Gå till innehåll

Elevhälsan fokuserar på elevers lärande, utveckling och hälsa genom att förebygga ohälsa och undanröja hinder i lärmiljön. Vi jobbar för att du ska må bra, både till kropp och själ, och finns som ett stöd för dig under hela din skoltid hos oss.

Elevhälsans uppdrag

Elevhälsans uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. En viktig del i uppdraget är att bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan arbetar på individ–, grupp– och organisationsnivå.

Målsättning är att alla elever ska få en bra gymnasietid och lyckas med sina studier. Elevhälsoteamet samverkar med elever, vårdnadshavare, lärare och rektor. Elevhälsan samarbetar vid behov med externa aktörer och instanser.

Så här jobbar vi med elevhälsa

Specialpedagog

Specialpedagogerna arbetar för att lärmiljön ska kunna möta alla elevers olikheter och behov. Tillsammans med lärarna arbetar specialpedagogerna för att eleverna ska utveckla strategier, strukturer och arbetssätt som gör det lättare för eleverna att nå sina studiemål.

Skolsköterska och skolläkare

Grundtanken med elevhälsans medicinska del är att främja elevernas hälsa och utveckling. Alla elever erbjuds hälsobesök hos skolsköterska under årskurs ett. Vi har även öppen mottagning där vi erbjuder samtal, rådgivning och enklare sjukvårdsinsatser.

Skolläkare kommer regelbundet, besök bokas via skolsköterska.

Studie- och yrkesvägledare

Skolans studie- och yrkesvägledare (SYV) arbetar med att stärka elevernas valkompetens; förståelse för sina egna intressen och förutsättningar, vilka alternativ och konsekvenser olika val medför, så eleven fattar välgrundade och medvetna beslut för sin karriär.

Studie- och yrkesvägledare stödjer eleverna både för de olika val som finns inom gymnasieskolan men även mer framåtblickande mot vidare studier eller arbetslivet efter studenten. I studie- och yrkesvägledarens uppdrag ingår även att vägleda och stödja blivande elever i utbildningsvalet.

Kurator

Kurator arbetar med elevers psykosociala hälsa. Det kan gälla ensamhet, oro för framtiden, relationsproblem, studiesvårigheter m.m. Kurator arbetar med hälsofrämjande och förebyggande insatser inom t.ex. trygghet, stress, sömn, motivation och psykisk ohälsa.

Skolpsykolog

Skolpsykologen arbetar främst konsultativt och arbetar med elevhälsan genom att t.ex. bidra med hur de psykologiska aspekterna främjar elevers lärande och mående.

Kontaktuppgifter till elevhälsoteamet

Elevhälsoteam

Titel

Namn

Telefon

E-post

Kurator ES

Hanna Forss

019-21 65 15

hanna.forss@orebro.se


Kurator SAIR, SA

Linn Dufberg

019-21 67 72

070-274 35 60

linn.dufberg@orebro.se

Kurator NA, NB

Anette

Isaacson

019-21 62 47

anette.isaacson@orebro.se

Skolsköterska SAIR, NA, SA


Helena Bergander

019-21 65 05

helena.bergander@orebro.se

Skolsköterska ES, NB

Anna Sjönvall

019-21 64 12

anna.sjonvall@orebro.se

Specialpedagog

SAIR, SA

Marie Sevefjord

076-551 35 19

marie.sevefjord@orebro.se

Specialpedagog

ES

Malin Frisk

072-143 22 81

malin.frisk@orebro.se

Specialpedagog

NA, NB

Helena Spånbo

076-551 10 07

helena.spanbo@orebro.se

Studie- och yrkesvägledare

Magnus Nordfamne

019-21 65 09

magnus.nordfamne@orebro.se

Skolpsykolog

Sandra Jansson


Träffas efter överenskommelse med elevhälsoteamet

Kontaktuppgifter

Telefon och e-post till skolsköterska

Titel

Namn

Telefon

E-post

Skolsköterska NA, SA

Helena Bergander

019‑21 65 05

helena.bergander@orebro.se

Skolsköterska ES, NB

Anna Sjönvall

019-21 64 12

anna.sjonvall@orebro.se

Skolläkare

Träffas efter överenskommelse med skolsköterskan.

Du blir inte smart av droger

Har du problem med droger? Eller vet du någon annan som har det? Våga be om hjälp.

I den här filmen får du veta mer om vad ett drogmissbruk kan leda till och vilken hjälp du kan få. Du kan välja att se filmen med undertext.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Karolinska gymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se