Meny

Frånvaroanmälan och ledighetsansökan

Om du blir sjuk eller av någon annan anledning inte kan komma till skolan måste du eller din vårdnadshavare (gäller dig som är under 18 år) göra en frånvaroanmälan. Anmälan ska göras före första lektionen. Behöver du vara ledig måste du ansöka om ledighet.

Frånvaroanmälan via webben

Enklast gör du frånvaroanmälan direkt på webben. Förutom att anmäla frånvaro kan du där också se schema, den totala frånvaron hittills och frånvarodetaljer. 

Du kan bara anmäla frånvaro framåt i tiden. Har första lektionen redan startat kan du alltså inte anmäla frånvaro för denna.

Frånvaroanmälan via telefonsvarare

Estetiska, Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammen

019-21 64 99

Kom ihåg att uppge

  • personnummer
  • namn
  • klass
  • vilken dag/tid det gäller

Blir du sjuk under dagen och går hem, ska på läkar-/tandläkarbesök, måste din vårdnadshavare anmäla detta om du är omyndig. Myndig elev kan anmäla frånvaron på expeditionen.

Rutiner för frånvarorapportering

I skollagen står att skolan ska meddela vårdnadshavare skyndsamt om en elev uteblir från lektioner utan giltig anledning. Vi använder därför e-post eller SMS för att meddela dig som vårdnadshavare om ditt barn har ogiltig frånvaro. Ogiltig frånvaro är en av de största orsakerna till att elever inte når målen i skolan, därför råder nolltolerans hos oss. Ogiltig frånvaro rapporteras till CSN när den är mer än några enstaka timmar under en månad eller sker vid upprepade tillfällen. Läs mer om konsekvenserna av detta på CSN:s hemsida. 

Vad är ogiltig frånvaro?

Frånvaro räknas som ogiltig om en elev uteblir utan att vara frånvaroanmäld, utan att ha befriats från ett visst inslag i undervisningen eller ha beviljats ledighet. Det är därför viktigt att du som vårdnadshavare anmäler frånvaro varje dag som ditt barn är sjukt. Du kan också anmäla flera dagar framåt och anmäla i förväg när det gäller planerad frånvaro som till exempel läkar- eller tandläkarbesök. Vid upprepad frånvaro på grund av sjukdom kan skolan kräva läkarintyg.

Ledighetsansökan

Om du behöver vara ledig måste du ansöka om ledighet. Det är viktigt att elev/vårdnadshavare läser skolans riktlinjer för ledighet innan ansökan görs (se riktlinjer nedan). Skriv ut och fyll i blanketten och lämna den till skolans expedition.

Ledighetsansökan (pdf, 24.1 kB)

Utdrag ur gymnasieförordningen 2010:2039 12 kap 2§

Rektorn får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Eleven får i mindre omfattning befrias från vissa undervisningspass eller från annat skolarbete av rektorn.

Senast uppdaterad: 21 september 2020

Publicerad: 26 augusti 2015
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Karolinska gymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 12–16.30

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se