Gå till innehåll

Det är Gymnasieantagningen i Örebro län som sköter antagningen till årskurs 1, och det är på deras webbplats du gör din ansökan.

orebro.se/gymnasieantagningen står det hur du gör för att ansöka. Där finns också information om viktiga datum för när du:

  • kan ansöka
  • kan göra eventuella omval
  • får ditt besked om antagning.

Behörighet, meritvärde och antagningsstatistik

Gymnasieantagningen har även information om behörigheter och hur du räknar ut ditt meritvärde.

Vad är det för antagningspoäng till de olika programmen?

Det varierar från år till år så det går inte att svara på. Däremot kan du titta på antagningspoäng (meritvärde) från föregående år, men det är viktigt att du vet att de siffrorna är för de elever som redan går på gymnasiet. Det som gäller för dig vet vi inte förrän antagningen är klar. På orebro.se/gymnasieantagningen finns antagningsstatistik där du kan se vilket meritvärde den som fick sista platsen på ett program hade.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Karolinska gymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se