Gå till innehåll

Bygg- och anläggningsprogrammet

För dig som vill bygga och underhålla hus och anläggningar.

5

Inriktningar:

Anläggningsfordon

Husbyggnad

Mark och anläggning

Måleri

Plåtslageri

Är du intresserad av byggnation, samarbete och problemlösning? Då kan Bygg- och anläggningsprogrammet vara rätt val för dig!

Fem olika inriktningar

På Bygg- och anläggningsprogrammet får du lära dig att arbeta med byggnation och anläggning. Du får kunskap om hur du bygger rationellt, säkert och miljömässigt, samtidigt som du får kunskap om branschens olika yrken och arbetsprocesser.

Du kan välja mellan fem inriktningar:

 • Anläggningsfordon
 • Husbyggnad
 • Mark och anläggning,
 • Måleri
 • Plåtslageri

En varierad vardag

Hos oss får du en stimulerande och varierad vardag i en trygg och tillåtande lärmiljö. Undervisning i klassrum och bygghallar varvas med studiebesök, branschträffar och arbetsplatsförlagt lärande.

Första året får du prova på olika yrken inom bygg- och anläggning. Det ger dig goda förutsättningar att göra ett medvetet val av inriktning inför årskurs 2.

Branschrekommenderad skola

Bygg- och anläggningsprogrammet på Tullängsgymnasiet har blivit branschrekommenderad av byggbranschens yrkesnämnd, BYN. De innebär att vi har blivit granskade och uppfyller alla kriterier för att erbjuda en grundläggande yrkesutbildning i enlighet med bygg- och anläggningsbranschens krav.

Värdefulla kontakter i branschen

Under årkurs 2 och 3 gör du 16 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande). Då lär du dig yrket ute på olika arbetsplatser tillsammans med en handledare.

Tullängsgymnasiet har väletablerade kontakter inom byggbranschen och många företag vill samarbeta med oss.

Många möjligheter efter gymnasiet

Efter examen kan du börja arbeta direkt, läsa vidare inom yrkeshögskolan eller starta eget företag - vår idé om En väg in – flera vägar ut.

I utbildningen ingår kurser för att nå grundläggande högskolebehörighet. Du har även möjlighet att läsa Matematik 2a, som ger särskild behörighet till tekniskteller naturvetenskapligt basår. Efter vidare studier kan du bli till exempel byggingenjör eller arkitekt.

Introduktionsprogram

Om du saknar betyg i ett eller flera grundskoleämnen, som krävs för behörighet till ett nationellt program, kan du bli antagen till ett introduktionsprogram. På introduktionsprogrammet får du en egen studieplan anpassad helt till dina förutsättningar. Planen kan innehålla både grundskole- och gymnasiekurser. Vill du veta mer, kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola.

INRIKTNINGAR och fördjupning

Anläggningsfordon

Inriktningen ger dig kunskap om markarbeten, som schakt och materialförflyttning inom väg- och ledningsarbete samt framförande och underhåll av anläggningsmaskiner. Yrkesutgång: anläggningsmaskinförare.

Obs! Inriktningen väljer du redan till årskurs 1.

Kurser som ingår i utbildningen

Förutom de gymnasiegemensamma ämnena läser du även dessa kurser. Länkarna leder till Skolverket.

Ämnen på inriktningen

Kurs

Poäng

Inriktning

900 p

Anläggningsförare- process

100 p

Anläggningsförare 1

200 p

Anläggningsförare 2

200 p

Anläggningsförare 3

200 p

Anläggningsförare 4

200 p

Programfördjupning

300 p

Anläggning - ledningsbyggnad

200 p

Anläggning - vägbyggnad

100 p

Total

1200 p

Husbyggnad

Inriktningen ger dig kunskap om nybyggnation, renovering och ombyggnation av bostäder och lokaler, samt byggnation av broar och andra anläggningskonstruktioner.

Yrkesutgång: träarbetare (snickare).

Vi erbjuder även programfördjupning mot yrkesutgång
murare, plattsättare, golvläggare eller glastekniker.

Kurser som ingår i utbildningen

Förutom de gymnasiegemensamma ämnena läser du även dessa kurser. Länkarna leder till Skolverket.

Mark och anläggning

Inriktningen ger dig kunskap om markarbeten för vägar, järnvägar, husgrunder, ledningar, gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar.

