Gå till innehåll

Introduktionsprogrammet Programinriktat val

Du som saknar betyg i ett eller flera grundskoleämnen, och därför inte är behörig till gymnasieskolans nationella program, kan söka ett introduktionsprogram. På Karolinska gymnasiet finns introduktionsprogrammet Programinriktat val.

Programmet vänder sig till dig som saknar behörighet i engelska eller matematik och som vill bli behörig till Naturbruksprogrammet. Målet är att du på max ett år ska läsa in de kunskaper du saknar.

Du går tillsammans med eleverna på det nationella yrkesprogrammet och kombinerar det med studier i de grundskoleämnen där du saknar behörighet.

Så här söker du

Du gör en vanlig gymnasieansökan till Gymnasieantagningen i Örebro län.

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledare

Kontakt

Titel

Telefon

E-post

Magnus Nordfamne

Studie- och yrkesvägledare

019-21 65 09

magnus.nordfamne@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Karolinska gymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se