Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Bygg- och anläggningsprogrammet

För dig som vill bygga och underhålla hus och anläggningar.

5

Inriktningar:

Anläggningsfordon

Husbyggnad

Mark och anläggning

Måleri

Plåtslageri

Bygg- och anläggningsprogrammet på Tullängsgymnasiet vänder sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar.

På programmet får du lära dig att arbeta med byggnation och anläggning. Du får kunskap om hur man bygger rationellt, säkert och miljömässigt samtidigt som du får kunskaper om branschens olika yrken och arbetsprocesser. Du kan välja mellan fem inriktningar: Anläggningsfordon, Husbyggnad, Mark och anläggning, Måleri eller Plåtslageri. Läs mer om respektive inriktningar längre ner.

Välj mellan flera olika yrkesområden

Byggbranschen erbjuder en rad intressanta yrken. Hos oss lägger du grunden till en karriär inom bygg och anläggning. Under första året får du prova på en rad olika yrkesområden. Inför årskurs 2 väljer du sedan inom vilket yrke du vill fortsätta.

Skaffa värdefulla kontakter i branschen

I årskurs 2 och 3 får du också arbeta ute på olika företag inom ”ditt” yrke i sammanlagt 16 veckor. Du får arbeta på både stora och små företag. Då har du chansen att visa upp dig för olika arbetsgivare och skaffa dig bra referenser. Tullängsgymnasiet har samarbete med många olika företag i byggbranschen, även utomlands.

Efter utbildningen

På Bygg- och anläggningsprogrammet får du grunderna i det yrke du valt. Efter utbildningen kan du söka arbete direkt. Du har redan bra kontakter då du i åk 2 och 3 fått arbeta ute på olika företag. Du är även behörig att söka till utbildningar inom yrkeshögskolan.

Behörighet för högskolestudier

På programmet har du även möjligheten att välja till grundläggande högskolebehörighet genom att läsa Svenska 2 och 3 samt Engelska 6.

Du har dessutom möjlighet att bredda dig ytterligare genom att kombinera yrkesutbildningen med att läsa kurser som ger särskild behörighet t ex Matematik 2a som ger särskild behörighet till tekniskt eller naturvetenskapligt basår. Även Historia 1a2 och Samhällskunskap 1a2 erbjuds. Dessa kurser startar endast om det finns tillräckligt intresse. Särskild behörighet förutsätter att du läst kurserna för grundläggande behörighet.

Introduktionsprogram

Om du saknar betyg i ett eller flera grundskoleämnen, som krävs för behörighet till ett nationellt program, kan du bli antagen till ett introduktionsprogram. På introduktionsprogrammet får du en egen studieplan anpassad helt till dina förutsättningar. Planen kan innehålla både grundskole- och gymnasiekurser. Vill du veta mer, kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola.

INRIKTNINGAR och fördjupning

Inriktning Husbyggnad

Husbyggnad ger kunskaper i nybyggnation, renovering och ombyggnation av bostäder och lokaler samt även broar och andra anläggningskonstruktioner. 

Länkarna går till Skolverkets kursinformation.

Ämnen på inriktningen

Kurs

Poäng

Inriktning 700 p:


Husbyggnadsprocessen

200 p

Husbyggnad 1

100 p

Husbyggnad 2

200 p

Husbyggnad 3 - ombyggnad

200 p

Programfördjupning 500 p, husbyggnad:


Entreprenörskap

100 p

Trä 1- stommar

100 p

Trä 2 - beklädnad

100 p

Trä 3 - montage

100 p

Specialyrken 1

100 p

Programfördjupning 500 p, trä och betong:


Entreprenörskap

100 p

Trä 1- stommar

100 p

Trä 2 - beklädnad

100 p

Trä 3 - montage

100 p

Specialyrken 1

100 p

Programfördjupning 500 p, golv:


Entreprenörskap

100 p

Golvläggning 1

100 p

Golvläggning 2 - våtrum

100 p

Golvläggning 3 - trä och laminat

200 p

Programfördjupning 500 p, betong:


Entreprenörskap

100 p

Betong 1 - lågform och platta på mark

100 p

Betong 2 - väggar och pelare

100 p

Betong 3 - bärlag

100 p

Betong 4 - golv

100 p

Programfördjupning 500 p, mur:


Entreprenörskap

100 p

Mur- och putsverk 1 — grundmurar

100 p

Mur- och putsverk 2 — murverk

100 p

Mur- och putsverk 3 — puts

100 p

Specialyrken 1

100 p

Total

1200 p

Inriktning Mark och anläggning

Mark och anläggning ger kunskaper i markarbeten för vägar, järnvägar, husgrunder, ledningar, gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar.