Yrkesutgång: väg- och anläggningsarbetare

Kurser som ingår i utbildningen

Förutom de gymnasiegemensamma ämnena läser du även dessa kurser. Länkarna leder till Skolverket.

Ämnen på inriktningen

Kurs

Poäng

Inriktning

500 p

Anläggningsprocessen

200 p

Anläggning 1

100 p

Anläggning 2

200 p

Programfördjupning

700 p

Entreprenörskap

100 p

Anläggning – stensättning

100 p

Anläggning – ledningsbyggnad

200 p

Beläggning

200 p

Beläggningsarbeten

100 p

Total

1200 p

Måleri

Inriktningen ger dig kunskap om ny- och ommålning av både invändiga och utvändiga ytor, uppsättning av tapeter och väv samt kunskaper om färgens estetiska och skyddande värden.

Yrkesutgång: byggnadsmålare

Kurser som ingår i utbildningen

Förutom de gymnasiegemensamma ämnena läser du även dessa kurser. Länkarna leder till Skolverket.

Ämnen på inriktningen

Kurs

Poäng

Inriktning

400 p

Måleriprocessen

200 p

Måleri 1

100 p

Programfördjupning

800 p

Entreprenörskap

100 p

Måleri 2

200 p

Måleri 3

200 p

Måleri 4

200 p

Måleri – dekorationstekniker

100 p

Total

1200 p

Plåtslageri

Inriktningen ger dig kunskap om plåtslageri i en kombination av design och teknisk funktion för att skydda och ventilera olika byggnader. Delar av utbildningen sker på branschskolan i Katrineholm.

Yrkesutgång: byggnadsplåtslagare

Kurser som ingår i utbildningen

Förutom de gymnasiegemensamma ämnena läser du även dessa kurser. Länkarna leder till Skolverket.

Ämnen på inriktningen

Kurs

Poäng

Inriktning

400 p

Plåtslageriprocessen

200 p

Plåtslageri – grunder

100 p

Ventilationsplåtslageri

100 p

Programfördjupning

800 p

Entreprenörskap

100 p

Byggnadsplåtslageri 1

200 p

Byggnadsplåtslageri 2

200 p

Byggnadsplåtslageri 3

200 p

Plåtslageri – svetstekniker

100 p

Total

1200 p

ÄMNEN OCH POÄNG

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Engelska 5

100 p

Historia 1a 1

50 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1a

100 p

Naturkunskap 1a 1

50 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1a 1

50 p

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

100 p

Total

600 p

Programgemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Bygg och anläggning 1

200 p

Bygg och anläggning 2

200 p

Total

400 p

Inriktning och programfördjupning

Kurs

Poäng

Anläggningsfordon - fördjupningskurser

1 200 p

Husbyggnad - fördjupningskurser

1 200 p

Mark och anläggning - fördjupningskurser

1 200 p

Måleri - fördjupningskurser

1 200 p

Plåtslageri - fördjupningskurser

1 200 p

Total

1 200 p

Individuellt val

Kurs

Poäng

Individuellt val

200 p

Total

200 p

Gymnasiearbete

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

Individuellt val

Kurs

Poäng

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100 p

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100 p

Engelska 6

100 p

Total

300 p

under utbildningen

 • APL (arbetsplatsförlagt lärande)
 • Lärling på plåtslageri
 • Grundläggande högskolebehörighet
 • Yrkesdiplom

efter studenten

 • Anläggningsförare
 • Byggnadsarbetare
 • Målare
 • Plåtslagare
 • Högskolestudier (kräver grundläggande och/eller särskild behörighet)

efter högskolestudier

 • Byggnadsingenjör
 • Arkitekt

Kvalitetsarbete

På Tullängsgymnasiet arbetar vi systematiskt med att följa upp, utvärdera och förbättra kvalitén på våra utbildningar. Resultat, analys och beslut om utvecklingsområden redovisar vi varje år i en kvalitetsrapport för respektive program.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt

Titel

Telefon

E-post

Sandra Subraian Ekholm

Studie- och yrkesvägledare

019-21 39 68

SYV-TU@orebro.se

Isak Lindqvist

Ungdomsinformatör

076-551 52 59

isak.lindqvist@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Tullängsgymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se