Meny

Samhällsvetenskapsprogrammet

För dig som är nyfiken på samhället, lokalt och globalt.

1

Inriktning:

Samhällsvetenskap

Det här programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur människa och samhälle utvecklas och fungerar på olika sätt, lokalt och globalt.

Vill du bygga en bra grund för framtida studier?

På vårt program kommer du att få möjlighet att utveckla dina kunskaper om hur samhället ser ut runt omkring oss genom att studera bland annat mänskliga rättigheter, maktförhållanden, ekonomi, politik, sociala villkor och människors relationer. Genom detta kommer du att utveckla dina förmågor inom kommunikation, argumentation och analys. Du lär dig att motivera dina egna ställningstaganden samt att diskutera och formulera lösningar på allt från etiska dilemman till internationella konflikter. Det innebär att flera lärare/kurser samarbetar runt ett gemensamt tema.

FN-certifierad skola

Karolinska gymnasiet är en av Sveriges FN-certifierade gymnasieskolor och den enda i länet. Det innebär att vi har ett stort engagemang för globala frågor och att vi varje år genomför olika FN-rollspel. Vi har även en engagerad FN-förening för dig som brinner för internationella frågor.

Det här kan du bli

Programmet riktar sig till dig som vill läsa vidare till exempelvis jurist, journalist, lärare, polis diplomat eller något annat intressant samhällsorienterat yrke. Om du väljer att läsa de valbara kurserna naturkunskap 2 och matematik 3 breddar du din högskolebehörighet.

På Samhällsprogrammet kan du även välja att läsa spetsutbildningen inom internationella relationer, den enda som finns i Sverige. 

INRIKTNING och FÖRDJUPNING

Samhällsvetenskaplig inriktning och fördjupning

Under utbildningens gång fördjupar du dig i ämnen som historia, samhällskunskap, geografi och religion. Under årskurs tre fördjupar du dig ytterligare. Vi erbjuder programfördjupningen i årskurs tre i form av paket.

Om du till exempel siktar på att bli polis kan det vara en bra idé att ge dig kast med paketet "brott och straff".

Är du intresserad av globala frågor kan du sätta tänderna i paketet "internationella relationer".

Vill du jobba med människor i framtiden så är "individen i det mångkulturella samhället" ett fördjupningspaket för dig. I paketet jobbar vi bland annat med frågor kring migration, ungdomskulturer, genus samt sexualitet och det finns stora möjligheter att jobba extra mycket med sådant som är intressant för er i gruppen.

Via utbyten med andra länder kan du under utbildningstiden få möjlighet att bo i en familj utomlands och lära dig mer om ett främmande lands kultur.

Estetisk profil

Är du intresserad av musik, bild eller teater? Då har du möjlighet att inom det individuella valet välja estetiska kurser så att du får 200 poäng som estetisk profil.

ÄMNEN OCH POÄNG

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

100 p

Engelska 6

100 p

Historia 1b

100 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1b

100 p

Matematik 2b

100 p

Naturkunskap 1b

100 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1b

100 p

Svenska 1 eller Svenska som 2:a språk 1

100 p

Svenska 2 eller Svenska som 2:a språk 2

100 p

Svenska 3 eller Svenska som 2:a språk 3

100 p

Total

1150 p

Programgemensamma ämnen

Filosofi 1

50 p

Moderna språk

200 p

Psykologi 1

50 p

Total

300 p

Inriktning

Samhällsvetenskap 2 och 3

200 p

Religion 2

50 p

Historia 2a

100 p

Geografi 1

100 p

Total

450 p

Fördjupningar

Fördjupningar

300p

Total

300 p

Individuellt val

Kurs

Poäng

Individuellt val

200 p

Total

200 p

Gymnasiearbete

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

efter studenten

  • Högskolestudier (kan kräva särskild behörighet)

under utbildningen

  • Internationella utbyten

efter högskolestudier

  • Lärare
  • Psykolog
  • Socionom
  • Kriminolog
  • Systemvetare
  • Turismadministratör

Kvalitetsarbete

På Karolinska gymnasiet arbetar vi systematiskt med att följa upp, utvärdera och förbättra kvalitén på våra utbildningar. Resultat, analys och beslut om utvecklingsområden redovisar vi varje år i en kvalitetsrapport för respektive program.

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Kontakt

Titel

Telefon

E-post

Sofia Lindgren

Studie- och yrkesvägledare

019-21 65 09

sofia.lindgren@orebro.se


Behörighet, betyg och antagning

Gymnasieantagningen i Örebro län sköter antagningen till årskurs 1 för alla kommunala och fristående gymnasieskolor i länet. De har information om behörigheter, hur du räknar ut ditt meritvärde och hur ansökan går till. På deras webbplats hittar du även antagningsstatistik där du kan se vilket meritvärde den som fick sista platsen på ett program hade.

Senast uppdaterad: 29 september 2020

Publicerad: 25 augusti 2015
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Karolinska gymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 12–16.30

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se