Gå till innehåll

Elevdatorer och e-skola

På alla Örebros kommunala skolor är digitala hjälpmedel en självklar del i skolarbetet. Hos oss får du låna ett digitalt verktyg under din studietid, på skolan finns åtkomst till trådlöst internet och vi använder oss av olika digitala arbetsverktyg.

Elevdatorer

Hos oss får du låna en egen dator eller surfplatta under din studietid. Mer information om elevdatorerna, support, försäkring hittar du på orebro.se.

Trådlöst nät

Trådlöst nät finns i alla klassrum och i de flesta andra utrymmen i skolan.

E-skola

E-skola är de kommunala skolornas gemensamma ingång för lärande och kommunikation. Via e-skola hittar du bland annat vår lärplattform It's learning som används för kommunikation mellan dig och dina lärare. Här hittar du information om kurser, självstudier, läxor med mera. Via e-skola kan både du och dina föräldrar även enkelt anmäla eventuell frånvaro.

Vår undervisningsmiljö

Alla våra program är anpassade för en modern arbetsmarknad. Med en examen från Karro är du väl förberedd för att studera vidare. På Karro är du huvudpersonen. Vi ger dig tryggheten, självförtroendet och de verktyg du behöver för att forma din egen framtid. Vi satsar mycket på trivsel och god arbetsmiljö. Därför är det viktigt att alla, både elever och personal känner delaktighet i att hålla kvar den goda studiemiljön.  Vi vill att tiden på Karro ska vara både utvecklande och inspirerande för varje elev.

Behöriga och kompetenta lärare

Under din tid här kommer våra behöriga och kompetenta lärare stötta dig och ge dig möjlighet att få de kunskaper du behöver för framtiden.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Karolinska gymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se