Gå till innehåll

Samhällsvetenskapsprogrammet

För dig som är nyfiken på samhället, lokalt och globalt.

1

Inriktning:

Samhällsvetenskap

Är du intresserad av hur människan och samhället fungerar i Sverige och andra länder? Vill du få en bra grund att stå på inför framtida studier? Välj Samhällsvetenskapsprogrammet!

Studera samhället - lokalt och globalt

På Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap, läser du bland annat ämnena historia, samhällskunskap, geografi och religion.

Du får lära dig hur människa och samhälle utvecklas och fungerar, både i Sverige och globalt, och utvecklar dina kunskaper om hur samhället ser ut runt omkring oss. Du får bland annat fördjupa dig i mänskliga rättigheter, maktförhållanden, ekonomi, politik, sociala villkor och människors relationer.

I årskurs 3 väljer du mellan programfördjupningarna "Beteende och relationer" och "Brott och straff".

Genom individuella val kan du även läsa till exempel entreprenörskap, där du får skapa och driva ett UF-företag, eller en mer praktisk kurs som bild, dans eller fotografi.

Lär dig kommunicera, argumentera och analysera

Hos oss får du utveckla dina kunskaper inom kommunikation, argumentation och analys. Du lär dig att motivera dina egna ställningstaganden och diskutera och formulera lösningar på allt från etiska dilemman till internationella konflikter.

Varierat och tematiskt

Undervisningen är varierad och ibland tematisk. Det innebär att flera lärare och kurser samarbetar runt ett gemensamt tema för att du ska få en förståelse för helheten.

Internationella samarbeten

Vi har utbyten med flera skolor i andra länder. Det ger dig möjlighet att lära känna elever från andra länder, kulturer och skolmiljöer, bo hos en familj utom­lands och fördjupa dina kunskaper om internationella frågor i ett internationellt sammanhang.

FN-certifierad skola

Karolinska gymnasiet är länets enda FN-certifierade gymnasieskola. Vi har ett stort engagemang för globala frågor och genomför varje år FN-rollspel och EU-rollspel. Vi har även en engagerad FN-förening för dig som brinner för internationella frågor.

Bred högskolebehörighet

Programmet ger dig en bred högskolebehörighet. Efter vidare studier kan du till exempel arbeta som jurist, journalist, lärare, polis, diplomat, psykolog eller ett annat samhällsorienterat yrke.

Du kan även bredda din högskolebehörighet och få meritpoäng, genom att till exempel läsa de valbara kurserna Naturkunskap 2 och Matematik 3.

FÖRDJUPNING

Fördjupning

I årskurs 3 väljer du en programfördjupning.

Beteende och relationer

Du får lära dig mer om migration, sekter, genus och sexualitet. Fördjupningen passar dig som i framtiden vill arbeta med människor, som till exempel psykolog, journalist, lärare eller polis.

Brott och straff

Du får lära dig hur det svenska rättsväsendet fungerar, vad olika straff ger för effekter i samhället och varför det är olika mycket brott under olika perioder. Fördjupningen passar dig som vill bli till exempel polis eller annat yrke inom rättsväsendet.

ÄMNEN OCH POÄNG

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Engelska 5

100 p

Engelska 6

100 p

Historia 1b

100 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1b

100 p

Matematik 2b

100 p

Naturkunskap 1b

100 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1b

100 p

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

100 p

Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

100 p

Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3

100 p

Total

1150 p

Programgemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Filosofi 1

50 p

Moderna språk

200 p

Psykologi 1

50 p

Total

300 p

Inriktning

Kurs

Poäng

Samhällsvetenskap 2 och 3

200 p

Religion 2

50 p

Historia 2a

100 p

Geografi 1

100 p

Total

450 p

Fördjupningar

Kurs

Poäng

Välj en av följande fördjupningar:


Beteende och relationer

300 p

Etnicitet och kulturmöten

100 p

Socialpsykologi
(Humanistisk och samhällsvetenskaplig spec.)

100 p

Sociologi

100 p

Kriminologi

300 p

Kriminologi
(Humanistisk och samhällsvetenskaplig spec.)

100 p

Kön, kärlek och makt
(Humanistisk och samhällsvetenskaplig spec.)

100 p

Rätten och samhället

100 p

Total

300 p

Individuellt val

Kurs

Poäng

Urval av kurser

200 p

Total

200 p

Gymnasiearbete

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

under utbildningen

 • FN-skola
 • Internationella utbyten
 • Meritpoäng
 • Bred högskolebehörighet

efter studenten

 • Högskolestudier (kan kräva särskild behörighet)

efter högskolestudier

 • Lärare
 • Journalist
 • Kriminolog
 • Psykolog
 • Polis
 • Socionom
 • Systemvetare
 • Turismadministratör

Kvalitetsarbete

På Karolinska gymnasiet arbetar vi systematiskt med att följa upp, utvärdera och förbättra kvalitén på våra utbildningar. Resultat, analys och beslut om utvecklingsområden redovisar vi varje år i en kvalitetsrapport för respektive program.

Vill du veta mer? Kontakta mig

Magnus Nordfamne, studie- och yrkesvägledare, 019-21 65 09, magnus.nordfamne@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Karolinska gymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se