Länkarna går till Skolverkets kursinformation.

Ämnen på inriktningen

Kurs

Poäng

Inriktning 500 p:


Anläggningsprocessen

200 p

Anläggning 1

100 p

Anläggning 2

200 p

Programfördjupning 700 p:


Entreprenörskap

100 p

Anläggning – stensättning

100 p

Anläggning – ledningsbyggnad

200 p

Beläggning

200 p

Beläggningsarbeten

100 p

Total

1200 p

Inriktning Måleri

Måleri ger kunskaper i ny- och ommålning av invändiga och utvändiga ytor, uppsättning av tapeter och väv samt kunskaper om färgens estetiska och skyddande värden.

Länkarna går till Skolverkets kursinformation.

Ämnen på inriktningen

Kurs

Poäng

Inriktning 400 p:


Måleriprocessen

200 p

Måleri 1

100 p

Programfördjupning 800 p:


Entreprenörskap

100 p

Måleri 2

200 p

Måleri 3

200 p

Måleri 4

200 p

Måleri – dekorationstekniker

100 p

Total

1200 p

Inriktning Plåtslageri

Plåtslageri ger kunskaper i plåtslageri i en kombination av design och teknisk funktion för att skydda och ventilera olika byggnader.

Länkarna går till Skolverkets kursinformation.

Ämnen på inriktningen

Kurs

Poäng

Inriktning 400 p:


Plåtslageriprocessen

200 p

Plåtslageri – grunder

100 p

Ventilationsplåtslageri

100 p

Programfördjupning 800 p:


Entreprenörskap

100 p

Byggnadsplåtslageri 1

200 p

Byggnadsplåtslageri 2

200 p

Byggnadsplåtslageri 3

200 p

Plåtslageri – svetstekniker

100 p

Total

1200 p

Inriktning Anläggningsfordon

Anläggningsfordon ger kunskaper om schaktning och materialförflyttning inom väg- och ledningsarbete samt trafikkunskap.

Länkarna går till Skolverkets kursinformation.

Ämnen på inriktningen

Kurs

Poäng

Inriktning 900 p:


Anläggningsförare- process

100 p

Anläggningsförare 1

200 p

Anläggningsförare 2

200 p

Anläggningsförare 3

200 p

Anläggningsförare 4

200 p

Programfördjupning 300 p:


Anläggning - ledningsbyggnad

200 p

Anläggning - vägbyggnad

100 p

Total

1200 p

ÄMNEN OCH POÄNG

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Engelska 5

100 p

Historia 1a 1

50 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1a

100 p

Naturkunskap 1a 1

50 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1a 1

50 p

Svenska 1 eller Svenska som 2:a språk 1

100 p

Total

600 p

Programgemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Bygg och anläggning 1

200 p

Bygg och anläggning 2

200 p

Total

400 p

Inriktning och programfördjupning

Kurs

Poäng

Anläggningsfordon

1 200 p

Husbyggnad

1 200 p

Mark och anläggning

1 200 p

Måleri

1 200 p

Plåtslageri

1 200 p

Total

1 200 p

Individuellt val

Kurs

Poäng

Individuellt val

200 p

Total

200 p

Gymnasiearbete

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

efter studenten

  • Anläggningsförare
  • Byggnadsarbetare
  • Målare
  • Plåtslagare
  • Högskolestudier (kräver grundläggande och/eller särskild behörighet)

under utbildningen

  • Praktik/ APL (Arbetsplatsförlagt lärande)
  • Lärling Plåtslageri

efter högskolestudier

  • Byggnadsingenjör
  • Arkitekt

Kvalitetsarbete

På Tullängsgymnasiet arbetar vi systematiskt med att följa upp, utvärdera och förbättra kvalitén på våra utbildningar. Resultat, analys och beslut om utvecklingsområden redovisar vi varje år i en kvalitetsrapport för respektive program.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Sandra Subraian Ekholm

Studie- och yrkesvägledare

019-21 39 68

SYV-TU@orebro.se

Alexander Berggren

Ungdomsinformatör

076-551 52 59

alexander.berggren@orebro.se


Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Tullängsgymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se