Gå till innehåll

Telefon och adress

019-21 10 00 (Örebro kommuns servicecenter)
Expeditionen: 019-21 66 22, 019-21 66 24, 019-21 66 25
E-post: tullangsgymnasiet@orebro.se

Besöksadress: Tullängsgatan 7, 702 25 Örebro
Postadress: Box 31170, 701 35 Örebro

Frånvaroanmälan

Terminalen

Besöksadress: Skebäcksvägen 48–50, 702 15 Örebro
Postadress: Box 31175, 701 35 Örebro

Kontaktuppgifter till skolans personal

All personal sorterad i bokstavsordning på efternamn. Om du bara vet förnamnet kan du söka på det i sökrutan uppe i sidhuvudet.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Kontaktuppgifter till skolledning

Namn

Titel

Telefon

E-post

Fredrik Aronsson

Rektor

Anpassad gymnasieskola

019‑21 66 90

fredrik.aronsson@orebro.se

Gustav Axmon

Rektor

Teknik­programmet

Yrkesvux - CNC-operatör

019‑21 66 30 

gustav.axmon@orebro.se

Maria Hjertqvist

Rektor

Riksgymnasiet Örebro, anpassad gymnasieskola för döva och hörselskadade

019-21 67 50
070-355 09 10

maria.hjertqvist@orebro.se

Anna Katrin Sjöström

Biträdande rektor

Riksgymnasiet Örebro, anpassad gymnasieskola för döva och hörselskadade

076-551 11 00

anna.a.sjostrom@orebro.se

Carolina Gustander

Rektor

Bygg- och anläggningsprogrammet

El- och energi­programmet

Yrkesvux - Byggnadsarbetare-husbyggnad

Yrkesvux - Byggnadsarbetare-måleri

Yrkesvux - Nätverkstekniker

019-21 66 26

carolina.gustander@orebro.se

Petra Järrenberg

Rektor

Fordons- och transportprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet

Yrkesvux - Yrkesförare godstransporter

 019-21 60 20

 petra.jarrenberg@orebro.se

Marie Lindman

Rektor

Riksgymnasiet

076-551 65 61

marie.lindman@orebro.se

Tina Ottosson

Verksamhetschef Tullängsgymnasiet

019-21 61 75

tina.ottosson@orebro.se

Mokhtar Bennis

Verksamhets­­chef Riksgymnasiet, Riksgymnasiet Örebro, anpassad gymnasieskola för döva och hörselskadade, Anpassad gymnasieskola

019-21 59 30

mokhtar.bennis@orebro.se

Kontaktuppgifter till administration

Namn

Titel

Telefon

E-post

Helena Luthman

Administrativ samordnare,

Teknik­programmet

019-21 66 24

helena.luthman@orebro.se

Britt-Marie Karlsson

Administratör,

Bygg- och anläggnings­programmet, El-och energi­programmet, Yrkesvux

019-21 66 22

britt‑marie.karlsson@orebro.se

Jenny Sandlin

Administratör, Fordons- och transport­programmet, VVS-och fastighets­programmet, Riksgymnasiet, Yrkesvux

019-21 66 25

jenny.sandlin@orebro.se

Erika Jakobsson

Administrativ samordnare, Anpassad gymnasieskola

019-21 63 60

erika.jakobsson@orebro.se

Mohammed El-Yassir

Administratör, Riksgymnasiet Örebro, anpassad gymnasieskola för döva och hörselskadade

019-21 64 90

mohammed.el-yassir@orebro.se

Ida Ahlberg

 

Tjänstledig


ida.ahlberg@orebro.se

Kontaktuppgifter till skolservice. Följande tider är skolserviceexpeditionen bemannad: Måndag–fredag kl. 8–8.45 och kl. 11.30-12.30.

Namn

Titel

Telefon

E-post

Nenne Gustavson

Administrativ chef

070‑300 59 09

nenne.gustavson@orebro.se

Bo Jacobsson

Vaktmästare

019-21 65 65

bo.jacobsson@orebro.se

Stephen Havstorm

Vaktmästare

076-551 44 19

stephen.havstorm@orebro.se

Per-Eric Jonzon

Vaktmästare

076-551 20 20

per-eric.jonzon@orebro.se

Kontaktuppgifter till elevhälsan

Kontaktuppgifter till elevhälsoteam för Riksgymnasiet för döva och hörselskadade

Titel

Namn

Telefon

E-post

Audionom

Helena Hedlund

019-21 66 92
070‑511 80 04

helena.hedlund@orebro.se

Kurator

Malin Samuelsson


076-551 10 84 (SMS/3G)

