Gå till innehåll

Internationella relationer

För dig som brinner för globala frågor.

1

Inriktning:

Internationella relationer

Gillar du utmaningar och är intresserad av politik, globala frågor och aktuella händelsen i världen? Då ska du välja Internationella relationer – en spetsutbildning inom Samhällsvetenskaps-programmet som kan sökas av elever från hela landet.

Studera samhället globalt och lokalt

På programmet får du lära dig hur samhället utvecklas och fungerar, både i Sverige och globalt. Du får studera politik, statsvetenskap och ekonomi ur ett internationellt perspektiv och får lära dig om konflikter i världen, NATO:s roll, terrorism och aktuella händelser.

För att trivas på programmet behöver du tycka om att utmanas, klara av ett högt tempo och känna dig trygg i att använda engelska.

Förstå världen

Vilka aktörer finns på den internationella arenan och vilka mål har de? Vilka medel kan de använda och vilka regler finns? Hur går det att förklara konflikter? Vad får globaliseringen för följder? Finns det vinnare och förlorare i världen? Det är några av frågorna som vi fördjupar oss i för att du ska få en förståelse av världen och internationella relationer.

Nationella och internationella utbyten

Vi bjuder in verkligheten i utbildningen genom att ha till exempel workshops och föreläsningar med externa organisationer. I flera projekt samarbetar vi med Svenska FN-förbundet. Vi har ett stort engagemang för globala frågor och genomför olika rollspel, både inom FN och EU.

Genom EU-programmet Erasmus+ har vi även samarbets- och utvecklingsprojekt med organisationer i andra europeiska länder. Det ger dig chans till resor både inom Sverige och utomlands.

Certifierad EU- och FN-skola

Karolinska gymnasiet är en certifierad EU-skola och länets enda FN-certifierade gymnasieskola. Vi har en engagerad FN-förening och EU-förening för dig som
brinner för internationella frågor.

Bli junior EU-ambassadör

När du läser Internationella relationer har du möjlighet att bli junior EU-ambassadör. Det innebär att du tillsammans med dina klasskamrater håller i FN- och EU-rollspel för elever från hela skolan och från andra länder.

Få högskolepoäng redan i gymnasiet

Utbildningen har utformats tillsammans med Örebro universitet. Det innebär bland annat att du får chans att läsa på universitetet och ta högskolepoäng redan under din tid på gymnasiet.

Du läser i högre fart i årskurs 1 och 2: 850 poäng respektive 950 poäng, för att i årskurs 3 läsa en kurs på Örebro universitet, till exempel "Från revolution till revolution". Godkänd kurs ger dig 7.5 högskolepoäng.

Bred behörighet med många möjligheter

Programmet ger dig en bred högskolebehörighet och maximala meritpoäng för studier på högskola och universitet. Efter vidare studier kan du bli till exempel
FN- eller EU-tjänsteman, politiker, journalist, trend- och omvärldsanalytiker, utredare, lärare och diplomat.

Klasskamrater från hela Sverige

Utbildningen har riksintag vilket innebär att vi tar emot sökande från hela Sverige.

Fördjupning

Fördjupning

Vissa områden du studerar i fördjupningskurserna är grundläggande, till exempel aktörer, mål, medel och rättssystem. Sedan finns det många andra områden som vi tar upp under kurser i internationella relationer och internationell ekonomi, till exempel aktuella konflikter i världen (Syrien), evenemang (OS), FN, terrorism och trafficking.

Här ser du vilka kurser som ingår i fördjupningen (länkarna går till kursbeskrivning på Skolverkets webbplats):

Kurser på fördjupningen

Kurs

Poäng

Internationella relationer

100 p

Internationell ekonomi

100 p

Engelska 7

100 p

Universitetskurs

7.5 hp

ÄMNEN OCH POÄNG

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Engelska 5

100 p

Engelska 6

100 p

Historia 1b

100 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1b

100 p

Matematik 2b

100 p

Naturkunskap 1b

100 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1b

100 p

Svenska 1 eller Svenska som 2:a språk 1

100 p

Svenska 2 eller Svenska som 2:a språk 2

100 p

Svenska 3 eller Svenska som 2:a språk 3

100 p

Total

1150 p

Programgemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Filosofi 1

50 p

Psykologi 1

50 p

Moderna språk 3 och 4

200 p

Total

300 p

Inriktningskurser

Kurs

Poäng

Samhällskunskap 2 och 3

200 p

Religion 2

50 p

Historia 2a

100 p

Geografi 1

100 p

Total

450 p

Fördjupningskurser

Kurs

Poäng

Internationella relationer

100 p

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

100 p

Engelska 7

100 p

Total

300 p

Individuellt val

Kurs

Poäng

Urval av kurser

200 p

Total

200 p

Gymnasiearbete

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

under utbildningen

 • FN-skola
 • Utlandsvistelse
 • Universitetsstudier
 • Bred högskolebehörighet

efter studenten

 • Högskole-/universitetsstudier (kan kräva särskild behörighet)

efter högskolestudier

 • FN-tjänsteman
 • EU-tjänsteman
 • Politiker
 • Journalist
 • Trend- och omvärldsanalytiker
 • Diplomat

Kvalitetsarbete

På Karolinska gymnasiet arbetar vi systematiskt med att följa upp, utvärdera och förbättra kvalitén på våra utbildningar. Resultat, analys och beslut om utvecklingsområden redovisar vi varje år i en kvalitetsrapport för respektive program.

Vill du veta mer? Kontakta mig

Magnus Nordfamne, studie- och yrkesvägledare, 019-21 65 09, magnus.nordfamne@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Karolinska gymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se