Gå till innehåll

Teknikprogrammet

För dig som är intresserad av teknik och design.

5

Inriktningar:

Design och produktutveckling

Informations- och medieteknik

Samhällsbyggande och miljö

Produktionsteknik

Teknikvetenskap

Är du intresserad av innovation, teknik och naturvetenskap? Då kan Teknikprogrammet vara rätt val för dig!

Det är flera saker som gör Teknikprogrammet på Tullängsgymnasiet unikt – den stora bredden, de omfattande valmöjligheterna inför framtiden, vår höga teknologiska nivå både när det gäller utrustning och lärarkompetens samt det täta samarbetet med det regionala näringslivet och universitet.

Inför årskurs 2 väljer du en av fem inriktningar:

 • Design och produktutveckling
 • Informations- och medieteknik
 • Samhällsbyggande och miljö
 • Produktionsteknik
 • Teknikvetenskap

En varierad vardag

Hos oss får du en stimulerande och varierad vardag i en trygg och tillåtande miljö som genomsyras av studiero. Undervisning i klassrum varvas med studiebesök, fältstudier, universitetsbesök, arbetsförlagt lärande och kontakter med regionens företag.

Vår idé om ”En väg in – flera vägar ut” genomsyras av en medveten satsning mot egenföretagande där utvecklingen av entreprenöriella egenskaper ligger i fokus.

Vi är ett Teknikcollege

Tullängsgymnasiet är ett certifierat Teknikcollege. Det innebär att vi har en kvalitetssäkrad utbildning med modern utrustning och ett nära samarbete med näringslivet.

Teknikcollege är Sveriges största samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning och en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Läs mer om Teknikcollege Örebro län.

Många möjligheter efter gymnasiet

Teknikprogrammet ger dig en bred behörighet och möjlighet till maximala meritpoäng inför högskolestudier. Efter examen är du väl förberedd för vidare studier på högskola och universitet.

Läs intervjun på Örebro universitets webbplats med studenter från Tullängen som börjat på AI Swedens Young Talent-program.

Läs intervjun på Örebro universitets webbplats med Herman, Elis och Markus som gick teknikinriktningen AI på Tullängen.

INRIKTNINGAR

Design och produktutveckling

Inriktningen passar dig som är intresserad av design eller vill lära dig hur du utvecklar nya produkter, från idéskiss till färdig produkt eller prototyp.

Kurser som ingår i utbildningen

Förutom de gymnasiegemensamma ämnena läser du även dessa kurser. Länkarna leder till Skolverket.


Kurser på inriktningen

Kurs

Poäng

Inriktning 300 p:


Bild och form 1a1

50 p

Cad 1

50 p

Design 1

100 p

Konstruktion 1

100 p

Programfördjupning 400 p:


Bild och form 1a2

50 p

Cad 2

50 p

Design 2

100 p

Entreprenörskap

100 p

Digitalt skapande 1 eller Matematik 4

100 p

Total

700 p


Informations- och medieteknik

Inriktningen passar dig som är intresserad av programmering, UX-design, appar, speldesign, Internet of Things eller andra spännande IT-projekt.

UX-Design

UX-Design står för User Experience-Design och handlar om upplevelsen av att använda en produkt eller ett system. Det kan gälla appar för mobiltelefoner, datorer och paddor, men också instrument- och kontrollpaneler. Syftet är att designa och utveckla produkter som förenklar människors vardag. Produkterna ska vara användarvänliga, ändamålsenliga, smarta, smidiga, snabba och roliga!

IoT

IoT är en förkortning av engelskans Internet of Things, ofta översatt till “sakernas internet”. Det handlar om att koppla upp vardagsföremål och fysiska utrymmen till Internet med hjälp av sensorer, mikrofoner, kameror och annan elektronik.

VR

Virtual Reality kan användas för att skapa 3D-visuell information om objekt, till exempel utställningar, geografiska platser och konstverk. Det är också en stor del i skapandet av 3D-applikationer, till exempel spel, gamifiering (att använda spelmekanik och speldesign inom andra områden, till exempel matematik) och undervisning via simuleringar.

Kurser som ingår i utbildningen

Förutom de gymnasiegemensamma ämnena läser du även dessa kurser. Länkarna leder till Skolverket.