malin.samuelsson@orebro.se

Rektor

Marie Lindman

076-551 65 61

marie.lindman@orebro.se

Skolpsykolog

Sandra Jansson


Träffas enligt överenskommelse

Skolsköterska

Karin Axelsson

019-21 66 12
076-496 83 60

karin.axelsson@orebro.se

Speciallärare

Camilla Sjölander Nordin

076-551 64 88

camilla.sjolander@orebro.se

Specialpedagog

Marie Brahn

070-551 62 09

marie.brahn@orebro.se

Tf. Studie- och yrkesvägledare

Kia Westerlund

076-551 55 21

kia.westerlund@orebro.se

Kontaktuppgifter till elevhälsoteam för gymnasieskolan

Titel

Namn

Telefon

E-post

Kurator
Anpassad gymnasieskola

Sabina Bergenstråhle

019‑21 66 13, 076‑551 47 07


sabina.bergenstrahle@orebro.se

Kurator

Bygg & anläggning, Fordon & transport, VVS & fastighet

Anna Gustafsson

070-561 11 63

anna.gustafsson@orebro.se

Kurator

Teknik, El & energi

Matilda Almquist

019-21 66 15
076-551 41 35

matilda.almquist@orebro.se

Skolsköterska
Bygg & anläggning, Fordon & transport, El & energi och VVS & fastighet

Lena Ekholm

019-21 60 21

lena.ekholm@orebro.se

Skolsköterska
Teknik

Marie Arvidsson

019-21 64 62
070-632 70 40

marie.a.arvidsson@orebro.se

Skolpsykolog

Matilda Brodin


Träffas enligt överenskommelse

Specialpedagog Fordon & transport

Mona Borg

019-21 55 80
076-551 13 70

mona.borg@orebro.se

Specialpedagog Teknik

Kicki Gårdeman

019-21 66 39

kicki.gardeman@orebro.se

Specialpedagog
Bygg- och anläggning
El- och Energi

Lisa Hjalmarsson

019-21 65 93

070-566 04 48

lisa.hjalmarsson@orebro.se

Studie- och yrkesvägledare

Sandra Subraian Ekholm

019-21 39 68

SYV-TU@orebro.se

Riksgymnasiet Örebro, anpassad gymnasieskola för döva och hörselskadade

Titel

Namn

Telefon

E-post

Kurator

Jenny Ljungberg

070-616 76 00

jenny.ljungberg@orebro.se

Skolpsykolog

Sandra Jansson


Träffas enligt överenskommelse

Skolsköterska

Carina Erikssoncarina.eriksson@orebro.se

Specialpedagog

Lotta Eklöf Ekman

 

lotta.eklof.ekman@orebro.se

Kontaktuppgifter för elevhälsoteam för Anpassad gymnasieskola

Titel

Namn

Telefon

E-post

Kurator

Sabina Bergenstråhle

019-21 66 13

076‑551 47 07

sabina.bergenstrahle@orebro.se

Skolspykolog

Malin Adell


Träffas enligt överenskommelse

Skolsköterska

Marie Arvidsson

019-21 64 62
070-632 70 40

marie.a.arvidsson@orebro.se

Specialpedagog

Linda Makris

070 5082884

linda.makris@orebro.se

Fakturaadress och organisationsnummer

Örebro kommun Fakturacentral
Tullängsgymnasiet
Box 30100
701 35 Örebro

Organisationsnummer 212000-1967

Karta över skolområdet

Karta över skolområdet.

Hus

Verksamhet

Hus B

Restaurang Tullängen

Hus C

Fordons- och transportprogrammet (inriktning Transport har även undervisning på Terminalen, Skebäcksvägen 48-50)

Hus D

Idrottshall

Hus E

Aula, Anpassad gymnasieskola, Vaktmästeri

Hus F

Kansli, Kurator och Skolsköterska, Riksgymnasiet för döva och hörselskadade
Studie- och yrkesvägledare

Hus G

Café Innova, Dator- och kommunikationsteknik, Teknikprogrammet

Hus H

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, anpassad gymnasieskola

Hus I

Bibliotek, Kulturama

Hus K

Elteknik

Hus L, M och P

Bygg- och anläggningsprogrammet

Hus N

VVS- och fastighetsprogrammet

Hus R

Komtek, Tekniskt Centrum

Lämna klagomål

Dina åsikter är viktiga för oss och hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Vill du lämna klagomål på vår verksamhet är du välkommen att prata direkt med oss på skolan. Du kan även ringa eller mejla.

Mer information om vem som hanterar klagomål och vad du kan göra hittar du på orebro.se.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Tullängsgymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se