på våra utbildningar. Resultat, analys och beslut om utvecklingsområden redovisar vi varje år i en kvalitetsrapport för respektive program.

Nationella program på andra kommunala skolor i Örebro

Lämna klagomål

Dina åsikter är viktiga för oss och hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Vill du lämna klagomål på vår verksamhet är du välkommen att prata direkt med oss på skolan. Du kan även ringa eller mejla.

Mer information om vem som hanterar klagomål och vad du kan göra hittar du på orebro.se.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Tullängsgymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se