Kurser på inriktningen

Kurs

Poäng

Inriktning

300 p

Dator- och nätverksteknik

100 p

Programmering 1

100 p

Webbutveckling 1

100 p

Programfördjupning

400 p

Gränssnittsdesign

100 p

Webbserverprogrammering 1

100 p

Tillämpad programmering

100 p

Digitalt skapande 1 eller Matematik 4

100 p

Total

700 p


Produktionsteknik

Inriktningen passar dig som vill lära dig mer om datorstyrd produktion, CAD-ritningar och tillverkning av produkter inom CNC. Här ingår även APL (arbetsplatsförlagt lärande) på teknikföretag.

Kurser som ingår i utbildningen

Förutom de gymnasiegemensamma ämnena läser du även dessa kurser. Länkarna leder till Skolverket.

Kurser på inriktningen

Kurs

Poäng

Inriktning

300 p

Mekatronik 1

100 p

Produktionskunskap 1

100 p

Produktionsutrustning 1

100 p

Programfördjupning

400 p

Cad 1

50 p

Cad 2

50 p

Datorstyrd produktion 1

100 p

Datorstyrd produktion 2

100 p

Digitalt skapande 1 eller Matematik 4

100 p

APL (arbetsplatsförlagt lärande)


Total

700 p


Samhällsbyggande och miljö

Inriktningen passar dig som är intresserad av arkitektur och samhällets utveckling och utformning. Du får lära dig om hållbart byggande, miljöfrågor och samhällsplanering.

Kurser som ingår i utbildningen

Förutom de gymnasiegemensamma ämnena läser du även dessa kurser. Länkarna leder till Skolverket.

Kurser på inriktningen

Kurs

Poäng

Inriktning

300 p

Arkitektur-hus

100 p

Byggnadsverk

100 p

Hållbart samhällsbyggande

100 p

Programfördjupning

400 p

Bild och Form 1a1

50 p

Cad 1

50 p

Entreprenörskap

100 p

Miljö- och energikunskap

100 p

Digitalt skapande 1 eller Matematik 4

100 p

Total

700 p


Teknikvetenskap

Inriktningen passar dig som vill läsa mer matematik, fysik och teknik och maximera din högskolebehörighet. Du får lära dig teknikvetenskapens arbetsmetoder och får välja om du vill specialisera dig mot biokemi eller AI.

Väljer du AI får du lära dig om framtidens teknik som självstyrande bilar och robotar. Väljer du Biokemi får du samma högskolebehörighet som Naturvetenskapsprogrammet och kan till exempel läsa vidare till läkare.

Kurser som ingår i utbildningen

Förutom de gymnasiegemensamma ämnena läser du även dessa kurser. Länkarna leder till Skolverket.

Kurser på inriktningarna

Kurs

Poäng

Inriktning

300 p

Fysik 2

100 p

Matematik 4

100 p

Teknik 2

100 p

Programfördjupning Biokemi

400 p

Biologi 1

100 p

Biologi 2

100 p

Kemi 2

100 p

Matematik 5

100 p

Programfördjupning AI

400 p

Matematik 5

100 p

Programmering 1- AI

100 p

Teknik-specialisering - AI

100 p

Teknik-specialisering - Robotik

100 p

Total

700 p


ÄMNEN OCH POÄNG

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Engelska 5

100 p

Engelska 6

100 p

Historia 1a1

50 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1c

100 p

Matematik 2c

100 p

Matematik 3c

100 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1b

100 p

Svenska 1 eller Svenska som 2:a språk 1

100 p

Svenska 2 eller Svenska som 2:a språk 2

100 p

Svenska 3 eller Svenska som 2:a språk 3

100 p

Total

1 100 p

Programgemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Fysik 1a

150 p

Kemi 1

100 p

Teknik 1

150 p

Total

400 p

Individuellt val

Kurs

Poäng

Individuellt val

200 p

Total

200 p

Gymnasiearbete

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

Utökade

Kurs

Poäng

Moderna språk

100 p

Historia 1a 2

50 p

Total

150 p

under utbildningen

 • Teknikcollege
 • UF-företagande
 • APL (arbetsplatsförlagt lärande)
 • Meritpoäng
 • Bred högskolebehörighet

efter studenten

 • Högskolestudier

efter högskolestudier

 • Ingenjör
 • Läkare

Kvalitetsarbete

På Tullängsgymnasiet arbetar vi systematiskt med att följa upp, utvärdera och förbättra kvalitén på våra utbildningar. Resultat, analys och beslut om utvecklingsområden redovisar vi varje år i en kvalitetsrapport för respektive program.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt

Titel

Telefon

E-post

Sandra Subraian Ekholm

Studie- och yrkesvägledare

019-21 39 68

SYV-TU@orebro.se

Isak Lindqvist

Ungdomsinformatör

076-551 52 59

isak.lindqvist@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Tullängsgymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se